Puinen risti ja kasvomaski.

 

Ajankohtaiset koronasuositukset

Sivu päivitetty 14.9.2021

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnat toimivat alueellisten viranomaisten ja tuomiokapitulin antamien ohjeiden mukaan.
Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Maskien käyttöä suositellaan vahvasti niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Tilaisuuksissa noudatetaan riittäviä turvavälejä.

Jumalanpalvelukset, perhejuhlat ja hautajaiset

Seurakuntalaiset voivat osallistua jumalanpalveluksiin sekä kirkollisiin toimituksiin eli kaste- ja häätilaisuuksiin sekä hautaan siunaamisiin paikan päällä. Turvavälit säilytetään myös ehtoolliselle mentäessä ja ehtoollispöydässä. 

Kastetilaisuudet suositellaan järjestettävän kirkossa tai muussa riittävän isossa tilassa.

Jumalanpalveluksiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Yhteystiedot kerätään terveysviranomaisia varten sisään tullessa.

Kirkoissa toimitettavat jumalanpalvelukset voi kuunnella myös netin kautta. Seurakunnat myös striimaavat suurimman osan jumalanpalveluksistaan. Seurakuntien nettisivujen etusivuilta löytyy linkki striimattuihin jumalanpalveluksiin.

Kirkkoherranvirastot

Kirkkoherranvirastot palvelevat normaalien aukioloaikojen mukaan.

Ryhmät

  • Päiväkerhot toimivat normaalisti.
  • Myös muut ryhmät kokoontuvat. Tilaisuudet järjestetään riittävän väljissä tiloissa. 

Leirit

Leirit järjestetään suunnitellusti. Kasvomaskien käyttöä suositellaan. Leireillä noudatetaan muutoinkin erityistä huolellisuutta. Lisäksi noudatetaan seurakuntayhtymän laatimia leiri- ja koronaturvallisuusohjeistuksia. 

Turvallisuudesta huolehtiminen

Jokainen osallistuja vastaa osaltaan tapahtumien turvallisuudesta. Siksi osallistuminen on mahdollista ainoastaan täysin oireettomana ja altistumattomana.

Kaikissa tapaamisissa ja kokoontumisissa tulee noudattaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön turvavälisuosituksia sekä muita tartuntaa ehkäiseviä varotoimia, kuten hyvää käsihygieniaa ja maskin tai visiirin käyttöä. 

Osallistujien yhteystiedot kerätään ja tietoja käytetään vain mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseen. Niitä säilytetään vain 14 vuorokauden ajan, jonka jälkeen tiedot hävitetään.

Uutislistaukseen

Nuija_Ja_Kalenteri-2.jpg Puheenjohtajan nuija kalenterin päällä.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 17.6.2021

17.6.2021 18.05

LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMINEN

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Ullavan Ahvenlammella sijaitsevan noin 12 hehtaarin Siirtolan tilan metsäalueen hakemista luonnonsuojelualueeksi.

Metsänhoitoyhdistys Keskipohja on arvioinut, täyttääkö alue Metso-ohjelman edellyttämät suojelukriteerit ja laatinut hakemuksen kohteen hyväksymisestä luonnonsuojelualueeksi. Kohdetta tarjotaan pysyväksi yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi, joka jää maanomistajan omistukseen.

Ahvenlampi sijaitsee Ullavan luoteisosassa, linnuntietä noin 32 kilometrin päässä Kokkolan keskustasta. Alueella on noin yhdeksän hehtaaria luonnon monimuotoisuudelle merkittävää kangasmetsää ja yli 150 vuotta vanhoja kilpikaarnamäntyjä. Alueen puuston hinnaksi on arvioitu vajaat 70 000 euroa, josta tukkipuuta on noin 1 300 kuutiota, kuitupuuta 470 kuutiota.

Kohteen luontoarvot menevät sen taloudellisten arvojen edelle. Luontoarvojen kunnioitus, metsien monimuotoisuuden esilletuominen ja edistäminen seurakuntayhtymän toiminnassa on tasapainossa hyväksytyn kiinteistöstrategian kanssa.

KOKKOLAN ALUEKESKUSREKISTERIN LAAJENTUMINEN     

Perhon seurakunta sekä Vetelin seurakunta liittyvät Kokkolan aluekeskusrekisteriin 1.1.2022. Yhteinen kirkkoneuvosto valtuuttaa Kokkolan aluekeskusrekisterin rekisteripäällikön ja Kokkolan seurakuntayhtymän hallintojohtaja allekirjoittamaan aluekeskusrekisteriin liittyvien seurakuntien kanssa laadittavan sopimuksen.

Perhon seurakunnan kirkkovaltuusto päätti 4.5.2021 liittymisestä Kokkolan aluekeskusrekisteriin. Vetelin seurakunnan kirkkovaltuusto teki vastaavan päätöksen 13.4.2021.

Kirkkohallituksen joulukuun 2018 linjauksen mukaan vuoden 2022 alusta lukien yksittäisissä seurakunnissa ei enää hoideta lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyviä viranomaistehtäviä, vaan ne tehdään seurakuntien muodostamissa aluekeskusrekistereissä. Keskittäminen mahdollistaa seurakuntien keskittymisen kirkon perustehtävään.

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 23.4.2020 sopimuksen, jolla Kokkolan aluekeskusrekisteriin voi liittyä seurakuntayhtymään kuulumaton seurakunta.

YHTEISTYÖSOPIMUKSEN JATKAMINEN SUOMEN MERIMIESKIRKKO RY:N KANSSA

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi yhteistyön jatkamisen Suomen Merimieskirkko ry:n kanssa vuodelle 2021.

Kokkolan seurakuntayhtymä on vuosia tukenut Suomen Merimieskirkon toimintaa, etenkin Kokkolan merimieskirkon osalta. Yhtymän talousarviossa on varattu vuodelle 2021 sopimuksen mukainen avustussumma 20 000 euroa.

Suomen Merimieskirkon toimipiste Kokkolassa on Ykspihlajan satamassa oleva merimieskirkko. Kokkolan merimieskirkko tekee Kokkolan satamaan tulevien merenkulkijoiden parissa kirkollista työtä asianomaisten kansallisuudesta tai uskontokunnassa riippumatta. Seurakuntayhtymä haluaa tukea Kokkolan merimieskirkon toimintaa Kokkolan satamaan tulevien vierasmaalaisten merenkulkijoiden parissa.

ERITYISAMMATTIMIEHEN TOIMEN TÄYTTÄMINEN

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi erityisammattimiehen toimeen Seppo Niemen 1.7.2021 alkaen. Varalle valittiin Kennet Granlund. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Erityisammattimies toimii krematorionhoitajana sekä suntio-haudankaivajan työtehtävissä.

Avoinna olleen erityisammattimiehen toimen hakuaika päättyi 26.5.2021. Määräaikaan mennessä tuli kahdeksan hakemusta, haastatteluun kutsuttiin kolme hakijaa.