Hautaustavat

Annan hautausmaan yhteiseen muistokivi muistolehtoon ja sirottelulehtoon haudatuille.

Hautausmuotoja ovat arkku-, uurna- ja tuhkahautaus. Uurna- ja tuhkahautaamisen toivotaan Kokkolassa yleistyvän, koska se vaatii vähemmän maa-alaa kuin arkkuhautaus. Kokkolassa uurna- ja tuhkahautauksia oli vuonna 2017 noin 20 % kaikista hautauksista.Yksittäiset uurnahautaamiselle tarkoitetut uurnahaudat, joihin sijoitetaan oma muistomerkki, lunastetaan määräajaksi kuten arkkuhaudat. Uurnahaudassa on 6 kpl uurnapaikkoja yhdessä tasossa. Uurnahautauksessa uurna lasketaan hautaan, samoin kuin arkkuhautauksessa arkku.

Muistolehtoon haudattaessa tuhka tai uurna haudataan yhteisen hauta-alueen yhteen hautasijaan. Seurakunta hallinnoi muistolehtoa, joten hautasijan hautaoikeutta ei lunasteta määräajaksi. Tuhka tai uurna haudataan muistolehtoon vain sulan maan aikana seurakunnan toimesta, eivätkä omaiset ole mukana hautauksessa.
Omaisille ei kerrota muistolehtoon haudatun tuhkan tarkkaa paikkaa.

Annan hautausmaan keskusaukion läheisyydessä on muistolehdon yhteinen muistomerkki, johon seurakunta teettää nimilaatan omaisten niin halutessa. Asiasta sovitaan hautausmaan toimistossa.

Arkkuhautaus; siunaaminen Marian kappelissa

Hautaan siunaaminen tapahtuu useimmiten siunauskappelissa.  Arkku on valmiina siunauspaikalla kuten myös kukkalaitteet, jotka omaiset ovat tilanneet ennalta siunaustilaisuuteen. Saattoväen päällysvaatteet säilytetään kappelin eteistiloissa, josta ne noudetaan siunaustilaisuuden päätyttyä. Tämän jälkeen kantajat asettuvat paikalleen ja arkku siirretään saatossa haudalle. Suntio opastaa omaisia tarpeen mukaan. Omaisten on hyvä sopia etukäteen käytännön järjestelyistä kaikkien niiden kanssa, jotka ovat tekemisissä hautaan siunaamisessa.

Arkkuhautaus; siunaaminen kirkossa

Jos hautaan siunaaminen tapahtuu kirkossa, omaiset kantavat arkun noin puoli tuntia ennen siunaustilaisuuden alkua kirkkoon. Tilaisuuden päätyttyä omaiset siirtävät arkun joko kantaen tai arkkuvaunua käyttäen vainajien kuljetusautoon. Vainaja siirretään autolla saatossa hautausmaalle. Suntio opastaa omaisia tarpeen mukaan. Omaisten on hyvä sopia etukäteen käytännön järjestelyistä kaikkien niiden kanssa, jotka ovat tekemisissä hautaan siunaamisessa.

Tuhkahautaus; siunaaminen kappelissa tai kirkossa

Hautaan siunaaminen on tuhkahautauksessa samanlainen kuin arkkuhautauksessa. Jos siunaustilaisuus on Marian siunauskappelissa, tilaisuuden päättyessä vainajan arkku jää kappeliin ja saattoväki lähtee muistotilaisuuteen. Jos hautaan siunaaminen tapahtuu kirkossa, siunaustilaisuuden päätyttyä arkku siirretään takaisin vainajien säilytystilaan. 

Hautaustoimisto toimittaa arkun myöhemmin krematorioon. Kun uurna on toimitettu seurakunnalle, tuhka tai tuhkauurna voidaan haudata muistolehtoon, uurnahautaan tai arkkuhautaan. Uurnahautaan tai arkkuhautaan haudattaessa omaiset voivat olla läsnä hautauksessa. Muistolehtoon hautauksen suorittaa seurakunnan suntio ilman omaisia.