Hyppää sisältöön

Mistä luottamushenkilöt päättävät?

Yhteinen kirkkovaltuusto

 • on seurakuntayhtymän ylin päättävä elin
 • päättää veroprosentista, tilinpäätöksestä ja talousarviosta
 • perustaa ja lakkauttaa yhtymän ja myös seurakuntien virat
 • valitsee hallintojohtajan
 • päättää suuremmista rakennushankkeista
 • jakaa seurakuntatyöhön käytettävät varat seurakuntien kesken
 • päättää hautapaikkamaksut
 • valitsee jäsenet yhtymän johtokuntiin
 • valitsee yhteisen kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi

Yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ovat avoimia, niitä voi kuka tahansa tulla seuraamaan.

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston 51 paikkaa jakaantuvat seurakuntien kesken seuraavasti:

 • Kokkolan suomalainen seurakunta 25 jäsentä
 • Kokkolan ruotsalainen seurakunta 7 jäsentä
 • Kaustisen ja Ullavan seurakunta 6 jäsentä
 • Kälviän seurakunta 6 jäsentä
 • Lohtajan seurakunta 4 jäsentä
 • Halsuan seurakunta 3 jäsentä

Seurakuntaneuvosto

 • päättää seurakunnan toimintaa ja hengellistä elämää koskevista asioista
 • toimittaa seurakuntavaalit ja kirkkoherranvaalin
 • valitsee kappalaiset ja muut työntekijät
 • hyväksyy seurakunnan talousarvion ja toimintakertomuksen
 • valitsee eri työalojen johtokunnat tai vastuuryhmät, jotka yhdessä työalan työntekijöiden kanssa johtavat kyseisen työalan työtä
 • päättää kolehtien kohteista kirkkoherran kanssa niiltä sunnuntailta, joiden osalta kirkkohallitus ja hiippakunta eivät määrää kolehtien kohteita

Muut vaikutusmahdollisuudet

Luottamushenkilöt äänestävät myös kirkolliskokousvaaleissa eli valitsevat maallikkoedustajat kirkon ylimpään päättävään elimeen. Kirkolliskokous päättää esimerkiksi kirkon oppiin liittyvistä kysymyksistä ja kirkon taloudesta.

Seurakuntavaalien mainos, jossa lukee kalastaja, pelastaja, rakastaja. Asetu ehdolle sellaisena kuin olet.

Tule ehdokkaaksi ja äänestämään sellaisena kuin olet - olet uskottu, toivottu ja rakastettu

Tavoitteena on saada jokaiseen seurakuntaan kaikenikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa olevia luottamushenkilöitä eri aloilta. Äänestäminen on hyvä tapa vaikuttaa oman seurakuntasi asioihin. Olemme kaikki tervetulleita kirkkoon ja äänestämään. Me kaikki olemme uskottuja, toivottuja sekä rakastettuja.