Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Kokkolan seurakuntayhtymä (Y-0179225-7) 
Läntinen Kirkkokatu 17, 67100 Kokkola
+35868296111(keskus),  kokkola@evl.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kokkolan seurakuntayhtymä / Viestintäyksikkö
Läntinen Kirkkokatu 17, 67100 Kokkola
info.kokkola@evl.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Mari Hautamäki
Läntinen Kirkkokatu 17, 67100 Kokkola
+358503147553, tietosuojavastaava.kokkola@evl.fi

Rekisterin nimi

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien verkkosivustot, joiden toteutuksessa on käytetty MySQL-tietokantaa ja LifeRay-julkaisujärjestelmää. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely sivustolla liittyy sähköisessä muodossa tapahtuviin asiointia helpottaviin toimintoihin; virkatodistuksen tilaaminen, kirkkoon liittyminen, esirukouspyynnöt, palautteen kerääminen, uutiskirjeen tilaaminen.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Kokkolan seurakuntayhtymän viestintäyksikkö vastaa sivustojen yleisestä ja yhteisestä sisällöstä. Jokainen seurakunta vastaa omista tapahtumatiedoistaan, esittelysivuistaan, yhteystiedoistaan jne.

Sivustoilla käsitellään seuraavia tietoja: virkatodistuksen tilaaminen, esirukouspyynnöt ja palaute, joihin sivustoilla on lomakepohja. Tietosisältö vaihtelee ja käy ilmi aina kyseisestä lomakepohjasta (mm. nimi, osoite, sähköpostiosoite, yms). Seurakunnan tapahtumiin ilmoittaudutaan sivustoilla olevien linkkien kautta. Kirkkoon liittymistä varten on linkki kirkon omille verkkosivuille. 

Henkilön antamia tietoja käsittelee se seurakunta tai keskusrekisteri, jonka toiminnasta tai jolle kuuluvasta asiasta on kyse.

Tietolähteet

Sivustojen käyttäjä itse ilmoittaa kyseistä toimintoa koskevat henkilötiedot.

Tietojen luovutukset

Sivustojen kautta ilmoitetut henkilötiedot toimitetaan edelleen seurakuntaan, jonka toiminnasta tai muusta asiasta on kyse. Ulkopuolisille tietoja ei luovuteta.

Suojauksen periaatteet

Sivustoillamme lomakkeissa annettavat henkilötiedot on suojattu tietoturvallisuudesta huolehtien lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

Rekisteröidyllä on

  • oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä kolmannen osapuolen oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • oikeus peruuttaa suostumus, milloin tahansa niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen. Tämä ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee viipymättä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus saada - ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin - puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla kirjallisen lisäselvityspyynnön osoitteeseen: 

Kokkolan seurakuntayhtymä
Henkilötietojen oikaisu / lisäselvitys
Läntinen Kirkkokatu 17
67100 Kokkola

Evästeiden käyttö verkkosivuilla

Sivustolla käytetään evästeitä sen takaamiseksi, että palvelu on turvallinen, tehokas ja käyttäjäystävällinen.

Sivustolla käytämme evästeitä tilastollisen tiedon tuottamiseen ja kävijän tekemän tekstikoon muutoksen tallentamiseen (muutos voimassa myös seuraavan vierailun aikana).

Eväste (cookies) on sivuston pieni, käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeet on mahdollista ottaa pois käytöstä. Poistaminen tapahtuu selaimen asetuksista. 

Jos toiminto kytketään pois, on hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.