Puinen risti ja kasvomaski.

 

Ajankohtaiset koronasuositukset

Sivu päivitetty 14.9.2021

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnat toimivat alueellisten viranomaisten ja tuomiokapitulin antamien ohjeiden mukaan.
Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Maskien käyttöä suositellaan vahvasti niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Tilaisuuksissa noudatetaan riittäviä turvavälejä.

Jumalanpalvelukset, perhejuhlat ja hautajaiset

Seurakuntalaiset voivat osallistua jumalanpalveluksiin sekä kirkollisiin toimituksiin eli kaste- ja häätilaisuuksiin sekä hautaan siunaamisiin paikan päällä. Turvavälit säilytetään myös ehtoolliselle mentäessä ja ehtoollispöydässä. 

Kastetilaisuudet suositellaan järjestettävän kirkossa tai muussa riittävän isossa tilassa.

Jumalanpalveluksiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Yhteystiedot kerätään terveysviranomaisia varten sisään tullessa.

Kirkoissa toimitettavat jumalanpalvelukset voi kuunnella myös netin kautta. Seurakunnat myös striimaavat suurimman osan jumalanpalveluksistaan. Seurakuntien nettisivujen etusivuilta löytyy linkki striimattuihin jumalanpalveluksiin.

Kirkkoherranvirastot

Kirkkoherranvirastot palvelevat normaalien aukioloaikojen mukaan.

Ryhmät

  • Päiväkerhot toimivat normaalisti.
  • Myös muut ryhmät kokoontuvat. Tilaisuudet järjestetään riittävän väljissä tiloissa. 

Leirit

Leirit järjestetään suunnitellusti. Kasvomaskien käyttöä suositellaan. Leireillä noudatetaan muutoinkin erityistä huolellisuutta. Lisäksi noudatetaan seurakuntayhtymän laatimia leiri- ja koronaturvallisuusohjeistuksia. 

Turvallisuudesta huolehtiminen

Jokainen osallistuja vastaa osaltaan tapahtumien turvallisuudesta. Siksi osallistuminen on mahdollista ainoastaan täysin oireettomana ja altistumattomana.

Kaikissa tapaamisissa ja kokoontumisissa tulee noudattaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön turvavälisuosituksia sekä muita tartuntaa ehkäiseviä varotoimia, kuten hyvää käsihygieniaa ja maskin tai visiirin käyttöä. 

Osallistujien yhteystiedot kerätään ja tietoja käytetään vain mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseen. Niitä säilytetään vain 14 vuorokauden ajan, jonka jälkeen tiedot hävitetään.

Uutislistaukseen

Nuija ja kalenteri.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 29.4.2020

29.4.2020 18.00

KORONAPANDEMIAN VAIKUTUKSET KÄYNNISTÄVÄT YHTEISTOIMINTAMENETTELYN

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti käynnistää yhteistoimintamenettelyn (TUTA-menettely) ja valtuuttaa yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja hallintojohtajan laatimaan ilmoituksen yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä.
Suomen hallituksen linjaamat toimenpiteet koronapandemian etenemisen lieventämiseksi sekä Kirkkohallituksen että Oulun tuomiokapitulin seurakunnille antamat ohjeistukset ovat vaikuttaneet merkittävästi seurakuntien ja yhtymän toimintaan.

Kokkolan seurakuntayhtymä on laatinut henkilöstöä koskevan ohjeistuksen. Yhteisesti on sovittu, että työntekijät ovat voineet viruksen leviämisen ehkäisemiseksi työskennellä etänä tai pitää siirtovapaita, ylityövapaita, korvausvapaita sekä vuosilomia. Myös palkattomia vapaita on ollut mahdollista käyttää.

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherrat ja yhtymän hallintojohtaja ovat sopineet myös siitä, että yhtymässä ja sen seurakunnissa työskenteleviä voidaan määrätä pandemia-aikana töihin yhtymän muihin seurakuntiin. Mahdolliset työntekijöiden siirrot seurakuntien välillä sovitaan erikseen esimiesten kesken.

Kokkolan seurakuntayhtymän valmiustoimikunta on kokoontunut poikkeusaikana viikoittain. Valmiustoimikunta on käsitellyt kokouksissaan koronaviruspandemian vaikutuksia ja sen johdosta tehtyjä toimenpiteitä. Kaikki seurakunnat ja yhtymän eri työmuodot ovat laatineet omat varautumissuunnitelmansa pandemian ajalle. Suunnitelmissa on kerrottu muun muassa siitä, miten työtehtävät ovat eri työntekijöillä tai työntekijäryhmillä muuttuneet, tai millaista korvaavaa työtä työntekijät/työntekijäryhmät ovat tehneet.

Suunnitelmassa on avattu myös se, kuinka pitkään korvaavaa työtä on voitu tehdä, ja mitä tapahtuu työntekijäresurssien vapautuessa, kun tehtävänkuvausta vastaavaa työtä ei enää ole kaikille tarjota.

HALSUAN HAUTAUSMAATA KOSKEVAT MUISTOMERKKIMÄÄRÄYKSET HYVÄKSYTTIIN

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi koko Halsuan hautausmaata koskevat muistomerkkimääräykset. Määräykset astuvat voimaan 1.5.2020.

Halsuan hautausmaan nykyinen käyttösuunnitelma on ollut voimassa 1.1.2018 lähtien. Käyttösuunnitelmaan ei ole tarkemmin määritelty muistomerkkejä koskevia määräyksiä, muutoin kuin uurnahautojen osalta.

Halsuan hautausmaa käsittää kaksi aluetta, vanhan ja uuden puolen. Koko hautausmaalla on kaikkiaan 11 hautaosastoa. Vanhan alueen historian vuoksi osastoille 4 ja 5 sallitaan edelleen korkeampien (enintään 125 cm) paalu-/pystymallisten hautamuistomerkkien asennus. Muilla arkkuhautaosastoilla hautakivien korkeus voi olla enimmillään 90 cm. Arkkuhautapaikoilla muistomerkin leveys on kaikilla hautausmaan osastoilla 80 cm/hautametri. Uurnahaudoilla hautamuistomerkkien maksimikorkeus on 90 cm ja leveys 60 cm.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 7.4.2020.

HALSUAN SEURAKUNNAN SUNTION TYÖSUHDETTA JATKETTIIN

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti jatkaa Halsuan seurakunnassa suntiona 40-prosenttisella työajalla toimineen Kaarina Koiviston työsuhdetta 1.6.-31.12.2020.
Suntion tehtäväkuvauksen tarkistuksen jälkeen suntion työaika on jatkossa 60 prosenttinen. Suntion työtehtäviin kuuluu jatkossa myös Halsuan seurakuntakodin siivous- ja muut tehtävät, jotka vievät noin 10 prosenttia suntion työajasta.

DANIEL HOLMIN TYÖSUHDE VAKINAISTETTIIN

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti vakinaistaa määräaikaisena talonmiehenä yhtymässä toimineen Daniel Holmin työsuhteen 1.9.2020 alkaen.

Daniel Holm aloitti Kokkolan seurakuntayhtymän palveluksessa toukokuussa 2018 hautausmaan kausityöntekijänä. Heinäkuussa 2018 hänen työsuhdettaan jatkettiin Lohtajan seurakunnan suntion sijaisena. Holm siirtyi lokakuussa 2018 kiinteistötoimen määräaikaisiin talonmiestehtäviin.
Daniel Holmin nykyinen määräaikainen työsuhde päättyy 31.8.2020.