Seurakunnan jäsenen aloiteoikeus

Seurakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloite seurakunnan ja seurakuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevassa asiassa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin seurakunta on ryhtynyt aloitteen johdosta. (Kirkkolain 3 luku 3§:n 4 momentti)

Aloitteen tekemisen edellytyksenä on seurakunnan jäsenyys. Aloite saa olla sisällöltään ja muodoltaan vapaamuotoinen. Aloite tulee tehdä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava aloitteentekijän nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero tai sähköpostiosoite).

Aloitteen voi 

Kokkolan seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa toimenpiteisiin ryhtymisestä ilmoitetaan kahden viikon – puolen vuoden kuluessa aloitteen jättämisestä. Ilmoitus tehdään myös silloin, kun aloite ei ole johtanut toimenpiteisiin.