Puinen risti ja kasvomaski.

 

Ajankohtaiset koronasuositukset

Sivu päivitetty 14.9.2021

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnat toimivat alueellisten viranomaisten ja tuomiokapitulin antamien ohjeiden mukaan.
Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Maskien käyttöä suositellaan vahvasti niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Tilaisuuksissa noudatetaan riittäviä turvavälejä.

Jumalanpalvelukset, perhejuhlat ja hautajaiset

Seurakuntalaiset voivat osallistua jumalanpalveluksiin sekä kirkollisiin toimituksiin eli kaste- ja häätilaisuuksiin sekä hautaan siunaamisiin paikan päällä. Turvavälit säilytetään myös ehtoolliselle mentäessä ja ehtoollispöydässä. 

Kastetilaisuudet suositellaan järjestettävän kirkossa tai muussa riittävän isossa tilassa.

Jumalanpalveluksiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Yhteystiedot kerätään terveysviranomaisia varten sisään tullessa.

Kirkoissa toimitettavat jumalanpalvelukset voi kuunnella myös netin kautta. Seurakunnat myös striimaavat suurimman osan jumalanpalveluksistaan. Seurakuntien nettisivujen etusivuilta löytyy linkki striimattuihin jumalanpalveluksiin.

Kirkkoherranvirastot

Kirkkoherranvirastot palvelevat normaalien aukioloaikojen mukaan.

Ryhmät

  • Päiväkerhot toimivat normaalisti.
  • Myös muut ryhmät kokoontuvat. Tilaisuudet järjestetään riittävän väljissä tiloissa. 

Leirit

Leirit järjestetään suunnitellusti. Kasvomaskien käyttöä suositellaan. Leireillä noudatetaan muutoinkin erityistä huolellisuutta. Lisäksi noudatetaan seurakuntayhtymän laatimia leiri- ja koronaturvallisuusohjeistuksia. 

Turvallisuudesta huolehtiminen

Jokainen osallistuja vastaa osaltaan tapahtumien turvallisuudesta. Siksi osallistuminen on mahdollista ainoastaan täysin oireettomana ja altistumattomana.

Kaikissa tapaamisissa ja kokoontumisissa tulee noudattaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön turvavälisuosituksia sekä muita tartuntaa ehkäiseviä varotoimia, kuten hyvää käsihygieniaa ja maskin tai visiirin käyttöä. 

Osallistujien yhteystiedot kerätään ja tietoja käytetään vain mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseen. Niitä säilytetään vain 14 vuorokauden ajan, jonka jälkeen tiedot hävitetään.

Uutislistaukseen

koronaprojekti_NETTI_engin-akyurt-44D6S-5jDJQ-unsplash kopio.jpg Korona-avustushakemuksissa korostui ihmisten henkinen kuormitus, ahdistus ja pelko sekä yksinäisyys ja erakoituminen. Kuva: Unsplash.com

Lähes 500 perhettä haki apua

11.1.2021 10.56

Kokkolan seurakuntayhtymän korona-avustushakemuksissa korostui ihmisten henkinen kuormitus.

Kokkolan seurakuntayhtymä jakoi Kirkon keskusrahaston myöntämää korona-avustusta lähes 500 hakijalle ennen joulua 2020. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionavustus jaettiin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien diakoniatoiminnan tukemiseen loppuvuonna 2020. 
Kokkolan seurakuntayhtymän seurakuntien alueella avustushakemuksia tuli määräaikaan mennessä 491:ltä kotitaloudelta. 
Yhtymään kuuluu Kokkolan suomalainen seurakunta, Karleby svenska församling, Halsuan,  Kälviän ja Lohtajan seurakunat sekä Kaustisen ja Ullavan seurakunta.
Marras-joulukuussa toteutetun koronaprojektin tavoitteena oli tukea elämässä jaksamista sekä estää syrjäytymistä yhteiskunnasta. 
Kokkolan seurakuntayhtymälle myönnetty rahasumma oli 42 590 euroa. Suurin osa rahasta käytettiin avustustoimintaan ja pienempi osa diakonian kokoavan toiminnan muistamisiin joulun alla. 

Määräajassa kotitalouksien oli mahdollisuus anoa taloudellista tukea alueen diakoniatyöltä. Etsivä työ toi esille runsaasti uusia avuntarvitsijoita. 
Koronan tuomia negatiivisia taloudellisia vaikutuksia oli hakemuksissa nähtävissä merkittävissä määrin. Korona oli suoraan vaikuttanut hakijan rahatilanteeseen 24 prosentissa hakemuksista. 
Useimmin mainittuja koronavaikutuksia olivat töiden väheneminen (11 %), menojen lisääntyminen (10 %), vaikea työllistyminen (6 %), työttömyys tai töiden loppuminen (5 %). 

Lähes kaikissa hakemuksissa koronavaikutukset nousivat esille henkisenä kuormituksena. 
Suuressa osassa hakemuksia mainittiin ainakin ahdistus ja pelko, mielenterveys oli koetuksella myös yksinäisyyden tai kotiin erakoitumisen takia. 
Hakemuksista vain seitsemän prosenttia oli sellaisia, joissa korona ei ollut vaikuttanut elämän tilanteeseen tai sitä ei osattu kertoa. 
Diakonian avustustoiminnan ja koronaprojektin yhteistyöllä saatiin toteutettua merkittävä apu vähävaraisille kotitalouksille. 

Projektin kautta nousi esiin, että tarve diakoniatyölle on lisääntynyt. Yhteistyö alueen toimijoiden kanssa nähdään hyvänä. Erityisesti koronavuonna diakoniatyölle saadut monet yksityisten, yhteisöjen ja yritysten lahjoitukset tulivat todella merkittävään rooliin ja antoivat diakoniatyöntekijöille välineitä kohdata avuntarvitsijoiden hätää. 

Teksti: Riikka Peltola