Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo.Piispantarkastus Kokkolan seurakuntayhtymässä

Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo teki piispantarkastuksen Kokkolan seurakuntayhtymään torstaina 27. tammikuuta 2022.

Edellinen piispantarkastus Kokkolan seurakuntayhtymässä suoritettiin lokakuussa 2006.

Mikä on piispantarkastus?

Piispa vierailee säännöllisin väliajoin hiippakuntansa seurakunnissa sekä seurakuntayhtymissä ja toimittaa piispantarkastuksen. Piispantarkastuksilla on pitkä perinne kirkon historiassa. Piispa hoitaa näin kaitsentatehtäväänsä.

Seurakuntayhtymän tarkastuksessa paneudutaan yhtymäseurakuntien yhteiseen osaan ja toteuttajaan. Tarkastuksessa paneudutaan yhtymän tilanteeseen ja toimintaan tarkastelemalla sen hallintoa ja taloutta sekä seurakuntayhtymän hoitamia yhteisiä työmuotoja, kuten kiinteistö- ja hautaustoimea, sairaalasielunhoitoa, perheneuvontaa ja viestintää. Piispantarkastuksessa keskustellaan myös luottamushenkilöstöjohdon kanssa nykytilanteesta ja tulevaisuuden haasteita. Piispantarkastuksessa tutkitaan yhdessä työyhteisöorganisaatiota ja sen työhyvinvoinnin tilannetta. Mikä toimii hyvin ja missä on kehittämistarpeita.

Piispantarkastusprosessi on usean kuukauden matka, jossa on erilaisia vaiheita. Piispantarkastusta ja sen materiaaleja valmistellaan seurakuntayhtymässä yhdessä johdon, työyhteisön ja luottamushenkilöiden kanssa. Piispan vierailu puolestaan kestää pääsääntöisesti yhden päivän. Piispantarkastuksessa piispaa avustavat yleensä pappisasessori, lääninrovasti ja notaari sekä muut henkilöt tarpeen mukaan. Piispantarkastukseen liittyy yleensä jumalanpalvelus sekä muita juhlatilaisuuksia.

Lue lisää - uutisia piispantarkastuksista

Yhtymän talous ja hallinto saivat hyvät arvosanat

Oulun hiippakunnan piispa tarkastaa Kokkolan seurakuntayhtymän sekä Kaustisen ja Ullavan seurakunnan

Piispanmessut ovat kaikille avoimia

 

Klikkaamalla kuvaa pääset kuvapankkiin

Piispa Jukka Keskitalo.