Lähetyksen työntekijät

Nykyaikainen lähetystyö on kokonaisvaltaista ihmisen huomioonottamista - sekä hengelliset että aineelliset tarpeet huomioidaan. Lähetystyöntekijät työskentelevät kentillä mitä erilaisimmissa ammateissa. Evankeliumin sanomaa kerrotaan sekä julistaen että palvellen. Seurakunta kerää toiminnallaan varoja lähetystyöhön.Miia Kallio

lähetyssihteeri

Kokkolan suomalainen seurakunta

Virkavapaalla 1.3.2021-28.2.2022