Puinen risti ja kasvomaski.

 

Ajankohtaiset koronasuositukset

Sivu päivitetty 14.9.2021

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnat toimivat alueellisten viranomaisten ja tuomiokapitulin antamien ohjeiden mukaan.
Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Maskien käyttöä suositellaan vahvasti niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Tilaisuuksissa noudatetaan riittäviä turvavälejä.

Jumalanpalvelukset, perhejuhlat ja hautajaiset

Seurakuntalaiset voivat osallistua jumalanpalveluksiin sekä kirkollisiin toimituksiin eli kaste- ja häätilaisuuksiin sekä hautaan siunaamisiin paikan päällä. Turvavälit säilytetään myös ehtoolliselle mentäessä ja ehtoollispöydässä. 

Kastetilaisuudet suositellaan järjestettävän kirkossa tai muussa riittävän isossa tilassa.

Jumalanpalveluksiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Yhteystiedot kerätään terveysviranomaisia varten sisään tullessa.

Kirkoissa toimitettavat jumalanpalvelukset voi kuunnella myös netin kautta. Seurakunnat myös striimaavat suurimman osan jumalanpalveluksistaan. Seurakuntien nettisivujen etusivuilta löytyy linkki striimattuihin jumalanpalveluksiin.

Kirkkoherranvirastot

Kirkkoherranvirastot palvelevat normaalien aukioloaikojen mukaan.

Ryhmät

  • Päiväkerhot toimivat normaalisti.
  • Myös muut ryhmät kokoontuvat. Tilaisuudet järjestetään riittävän väljissä tiloissa. 

Leirit

Leirit järjestetään suunnitellusti. Kasvomaskien käyttöä suositellaan. Leireillä noudatetaan muutoinkin erityistä huolellisuutta. Lisäksi noudatetaan seurakuntayhtymän laatimia leiri- ja koronaturvallisuusohjeistuksia. 

Turvallisuudesta huolehtiminen

Jokainen osallistuja vastaa osaltaan tapahtumien turvallisuudesta. Siksi osallistuminen on mahdollista ainoastaan täysin oireettomana ja altistumattomana.

Kaikissa tapaamisissa ja kokoontumisissa tulee noudattaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön turvavälisuosituksia sekä muita tartuntaa ehkäiseviä varotoimia, kuten hyvää käsihygieniaa ja maskin tai visiirin käyttöä. 

Osallistujien yhteystiedot kerätään ja tietoja käytetään vain mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseen. Niitä säilytetään vain 14 vuorokauden ajan, jonka jälkeen tiedot hävitetään.

Uutislistaukseen

Sielunhoivakasseista apua hengellisen elämän hoitamiseen

13.5.2020 12.42

- Pitkään on yritetty jaksaa ja ymmärtää poikkeusolotilannetta, kun se on kuitenkin niin yhdessä koettu. Moni kantaa ahdistusta omassa yksinäisyydessään, eivätkä kaikki erilaisista rajoituksista kärsivät voi ymmärtää, mistä tässä kaikessa on kysymys.” Näin sanoo Kokkolan suomalaisen seurakunnan johtava diakoniatyöntekijä Camilla Honkala.

Seurakunnan diakonia-arjessa yksi merkittävä ikäihmisten kohtaamispaikka normaalioloissa on ollut palvelutalohartaus. Pandemia-aikana seurakunnan työntekijät tai vapaaehtoiset eivät ole voineet vierailla palvelutaloissa, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisyksiköissä tai työtoimintapaikoissa pitämässä hartauksia.
Poikkeusoloissakin palvelutaloissa arki kuitenkin pyörii ja elämä rullaa eteenpäin.

- Jokainen palvelutalon asukas täyttää vuorollaan vuosia, aina joku sairastaa tai elää elämän loppuvaihetta. Tähän tarpeeseen seurakunnan diakoniatyöntekijät ovat koonneet sielunhoivakasseja ja tarjonneet niitä palvelutalojen sekä mielenterveys- ja kehitysvammayksiköiden käyttöön, Honkala kertoo.

Sielunhoivakasseja palvelutaloihin ja asumisyksiköihin

- Olemme laminoineet eriaiheisia rukouskortteja, muun muassa rukouskortit syntymäpäivän rukoushetkeen, rukoushetkeen sairaan luona, rukoushetkeen kuolevan luona, saattohartauteen sekä iltarukouksia- ja virsiä, Honkala lisää. Hän toivoo, että seurakunta voisi edelleen palvella ihmisiä elämän merkittävissä hetkissä.

- Mutta esimerkiksi eristyksestä johtuen henkilökunta tai omaiset voivat käyttää sielunhoivakasseja.
Pandemian rajoitusaikana diakoniatyöntekijät pyrkivät yhteyteen niillä keinoilla, jotka ovat mahdollisia.

- Toivomme, että työmme kautta kärsivä ja lohtua kaipaava ihminen saisi kokemuksen, että Jumala rakastaa, kuulee rukouksemme ja on läsnä arjessamme, vaikka maailma järkkyisi ympärillä, Camilla Honkala sanoo.