Avioliiton esteiden tutkinta eli kuulutukset

Ennen avioliiton solmimista on selvitettävä, ettei aiotulle liitolle ole oikeudellisia esteitä. Aiemmin puhuttiin kuulutusten ottamisesta, nykyään on kyse avioliiton esteiden tutkinnasta.

Avioliiton esteiden tutkinnalla varmistetaan, ettei kihlakumppaneilla ole Suomen avioliittolaissa mainittuja esteitä avioliiton solmimiselle. Tällaisia esteitä ovat voimassa oleva avioliitto tai rekisteröity parisuhde, lähisukulaisuus, alle 18 vuoden ikä ja adoptiosuhde.  

Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään viikkoa ennen vihkipäivää. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää viikkoja, joten liikkeellä kannattaa olla hyvissä ajoin. Aikaisintaan kuitenkin neljä kuukautta ennen vihkipäivää. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää pidempään, jopa viikkoja.

Avioon aikovat pyytävät yhdessä avioliiton esteiden tutkintaa joko sulhasen tai morsiamen väestörekisterin pitäjältä. Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet voivat käydä toisen kotiseurakunnan kirkkoherranvirastossa. Avioliiton solmimisen esteitä ovat muun muassa alaikäisyys ja voimassa oleva avioliitto. Avioliitto ei ole sallittu läheisten sukulaisten kesken. Tarkempia tietoja avioliiton esteistä löytyy avioliittolaista.

Kihlapari allekirjoittaa avioliiton esteiden tutkintaa koskevan lomakkeen kirkkoherranvirastossa. Avioliiton esteiden tutkintaa pyydettäessä täytyy kihlaparin pystyä todistamaan henkilöllisyytensä. Ota siis mukaan henkilöllisyystodistus.

Ennen kirkkoherranvirastoon saapumista lomakkeen voi ladata ja tulostaa täytettäväksi suomen, ruotsin tai englannin kielisenä. Täytetyn lomakkeen voi palauttaa kirkkoherranviraston postitse tai tuoda henkilökohtaisesti, jos kaksi todistajaa ovat olleet allekirjoitushetkellä paikalla ja todistavat avioliittoon aikovien henkilöllisyyden ja sen, että he itse allekirjoittivat lomakkeen.

Avioliiton esteiden tutkintaa voi pyytää sähköisesti asiointipalvelussa esteidentutkinta.fi.


Avioliittoaikomuksen ja vihkitiedon julkistamisen menettelyissä on seurakuntakohtaisia eroja. Niistä lisätietoa löytyy seurakunnan nettisivuilta.


Kokkolan suomalainen seurakunta
Karleby svenska församling
Kaustisen ja Ullavan seurakunta
Kälviän seurakunta
Lohtajan seurakunta
Halsuan seurakunta
Toholammin seurakunta 

Sukunimen valinta

Etu- ja sukunimeä koskeva lainsäädäntö uudistui vuoden 2019 alusta. Laki lisäsi avioituvien mahdollisuuksia valita sukunimi tai sukunimiyhdistelmä:

  1. Kumpikin puoliso säilyttää sen sukunimen, joka hänellä on avioliittoon mennessään
  2. Puolisot voivat ottaa yhteisen sukunimen tai sukunimiyhdistelmän, joka on kirjoitusasultaan yhteneväinen.
  3. Puolisot voivat sopia, että toinen heistä muodostaa sukunimiyhdistelmän, joka ei ole yhteinen, omasta sukunimestään tai oman sukunimiyhdistelmän yhdestä sukunimestä ja puolisonsa sukunimestä tai puolison sukunimiyhdistelmän yhdestä sukunimestä. Kummallakin puolisolla on itsenäinen oikeus muodostaa sukunimiyhdistelmä. Toiselle puolisolle siirrettävän sukunimen tulee kuitenkin säilyä myös sillä puolisolla, jolta nimi siirtyy.
  4. Toinen puoliso ottaa sukunimekseen puolisonsa sukunimiyhdistelmän yhden sukunimen.

Yhteiseksi sukunimeksi tai osaksi yhteistä sukunimiyhdistelmää voidaan ottaa sukunimi, joka on toisella puolisolla pyydettäessä avioliiton esteiden tutkintaa tai joka jommallakummalla heistä on viimeksi ollut naimattomana ollessaan. Aiemmalta puolisolta saatua sukunimeä ei kuitenkaan saa siirtää uudelle puolisolle.

Sukunimivalinnasta ilmoitetaan esteiden tutkijalle esteiden tutkinnan yhteydessä.
 

Paperin allekirjoittaminen.