Hautaustavat

Hautausmuotoja ovat arkku-, uurna- ja tuhkahautaus. Uurna- ja tuhkahautaaminen on yleistynyt, ja se vaatii vähemmän maa-alaa kuin arkkuhautaus. Yksittäiset uurnahautaamiselle tarkoitetut uurnahaudat, joihin sijoitetaan oma muistomerkki, lunastetaan määräajaksi kuten arkkuhaudat. Uurnahaudassa on 4 uurnapaikkaa yhdessä tasossa. Uurnahautauksessa uurna lasketaan hautaan, samoin kuin arkkuhautauksessa arkku.

Muistolehtoon haudattaessa tuhka tai uurna haudataan yhteisen hauta-alueen yhteen hautasijaan. Seurakunta hallinnoi muistolehtoa, joten hautasijan hautaoikeutta ei lunasteta määräajaksi. Tuhka tai uurna haudataan muistolehtoon vain sulan maan aikana seurakunnan toimesta, eivätkä omaiset ole mukana hautauksessa. Omaisille ei kerrota muistolehtoon haudatun tuhkan tarkkaa paikkaa.

Hautausmaalla on muistolehdon yhteismuistomerkki, johon omaiset voivat tilata muistolaatan. Muistolaatta tilataan Kokkolan seurakuntayhtymän taloustoimistosta.

Arkkuhautaus

Hautaan siunaaminen tapahtuu kirkossa. Siunaustilaisuuden aluksi arkku kannetaan tapulista kirkkoon. Siunauksen jälkeen lasketaan kukkalaitteet. Virren jälkeen kukkalaitteet noudetaan arkulta päinvastaisessa järjestyksessä kuin ne on laskettu. Tämän jälkeen kantajat asettuvat paikalleen ja arkku siirretään saatossa haudalle papin kulkiessa edellä. Omaisten on hyvä sopia etukäteen käytännön järjestelyistä kaikkien niiden kanssa, jotka ovat mukana hautaan siunaamisessa.

Tuhkahautaus

Hautaan siunaaminen on tuhkahautauksessa samanlainen kuin arkkuhautauksessa. Siunaustilaisuuden päätyttyä arkku siirretään takaisin tapuliin tai ulkona odottavaan vainajien kuljetusautoon, joka vie arkun tuhkattavaksi.

Hautaustoimisto toimittaa arkun myöhemmin krematorioon. Kun uurna on toimitettu seurakunnalle, tuhka tai tuhkauurna voidaan haudata muistolehtoon, uurnahautaan tai arkkuhautaan. Uurnahautaan tai arkkuhautaan haudattaessa omaiset voivat olla läsnä hautauksessa. Muistolehtoon hautauksen suorittaa seurakunnan suntio ilman omaisia.

Kun uurna on toimitettu seurakunnalle, tuhka tai tuhkauurna voidaan haudata muistolehtoon, uurnahautaan tai arkkuhautaan. Uurnahautaan tai arkkuhautaan haudattaessa omaiset voivat olla läsnä hautauksessa. Muistolehtoon hautauksesta huolehtii seurakunnan suntio ilman omaisia.

Enkeli ja kukkia hautakiven vieressä.