Puinen risti ja kasvomaski.

 

Ajankohtaiset koronasuositukset

Sivu päivitetty 14.9.2021

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnat toimivat alueellisten viranomaisten ja tuomiokapitulin antamien ohjeiden mukaan.
Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Maskien käyttöä suositellaan vahvasti niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Tilaisuuksissa noudatetaan riittäviä turvavälejä.

Jumalanpalvelukset, perhejuhlat ja hautajaiset

Seurakuntalaiset voivat osallistua jumalanpalveluksiin sekä kirkollisiin toimituksiin eli kaste- ja häätilaisuuksiin sekä hautaan siunaamisiin paikan päällä. Turvavälit säilytetään myös ehtoolliselle mentäessä ja ehtoollispöydässä. 

Kastetilaisuudet suositellaan järjestettävän kirkossa tai muussa riittävän isossa tilassa.

Jumalanpalveluksiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Yhteystiedot kerätään terveysviranomaisia varten sisään tullessa.

Kirkoissa toimitettavat jumalanpalvelukset voi kuunnella myös netin kautta. Seurakunnat myös striimaavat suurimman osan jumalanpalveluksistaan. Seurakuntien nettisivujen etusivuilta löytyy linkki striimattuihin jumalanpalveluksiin.

Kirkkoherranvirastot

Kirkkoherranvirastot palvelevat normaalien aukioloaikojen mukaan.

Ryhmät

  • Päiväkerhot toimivat normaalisti.
  • Myös muut ryhmät kokoontuvat. Tilaisuudet järjestetään riittävän väljissä tiloissa. 

Leirit

Leirit järjestetään suunnitellusti. Kasvomaskien käyttöä suositellaan. Leireillä noudatetaan muutoinkin erityistä huolellisuutta. Lisäksi noudatetaan seurakuntayhtymän laatimia leiri- ja koronaturvallisuusohjeistuksia. 

Turvallisuudesta huolehtiminen

Jokainen osallistuja vastaa osaltaan tapahtumien turvallisuudesta. Siksi osallistuminen on mahdollista ainoastaan täysin oireettomana ja altistumattomana.

Kaikissa tapaamisissa ja kokoontumisissa tulee noudattaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön turvavälisuosituksia sekä muita tartuntaa ehkäiseviä varotoimia, kuten hyvää käsihygieniaa ja maskin tai visiirin käyttöä. 

Osallistujien yhteystiedot kerätään ja tietoja käytetään vain mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseen. Niitä säilytetään vain 14 vuorokauden ajan, jonka jälkeen tiedot hävitetään.

Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksiä 23.4.2020

23.4.2020 10.20

KAKSI UUTTA NIMEÄ YHTEISEEN KIRKKOVALTUUSTOON

YKV myönsi Tiina Isotalukselle, Kokkolan suom. seurakunnan Sosiaalidemokraatit ja sitoutumattomat -ehdokaslistalta, eron yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä 1.1.2020 alkaen muuttuneen työelämän tilanteen vuoksi. 1. varajäsen Emma Haapasaari siirtyy varsinaiseksi valtuutetuksi Kokkolan suom. seurakunnan Sosiaalidemokraatit ja sitoutumattomat -ehdokaslistalta.

Myös Tuula Muuraiskangas-Nissilälle, Kälviän seurakunnan Kotiseurakuntani Kälviä -ehdokaslistalta, on myönnetty ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä sekä perheasiain neuvottelukeskuksen yhteisjohtokunnan puheenjohtajuudesta 1.2.2020 alkaen, henkilökohtaisista syistä. 1. varajäsen Markku Kallinen siirtyy varsinaiseksi valtuutetuksi Kälviän seurakunnan Kotiseurakuntani Kälviä -ehdokaslistalta. Uudeksi varsinaiseksi jäseneksi perheasian neuvottelukeskuksen yhteisjohtokuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittiin Ismo Lassila


SAIRAALASIELUHOIDON JOHTOKUNNASSA HENKILÖMUUTOKSIA

YKV myönsi Pirjo-Liisa Hautala-Jylhälle eron sairaalasielunhoidon johtokunnan jäsenyydestä 1.1.2020 alkaen ja valitsi Piia Kurikkalan varsinaiseksi jäseneksi sairaalasielunhoidon johtokuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.


KOKKOLAN ALUEKESKUSREKISTERI LAAJENEE

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi sopimuksen, jolla Kokkolan aluekeskusrekisteriin voi liittyä yhtymän ulkopuolinen seurakunta ja valtuutti rekisteripäällikön ja hallintojohtajan allekirjoittamaan aluekeskusrekisteriin liittyvän seurakunnan kanssa laadittavan sopimuksen. Lisäksi hyväksyttiin yhteisjohtokuntaa varten laadittu johtosääntö. Kokkolan seurakuntayhtymällä sekä jäsenseurakunnilla on jokaisella edustajansa yhteisjohtokunnassa. Yhteisjohtokunnan jäsenet ovat kyseisten seurakuntien viranhaltijoita.

Toholammin seurakunnan kirkkovaltuusto on päättänyt 11.2.2020, että Toholammin seurakunta liittyy Kokkolan aluekeskusrekisteriin 1.5.2020 alkaen.

Aluekeskusrekisteriin liittymisen myötä seurakunnan velvoitteet jäsentietojen käsittelyssä ja suojaamisessa kevenevät ja vastuu tietojen oikeellisuudesta siirtyy aluekeskusrekisterille. Aluekeskusrekisterin talousarvio tehdään osana Kokkolan seurakuntayhtymän talousarviota. Aluekeskusrekisterin toiminta on seurakunnille maksullista.
Sopimuksen tarkoituksena on toimittaa omakustannushintaan asiakasseurakunnan tarvitsemat, sopimukseen sisällytetyt kirkonkirjojenpidon tehtävät asiakasseurakunnan käyttöön. Kustannusten jako perustuu todellisiin kustannuksiin, ja ne jaetaan osapuolten kesken jäsenmäärän mukaisessa suhteessa. Kustannusten jaon perusteena oleva asiakasseurakunnan jäsenmäärä on kutakin toimintavuotta edeltävän kalenterivuoden viimeisen päivän mukainen jäsenmäärä.

Tehtävien jaossa pyritään mahdollisimman selkeään linjaukseen siitä, mitä kirkonkirjojenpidon tehtävät ovat. Niihin kuuluvat ennen kaikkea rekisteröinnit ja tietojen luovutustehtävät.