Hautaustavat

Hautausmuotoja ovat arkku-, uurna- ja tuhkahautaus. Uurna- ja tuhkahautaaminen on yleistynyt, ja se vaatii vähemmän maa-alaa kuin arkkuhautaus. Yksittäiset uurnahautaamiselle tarkoitetut uurnahaudat, joihin sijoitetaan oma muistomerkki, lunastetaan määräajaksi kuten arkkuhaudat. Uurnahaudassa on 4 uurnapaikkaa yhdessä tasossa. Uurnahautauksessa uurna lasketaan hautaan, samoin kuin arkkuhautauksessa arkku.

Muistolehtoon haudattaessa tuhka tai uurna haudataan yhteisen hauta-alueen yhteen hautasijaan. Seurakunta hallinnoi muistolehtoa, joten hautasijan hautaoikeutta ei lunasteta määräajaksi. Tuhka tai uurna haudataan muistolehtoon vain sulan maan aikana seurakunnan toimesta, eivätkä omaiset ole mukana hautauksessa. Omaisille ei kerrota muistolehtoon haudatun tuhkan tarkkaa paikkaa.

Hautausmaalla on muistolehdon yhteismuistomerkki, johon omaiset voivat tilata muistolaatan. Muistolaatta tilataan Kokkolan seurakuntayhtymän taloustoimistosta.

Arkkuhautaus Ullavassa

Hautaan siunaaminen tapahtuu pääasiassa kirkossa. Omaiset kantavat arkun ennen tilaisuuden alkua tapulista kirkkoon. Siunaustilaisuuden päättyttyä omaiset kuljettavat arkun arkkuvaunulla haudalle. Kesäaikaan, säiden salliessa, voidaan hautaan siunaaminen toimittaa suoraan haudalla.

Omaiset peittävät haudan muistotilaisuuden jälkeen. Myös seurakunta voi hoitaa haudan peittämisen, mikäli siitä on hyvissä ajoin sovittu. Omaisten on hyvä keskustella ja sopia käytännön järjestelyistä etukäteen siunaustilaisuuteen osallistuvien seurakunnan työntekijöiden kanssa. Työntekijät opastavat omaisia tarvittaessa kaikissa hautaukseen liittyvissä asioissa.

Tuhkahautaus

Hautaan siunaaminen on tuhkahautauksessa samanlainen kuin arkkuhautauksessa. Siunaustilaisuuden päätyttyä arkku siirretään tapuliin tai ulkona odottavaan vainajien kuljetusautoon.

Hautaustoimisto toimittaa arkun myöhemmin krematorioon. Kun uurna on toimitettu seurakunnalle, tuhka tai tuhkauurna voidaan haudata muistolehtoon, uurnahautaan tai arkkuhautaan. Uurnahautaan tai arkkuhautaan haudattaessa omaiset voivat olla läsnä hautauksessa. Muistolehtoon hautauksen suorittaa seurakunnan suntio ilman omaisia.


Hautakumpu Ullavan hautausmaalla.