AJANKOHTAISTA

Ajankohtaista

Hautausmaiden kesävedet

Hautausmaiden kesävedet on suljettu.

Muistutus hautausmaiden työntekijöiltä

Pyydämme keräämään hautakivien taakse kertyneet multasäkit, työvälineet ja kynttilät pois. Hautakivien taakse kertyvät esineet vaikeuttavat hautausmaan kunnossapitotöitä ja voivat aiheuttaa vaaratilanteita työntekijöille sekä haudalla vieraileville.

Hautamuistomerkin hoito

Kesällä on syytä tarkistaa hautakiven asento ja kunto. Vino tai kaatumaisillaan oleva hautakivi on vaarallinen paitsi hautausmaan työntekijöille myös muille hautausmaalla vieraileville. Hautaoikeuden haltijan on oikaistava hautakivi niin, ettei se aiheuta vahingon vaaraa.

Jätteiden lajittelu

Hautausmaalla vierailevia pyydetään lajittelemaan haudoilta poistamansa roskat ja kynttiläjätteet opasteiden mukaisesti hautausmaan jäteastioihin.

Tavoitteena on saada lajittelun osuus edelleen kasvamaan hautausmailla. Kokkolan seurakuntayhtymän hautausmailla lajitellaan jätteet, joten kannattaa katsoa tarkkaan, mihin keräysastiaan jätteet kuuluvat. Lasi- ja metallijätteet menevät haudalla käyviltä omaisilta hienosti oikeisiin keräysastioihin, mutta silti suurin osa lajittelusta menee energiajätteisiin.

Led-kynttilöistä tulisi irrottaa patterit ennen muoviosien lajittelemista energiajäteastiaan. Paristot ovat ongelmajätettä, jotka tulee toimittaa asianmukaiseen ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Naapurihautojen kunnioitus 

Hautausmaalla kuljettaessa on muistettava kunnioittaa naapurihautojen rauhaa. Hautausmaalla tulee kulkea käytäviä pitkin. Nurmialueella ei oikaista toisten hautojen yli. Talvella lunta ei myöskään kasata viereisten hautojen päälle.

Hautausmaalla vierailevia pyydetään lajittelemaan haudoilta poistamansa roskat ja kynttiläjätteet opasteiden mukaisesti hautausmaan jäteastioihin.