Sidonnaisuusilmoitukset Kokkolan seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa

Kirkkohallitus on 16.3.2021 antanut suosituksen sidonnaisuuksien ilmoittamisesta kirkossa (pdf). Kokkolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto sekä yhtymän seurakuntien seurakuntaneuvostot ovat päättäneet ottaa käyttöön sidonnaisuuksista ilmoittamisen Kirkkohallituksen suosituksen mukaisesti.

Annetun suosituksen tavoitteena on edistää yhdenmukaisia käytäntöjä sidonnaisuuksien ilmoittamisessa ja toisaalta kannustaa lisäämään seurakuntien, seurakuntayhtymien, hiippakuntien ja kirkkohallituksen hallinnon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Samalla pyritään turvaamaan kirkon jäsenten luottamusta hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen.

Sidonnaisuusilmoitus annetaan niistä luottamustoimeen kuulumattomista

 • johto- ja luottamustehtävistä elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä tai muissa yhteisöissä sekä
 • merkittävästä varallisuudesta ja
 • muista sidonnaisuuksista,

joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa.

Kokkolan seurakuntayhtymässä ja siihen kuuluvissa seurakunnissa sidonnaisuusilmoitukset pyydetään

 • seurakuntaneuvostojen ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajilta
 • seurakuntaneuvostojen ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajilta
 • seurakuntaneuvostojen ja yhteisen kirkkoneuvoston jäseniltä
 • seurakuntaneuvostojen ja yhteisen kirkkoneuvoston henkilökohtaisilta varajäseniltä
 • yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajalta
 • yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajalta

Lisäksi sidonnaisuusilmoitus pyydetään johtavilta viranhaltijoilta, joilla on merkittävää päätösvaltaa tai jotka toimivat säännöllisesti asioiden esittelijöinä:

 • hallintojohtaja
 • rekisteripäällikkö
 • henkilöstöpäällikkö
 • talouspäällikkö
 • viestintäpäällikkö
 • hautaustoimen päällikkö
 • kiinteistöpäällikkö
 • palvelupäällikkö
 • kirkkoherrat
 • yleisen seurakuntatyön lähiesihenkilö
 • kasvatuksen lähiesihenkilö
 • varhaiskasvatuksen lähiesihenkilö
 • palvelun lähiesihenkilön
 • kanttoreiden lähiesihenkilö

Annetut sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan tällä sivulla luottamushenkilön tai viranhaltijan suostumuksella. Ilmoitukset poistetaan luottamustoimen tai virkasuhteen päätyttyä taikka luottamushenkilön tai viranhaltijan peruutettua suostumuksensa.

Jos henkilö ei anna sidonnaisuusilmoitusta, ei häneen voi kohdistaa tällä perusteella toimenpiteitä. Luottamushenkilö tai johtava viranhaltija voi myös ilmoittaa, ettei hänellä ole sidonnaisuuksia. Sidonnaisuusilmoituksen oikeellisuus ja ajantasaisuus on ilmoittajan vastuulla.

Ilmoitetut sidonnaisuudet

Luottamushenkilöt

Gröhn Jiska
Kälviän seurakunnan seurakuntaneuvosto, varapuheenjohtaja
Yhteinen kirkkovaltuusto, jäsen
Yhteinen kirkkoneuvosto, jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä tai muissa yhteisöissä

 • Ei ilmoitettavaa

Merkittävä varallisuus

 • Ei ilmoitettavaa

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

 • Ei ilmoitettavaa

 

Kettu Terttu
Kaustisen ja Ullavan seurakunnan seurakuntaneuvosto, jäsen
Yhteinen kirkkovaltuusto, jäsen
Yhteinen kirkkoneuvosto, jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä tai muissa yhteisöissä

 • Ei ilmoitettavaa

Merkittävä varallisuus

 • Ei ilmoitettavaa

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

 • Ei ilmoitettavaa

Hjelm Reetta
Kälviän seurakunnan seurakuntaneuvosto, jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä tai muissa yhteisöissä

 • Ei ilmoitettavaa

Merkittävä varallisuus

 • Ei ilmoitettavaa

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

 • Kokkolan kaupunki, kaupunkirakennelautakunta, jäsen
 • Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue, hyvinvointialuevaltuusto, jäsen
 • Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue, hyvinvointilautakunta, jäsen

Nurmi Pekka
Yhteinen kirkkovaltuusto, jäsen
Yhteinen kirkkoneuvosto, varapuheenjohtaja
Kokkolan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto, jäsen
Sijoitustyöryhmä, jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä tai muissa yhteisöissä

 • Medirex Oy (0523733-0), terveydenhoito, hallituksen puheenjohtaja

Merkittävä varallisuus

 • Ei ilmoitettavaa

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

 • Kokkolan kaupunginvaltuusto, jäsen
 • Kokkolan kaupunginhallitus, jäsen

Orjala Vuokko
Yhteinen kirkkovaltuusto, jäsen
Yhteinen kirkkoneuvosto, jäsen
Lohtajan seurakunnan seurakuntaneuvosto, jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä tai muissa yhteisöissä

 • Ei ilmoitettavaa

Merkittävä varallisuus

 • Ei ilmoitettavaa

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

 • Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry, hallitus, jäsen

Seppä Eija
Kaustisen ja Ullavan seurakunnan seurakuntaneuvosto, jäsen
Yhteinen kirkkovaltuusto, jäsen
Yhteinen kirkkoneuvosto, varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä tai muissa yhteisöissä

 • Kaustisen Kansantaiteenkeskus Oy (0797121-3), muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta, hallituksen jäsen

Merkittävä varallisuus

 • Ei ilmoitettavaa

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

 • Kaustisen kunnanvaltuusto, jäsen
 • Kaustisen kunnanhallitus, varapuheenjohtaja
 • Vanhus- ja vammaisneuvosto, puheenjohtaja
 • Kaustisen kunnan sivistyslautakunta, kunnanhallituksen edustaja
 • Unesco-työryhmä, Kaustisen kunnanhallituksen edustaja
 • Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue, aluevaltuusto, varajäsen

Tölli Saara
Yhteinen kirkkovaltuusto, jäsen
Yhteinen kirkkoneuvosto, jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä tai muissa yhteisöissä

 • Ei ilmoitettavaa

Merkittävä varallisuus

 • Ei ilmoitettavaa

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

 • Ei ilmoitettavaa

Viranhaltijat

Forsgård Lisen
Kokkolan seurakuntayhtymä, viestintäpäällikkö

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä tai muissa yhteisöissä

 • Ei ilmoitettavaa

Merkittävä varallisuus

 • Ei ilmoitettavaa

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

 • Ei ilmoitettavaa

Harju Veli-Pekka
Kaustisen ja Ullavan seurakunta, kirkkoherra
Kaustisen ja Ullavan seurakunnan seurakuntaneuvosto, puheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä tai muissa yhteisöissä

 • Ei ilmoitettavaa

Merkittävä varallisuus

 • Ei ilmoitettavaa

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

 • Ei ilmoitettavaa

Jokela Anne
Kokkolan seurakuntayhtymä, hallintojohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä tai muissa yhteisöissä

 • Chydenius-instituutin kannatusyhdistys ry (0223459-9), tutkimusta ja kulttuuria palveleva järjestö, hallituksen jäsen

Merkittävä varallisuus

 • Ei ilmoitettavaa

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

 • Ei ilmoitettavaa

Juvila Kai
Kälviän seurakunta, kirkkoherra
Kälviän seurakunnan seurakuntaneuvosto, puheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä tai muissa yhteisöissä

 • Ei ilmoitettavaa

Merkittävä varallisuus

 • Ei ilmoitettavaa

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

 • Ei ilmoitettavaa

Lapinoja Antti
Lohtajan seurakunta, kirkkoherra
Lohtajan seurakunnan seurakuntaneuvosto, puheenjohtaja
Yhteinen kirkkoneuvosto, puheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä tai muissa yhteisöissä

 • Käpälämäen perhekoti Oy (2017034-9), lasten ja nuorten laitokset ja ammatillinen perhehoito, toimitusjohtaja
 • Jääkärin Marja Oy (3337858-7), marjojen, pähkinöiden ja muiden puissa ja pensaissa kasvavien hedelmien viljely, toimitusjohtaja

Merkittävä varallisuus

 • Ei ilmoitettavaa

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

 • Ei ilmoitettavaa

 

Lehtiheimo Mari
Kokkolan seurakuntayhtymä, palvelupäällikkö

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä tai muissa yhteisöissä

 • Ei ilmoitettavaa

Merkittävä varallisuus

 • Ei ilmoitettavaa

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

 • Ei ilmoitettavaa

Raappana Veli-Matti
Kokkolan seurakuntayhtymä, kiinteistöpäällikkö

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä tai muissa yhteisöissä

 • Raappana Veli-Matti Samuel (3375830-1) rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen, yrittäjä

Merkittävä varallisuus

 • Ei ilmoitettavaa

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

 • Ei ilmoitettavaa

Vepsäläinen Heli
Kokkolan seurakuntayhtymä, rekisteripäällikkö

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä tai muissa yhteisöissä

 • Ei ilmoitettavaa

Merkittävä varallisuus

 • Ei ilmoitettavaa

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

 • Ei ilmoitettavaa