Puinen risti ja kasvomaski.

 

Ajankohtaiset koronasuositukset

Sivu päivitetty 14.9.2021

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnat toimivat alueellisten viranomaisten ja tuomiokapitulin antamien ohjeiden mukaan.
Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Maskien käyttöä suositellaan vahvasti niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Tilaisuuksissa noudatetaan riittäviä turvavälejä.

Jumalanpalvelukset, perhejuhlat ja hautajaiset

Seurakuntalaiset voivat osallistua jumalanpalveluksiin sekä kirkollisiin toimituksiin eli kaste- ja häätilaisuuksiin sekä hautaan siunaamisiin paikan päällä. Turvavälit säilytetään myös ehtoolliselle mentäessä ja ehtoollispöydässä. 

Kastetilaisuudet suositellaan järjestettävän kirkossa tai muussa riittävän isossa tilassa.

Jumalanpalveluksiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Yhteystiedot kerätään terveysviranomaisia varten sisään tullessa.

Kirkoissa toimitettavat jumalanpalvelukset voi kuunnella myös netin kautta. Seurakunnat myös striimaavat suurimman osan jumalanpalveluksistaan. Seurakuntien nettisivujen etusivuilta löytyy linkki striimattuihin jumalanpalveluksiin.

Kirkkoherranvirastot

Kirkkoherranvirastot palvelevat normaalien aukioloaikojen mukaan.

Ryhmät

  • Päiväkerhot toimivat normaalisti.
  • Myös muut ryhmät kokoontuvat. Tilaisuudet järjestetään riittävän väljissä tiloissa. 

Leirit

Leirit järjestetään suunnitellusti. Kasvomaskien käyttöä suositellaan. Leireillä noudatetaan muutoinkin erityistä huolellisuutta. Lisäksi noudatetaan seurakuntayhtymän laatimia leiri- ja koronaturvallisuusohjeistuksia. 

Turvallisuudesta huolehtiminen

Jokainen osallistuja vastaa osaltaan tapahtumien turvallisuudesta. Siksi osallistuminen on mahdollista ainoastaan täysin oireettomana ja altistumattomana.

Kaikissa tapaamisissa ja kokoontumisissa tulee noudattaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön turvavälisuosituksia sekä muita tartuntaa ehkäiseviä varotoimia, kuten hyvää käsihygieniaa ja maskin tai visiirin käyttöä. 

Osallistujien yhteystiedot kerätään ja tietoja käytetään vain mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseen. Niitä säilytetään vain 14 vuorokauden ajan, jonka jälkeen tiedot hävitetään.

Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 2.12.2020

2.12.2020 17.16

Anne Jokelaa ehdotettiin uudeksi hallintojohtajaksi.

HALLINTOJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee sekä yhteisen kirkkoneuvoston ehdotuksen ja seurakuntaneuvostojen lausuntojen pohjalta HTM, MBA Anne Jokelan hallintojohtajan virkaan 1.3.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Varalle ei ehdoteta valittavaksi ketään. Kokkolan seurakuntayhtymän hallintojohtajan virka täytetään 1.3.2021 tai sopimuksen mukaan.

Kokkolan seurakuntayhtymässä avoinna olleen hallintojohtajan viran hakuaika päättyi 15.9. Määräaikaan mennessä hallintojohtajan virkaa haki yhteensä 20 henkilöä.

SITOUTUMINEN HYVÄÄN KÄYTÖKSEEN KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ


Kokkolan seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa sitoudutaan hyvään käytökseen hyväksymällä Kirkon työmarkkinalaitoksen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Kirkon alan unioni r.y.:n ja Kirkon alat ry:n suosittamat ohjeet seurakuntatyöpaikoille. Hyvään käytökseen sitoutumisella ehkäistään epäasiallista kohtelua ja häirintää. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi hyvää käytöstä koskevan sitoumuksen ja toimintaohjeet mahdollisia työpaikan ristiriitatilanteita varten. Asiakirjat on laadittu työnantajan ja työntekijöiden edustajien yhteistyönä ja ne on käsitelty esimiesten yhteistyöpalaverissa ja yhteistyötoimikunnassa. Asiakirjat toimitetaan tiedoksi työntekijöille ja luottamushenkilöille.

ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ

Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Heikki Niemelle eron luottamustehtävistä. Niemi oli pyytänyt eroa Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston sekä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenyydestä 1.12.2020 alkaen henkilökohtaisista syistä. Kirkkolain mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Niemi tuli valituksi yhteiseen kirkkovaltuustoon Lohtajan seurakunnan ehdokaslistalta ”Ihmisen parasta”.

Niemen varajäsen Taisto Hernesmaa siirtyy kirkkovaltuuston varsinaiseksi valtuutetuksi. Myös Hernesmaa valittiin luottamustehtävään Lohtajan seurakunnan ehdokaslistalta ”Ihmisen parasta”.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että yhteinen kirkkovaltuusto valitsee uuden varsinaisen jäsenen Niemen tilalle kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.