Lähetyksen työntekijät

Nykyaikainen lähetystyö on kokonaisvaltaista ihmisen huomioonottamista - sekä hengelliset että aineelliset tarpeet huomioidaan. Lähetystyöntekijät työskentelevät kentillä mitä erilaisimmissa ammateissa. Evankeliumin sanomaa kerrotaan sekä julistaen että palvellen. Seurakunta kerää toiminnallaan varoja lähetystyöhön.


Eija Ahokangas

tiedottaja - informatör, lähetyssihteeri
Viestintäpalvelut

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet, Kälviän seurakuntaPetri Kasari

kappalainen

Kokkolan suomalainen seurakunta


Minna Lempiälä

lähetys- ja kansainvälisentyön ohjaaja

Kokkolan suomalainen seurakuntaHeidi Sundström

ungdomsarbetsledare, missionssekreterare

Karleby svenska församling