Julkisuuskuvatutkimus

Kokkolan seurakuntayhtymä on teettänyt Taloustutkimuksella julkisuuskuvatutkimuksen vuosina 2013 ja 2017.

Neljä viidestä Kokkolan seurakuntayhtymän alueella asuvasta kirkkoon kuuluvasta kokee seurakuntaan kuulumisen tärkeäksi.

Tutkimuksessa käy ilmi, että seurakunnan tehtävistä erilaiset auttamiseen liittyvät asiat koetaan aiempaa useammin tärkeimpien tehtävien joukkoon. Tärkeimpiä ovat apua tarvitsevien perheiden tukeminen ja vaikeuksissa olevien ihmisten auttaminen. Lisäksi hautausmaiden ylläpitäminen, toiminnan järjestäminen lapsille ja nuorille, kirkollisen hautaan siunaamisen mahdollisuuden saaminen voidaan lukea tärkeimpien tehtävien joukkoon.

Viidennes vastaajista osallistuu seurakunnan vapaaehtoistoimintaan vähintään kerran vuodessa. Kolmasosa ei halua osallistua vapaaehtoistoimintaan, yli puolet vastaajista kertoo olevansa valmis osallistumaan vapaaehtoistyöhön satunnaisesti. Naisista osallistumishalukkuutta löytyi hieman miehiä enemmän.

Kokkola-lehden seurakuntasivut ovat säilyttäneet ylivertaisen aseman ykköstietolähteenä. Lähes 80 prosenttia haastatelluista kertoo saavansa tietoa seurakunnasta juuri Kokkola-lehden seurakuntasivuilta. Erityisesti 50 vuotta täyttäneiden parissa lehden merkitys korostuu: jopa 90 prosenttia hankkii seurakuntaa koskevan tiedon lehdestä.
Myös seurakunnan nettisivujen ja Facebook-sivujen merkitys seurakunnan toiminnasta tiedottamisessa on lisääntynyt. Noin puolet haastatelluista on käynyt seurakuntien nettisivuilla.
 

Julkisuuskuvatutkimusten tulokset

Tulokset 2013
Tulokset 2017