Puinen risti ja kasvomaski.

 

Ajankohtaiset koronasuositukset

Sivu päivitetty 14.9.2021

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnat toimivat alueellisten viranomaisten ja tuomiokapitulin antamien ohjeiden mukaan.
Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Maskien käyttöä suositellaan vahvasti niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Tilaisuuksissa noudatetaan riittäviä turvavälejä.

Jumalanpalvelukset, perhejuhlat ja hautajaiset

Seurakuntalaiset voivat osallistua jumalanpalveluksiin sekä kirkollisiin toimituksiin eli kaste- ja häätilaisuuksiin sekä hautaan siunaamisiin paikan päällä. Turvavälit säilytetään myös ehtoolliselle mentäessä ja ehtoollispöydässä. 

Kastetilaisuudet suositellaan järjestettävän kirkossa tai muussa riittävän isossa tilassa.

Jumalanpalveluksiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Yhteystiedot kerätään terveysviranomaisia varten sisään tullessa.

Kirkoissa toimitettavat jumalanpalvelukset voi kuunnella myös netin kautta. Seurakunnat myös striimaavat suurimman osan jumalanpalveluksistaan. Seurakuntien nettisivujen etusivuilta löytyy linkki striimattuihin jumalanpalveluksiin.

Kirkkoherranvirastot

Kirkkoherranvirastot palvelevat normaalien aukioloaikojen mukaan.

Ryhmät

  • Päiväkerhot toimivat normaalisti.
  • Myös muut ryhmät kokoontuvat. Tilaisuudet järjestetään riittävän väljissä tiloissa. 

Leirit

Leirit järjestetään suunnitellusti. Kasvomaskien käyttöä suositellaan. Leireillä noudatetaan muutoinkin erityistä huolellisuutta. Lisäksi noudatetaan seurakuntayhtymän laatimia leiri- ja koronaturvallisuusohjeistuksia. 

Turvallisuudesta huolehtiminen

Jokainen osallistuja vastaa osaltaan tapahtumien turvallisuudesta. Siksi osallistuminen on mahdollista ainoastaan täysin oireettomana ja altistumattomana.

Kaikissa tapaamisissa ja kokoontumisissa tulee noudattaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön turvavälisuosituksia sekä muita tartuntaa ehkäiseviä varotoimia, kuten hyvää käsihygieniaa ja maskin tai visiirin käyttöä. 

Osallistujien yhteystiedot kerätään ja tietoja käytetään vain mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseen. Niitä säilytetään vain 14 vuorokauden ajan, jonka jälkeen tiedot hävitetään.

Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 14.10.2020

14.10.2020 18.14

Johanna Lahti valittiin osa-aikaiseen ruokapalvelutyöntekijän toimeen

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi haastatteluryhmän ehdotuksen pohjalta Johanna Lahden osa-aikaiseen (80 %) toimeen 1.11.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. 

Johanna Lahden koulutus, työkokemus, soveltuvuus tehtävään ja haastattelussa saatu yleisvaikutelma vastaavat parhaiten tehtävälle asetettuja vaatimuksia.

Ruokapalvelutyöntekijän toimen hakuaika päättyi 7.10. Määräaikaan mennessä saatiin 4 hakemusta. Kahta hakijaa haastateltiin. Hakijoiden arvioinnissa kiinnitettiin huomiota koulutukseen, työkokemukseen, joustavuuteen, yhteistyökykyyn, motivaatioon, soveltuvuuteen tehtävään sekä kokemukseen asiakaspalvelutyöstä ja vapaaehtoisten ohjauksesta.

Ruokapalvelutyöntekijän tehtäviin kuuluu ruoanvalmistusta, tarjoiluiden hoitamista, asiakastilaisuuksien suunnittelua ja toteutusta sekä siivousta ja tilojen valvontaa Kälviän ja Lohtajan toimipisteissä. Kelpoisuusehtona on cateringalan koulutus tai vastaava käytännön työkokemus. 

Lohtaja-talon vuokraaminen Kokkolan kaupungilta

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti vuokrata Lohtaja-talon Kokkolan kaupungilta Lohtajan seurakuntakodiksi. Lohtaja-talo sijaitsee erinomaisella paikalla Lohtajan keskustassa, ja se on rakennettu 1896 vanhaa hyvää rakennustapaa noudattaen. Rakennuksessa ei ole todettu sisäilma- tai muitakaan rakennusteknisiä ongelmia. Tila ei suorilta käsin sovellu seurakuntakodiksi. Muutostöitä tulee tehdä ainakin keittiölle, viemäröinnille ja äänentoistolle. Valtaosa keittiölaitteista voidaan kuitenkin hyödyntää Seurakulman tiloista. Muutostyöt toteutetaan investointisuunnitelmassa 2021 olevin investointivaroin.

Koivuhaan seurakuntakodin kuntotarkastus ja seurakuntakodista luopuminen osittain tai kokonaan

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että ryhdytään valmistelemaan Koivurististä luopumista osittain tai kokonaan.

Koivuristin kiinteistölle on tehty kuntotarkastus Granlund Pohjanmaa Oy:n toimesta. Kuntotarkastuksesta saatiin raportti 29.9.2020. Kuntotarkastus käsitti rakennustekniikan ja ilmanvaihtotekniikan tarkastuksen pintamittauksin sekä kokemusperäisin ja aistinvaraisin menetelmin. Tiloissa pidettiin lisäksi viikon verran olosuhdeseurantaa neljän sisäilma-anturin avulla. Kiinteistöstä ei tarkastuksen aikana löytynyt rakennekosteutta tai näkyvää mikrobikasvustoa. Ilmanvaihto on toimiva, eikä hiilidioksidipitoisuudet päässeet ylittämään haitallisia raja-arvoja. Epätyypillistä hajua esiintyi päiväkodin tiloissa ja diakoniatiloissa. Hajun aiheuttajaa ei löytynyt, ja Granlund suosittaa hajun paikallistamiseksi jatkotutkimuksia rakenneavauksin. Kiireelliset pienemmät korjaustyöt otetaan välittömästi työn alle.