Oiva-valvontatiedot

Oiva on elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä, jota koordinoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Oivan mukaisia tarkastuksia tekevät kuntien elintarvikevalvojat valvontasuunnitelman mukaisesti.

Kokkolan seurakuntayhtymää koskevat Oiva-raportit on linkitetty näille nettisivuille, kuten laki edellyttää. 

Kaikkien Kokkolan seurakuntayhtymän keittiöiden Oiva-raportit löydät tästä linkistä.

Oiva logo, O-kirjaimessa hymynaama.Mitä Oiva on?
• Oiva tuo elintarvikealan yritysten valvontatulokset kuluttajien tietoon.
• Oivassa kuntien elintarvikevalvojat arvioivat yritysten elintarviketurvallisuutta.
• Elintarvikkeiden vähittäismyyntiä ja tarjoilua koskevat tarkastustulokset julkaistaan hymynaamoin tällä sivustolla sitä mukaa, kun elintarvikevalvojat tekevät tarkastuksia.
• Oiva laajenee vaiheittain kaikkiin elintarvikealan yrityksiin vuoden 2015 aikana.
 
Mitä Oiva ei ole?
 • Oivassa ei arvioida asiakaspalvelun tai muun palvelun tasoa eikä ruoan makua.
• Oiva ei muuta lainsäädännön vaatimuksia tai anna tulkintoja säännöksistä.
• Yrityksissä tarkastettavat asiat eivät Oivan mukaisten tarkastusten myötä muutu.