Yhteinen kirkkoneuvosto 2023-2024

puheenjohtaja
Antti Lapinoja
antti.lapinoja@evl.fi
050 314 7382

varapuheenjohtaja
Pekka Nurmi
 

Jäsenet

Kokkolan suomalainen seurakunta:
Hannu Kuusniemi
Eevi Fiskaali
Jukka Paananen
Kristiina Teerikangas
Saara Tölli

Kokkolan ruotsalainen seurakunta:
Sonja Smedjebacka
Hans Snellman

Kaustisen ja Ullavan seurakunta:
Raimo Myllymäki

Kälviän seurakunta:
Jiska Gröhn
Leena Hankaniemi

Lohtajan seurakunta:
Vuokko Orjala

Halsuan seurakunta:
Paavo Hietalahti

Puheenjohtajan nuija sekä kirjoja.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa. Pienempiä asioita hoitamaan se valitsee yhteisen kirkkoneuvoston. Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 12 jäsentä. 

Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävät:

  • toimeenpaneva elin, joka panee toimeen kirkkovaltuuston päätökset
  • valmistelee kirkkovaltuuston käsittelyyn tuotavat asiat
  • päättää pienemmistä hankinnoista
  • päättää metsän, maa-aineksen ja turpeen myynnistä
  • vahvistaa seurakuntayhtymälle tulevat muut maksut kuin hautapaikkamaksut
  • päättää kassalainan ottamisesta ja sijoitustoiminnasta
  • valitsee yhtymän työntekijät
  • päättää yhtymän ja sen seurakuntien budjettiraameista
  • puheenjohtajana toimii joku yhtymän seurakuntien kirkkoherroista. 1.7.2019-31.12.2022 puheenjohtajana toimii Kokkolan ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra Per Stenberg.

Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjat

Alta löydät vuosien 2021-2023 pöytäkirjat.  Vanhempia pöytäkirjoja voit tiedustella hallintosihteeri Susanna Herleviltä.