Puinen risti ja kasvomaski.

 

Ajankohtaiset koronasuositukset

Sivu päivitetty 14.9.2021

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnat toimivat alueellisten viranomaisten ja tuomiokapitulin antamien ohjeiden mukaan.
Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Maskien käyttöä suositellaan vahvasti niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Tilaisuuksissa noudatetaan riittäviä turvavälejä.

Jumalanpalvelukset, perhejuhlat ja hautajaiset

Seurakuntalaiset voivat osallistua jumalanpalveluksiin sekä kirkollisiin toimituksiin eli kaste- ja häätilaisuuksiin sekä hautaan siunaamisiin paikan päällä. Turvavälit säilytetään myös ehtoolliselle mentäessä ja ehtoollispöydässä. 

Kastetilaisuudet suositellaan järjestettävän kirkossa tai muussa riittävän isossa tilassa.

Jumalanpalveluksiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Yhteystiedot kerätään terveysviranomaisia varten sisään tullessa.

Kirkoissa toimitettavat jumalanpalvelukset voi kuunnella myös netin kautta. Seurakunnat myös striimaavat suurimman osan jumalanpalveluksistaan. Seurakuntien nettisivujen etusivuilta löytyy linkki striimattuihin jumalanpalveluksiin.

Kirkkoherranvirastot

Kirkkoherranvirastot palvelevat normaalien aukioloaikojen mukaan.

Ryhmät

  • Päiväkerhot toimivat normaalisti.
  • Myös muut ryhmät kokoontuvat. Tilaisuudet järjestetään riittävän väljissä tiloissa. 

Leirit

Leirit järjestetään suunnitellusti. Kasvomaskien käyttöä suositellaan. Leireillä noudatetaan muutoinkin erityistä huolellisuutta. Lisäksi noudatetaan seurakuntayhtymän laatimia leiri- ja koronaturvallisuusohjeistuksia. 

Turvallisuudesta huolehtiminen

Jokainen osallistuja vastaa osaltaan tapahtumien turvallisuudesta. Siksi osallistuminen on mahdollista ainoastaan täysin oireettomana ja altistumattomana.

Kaikissa tapaamisissa ja kokoontumisissa tulee noudattaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön turvavälisuosituksia sekä muita tartuntaa ehkäiseviä varotoimia, kuten hyvää käsihygieniaa ja maskin tai visiirin käyttöä. 

Osallistujien yhteystiedot kerätään ja tietoja käytetään vain mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseen. Niitä säilytetään vain 14 vuorokauden ajan, jonka jälkeen tiedot hävitetään.

Uutislistaukseen

Havainnekuvassa kahdet kasvot vastakkain.

Kotimaan kielivähemmistöille kaksi uutta raamatunkäännöstä

17.6.2021 13.00

Tänään on ilmestynyt kaksi uutta kotimaista raamatunkäännöstä: Luukkaan evankeliumi selkokielellä sekä Evangeliumeh anarâškielân eli Evankeliumit inarinsaameksi. Teksit on julkaistu osoitteessa Raamattu.fi

"Emme halunneet tehdä Luukkaan evankeliumin lyhennelmää, vaan kyseessä on alkukielestä tehty aito käännös", kertoo Suomen Pipliaseuran toiminnanjohtaja Markku Kotila.

Selkokielen tarve Suomessa on kasvanut. Selkokeskuksen arvion mukaan 650 000–750 000 henkilöä eli noin 11–14 prosenttia väestöstä tarvitsee selkokieltä. Heillä on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä. Synnynnäisesti selkokieltä tarvitsevien lisäksi maahanmuuttajien ja ikäihmisten määrä kasvaa. Toisaalta nuorten lukutaito on heikentynyt.

Seppo Sipilä."Yhteistyössä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa päätimme ainakin koettaa raottaa Raamatun ovea niille", joille tavallinen nykysuomi on liian haasteellista, sanoo Pipliaseuran johtava raamatunkäännöstyön asiantuntija Seppo Sipilä.

Samalla käännös palvelee laajaa joukkoa, myös aiempien käännösten lukijoita.

"Luukkaan evankeliumi selkokielellä ei ole tarkoitettu vain harvoille vaan meille kaikille. Kun Raamattu käännetään selkokielelle, niin evankeliumi tulee meitä kaikkia lähelle", muistuttaa Kirkkohallituksen Jumalanpalvelus ja yhteiskunta -yksikön johtaja Kari Latvus.

Aito käännös kreikasta selkosuomeksi

Selkokielen muotoilusta vastannut Tuomas Juntunen tunsi raakasuomennoksen hyvin, sillä hän toimi myös vastikään julkaistun UT2020-käännöksen kieliasiantuntijana.

Tuomas Juntunen."Nyt valmistunut Luukkaan evankeliumi selkokielellä on yhtä laaja kuin muutkin Luukkaan evankeliumin suomennokset. Se on siis aito käännös, ei omin sanoin kerrottu mukaelma evankeliumista. Selkokieliset tekstit ovat yleensä lyhyitä. Niihin on kelpuutettu käsiteltävästä aiheesta vain olennaisin. Kuka tahansa voi silti lukea selkokielistä Luukasta luottaen siihen, että käännös välittää evankeliumin sisällön luotettavasti", Tuomas Juntunen kertoo.

Evankeliumit kääntyivät inarinsaameksi

Inarinsaamea puhutaan perinteisesti Inarinjärven alueelta, ja se on ainoa saamen kielistä, jota puhutaan vain Suomessa. Enää kaikki puhujat eivät kuitenkaan ole äidinkielisiä, vaan alkuperäiskansan kieli on elvytetty erilaisissa kielenelvytysohjelmissa Oulun yliopistossa ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa.

"Inarinsaamen puhujia on noin 500. Meillä on Oulun yliopistossa 40 inarinsaamen pääaineopiskelijaa sekä neljä väitöskirjan tekijää", kertoo inarinsaamen kirjakielen kehittäjä ja inarinsaamenkielisen Raamatun käännöstyöstä vastaava Oulun yliopiston lehtori Marja-Liisa Olthuis.

Marja-Liisa Olthuis.Inarinsaamenkielinen evankeliumien käännöstyö kesti kolme-neljä vuotta. Käännös inarinsaameksi tehtiin suomenkielisen tekstin pohjalta. Käännöstä teki Marja-Liisa Olthuisin ohella Ilmari Mattus, jolle Oulun yliopisto myöntää kunniatohtorin arvon vuoden 2022 promootiossa. Käännöstä muotoili lisäksi työryhmä, jossa oli sekä teologian että kielen osaajia.

"Tasokas äidinkielinen käännös on tarpeen inarinsaamenkielisen kirkollisen elämän pohjaksi. Aiemmin inarinsaameksi on ollut saatavilla vain Matteus, vanha Johanneksen evankeliumin käännös sekä Pietarin 1. kirje; lisäksi on käännetty joitain kirkkovuoden tekstejä", Marja-Liisa Olthuis kertoo.

Evankeliumit inarinsaameksi täydentyvät syksyllä 2023

Nyt julkaistava Evankeliumit inarinsaameksi täydentyy syksyllä 2023 muulla Uuden testamentin käännöksellä. Inarinsaamen tulevaisuutta  Olthuis pitää tällä hetkellä valoisana: "Kirjakielen kehittäminen ja omakielisen kirjallisuuden luominen ovat seuraava tärkeä askel inarinsaamelle."

Luukasta selkokielellä sekä inarinsaamenkielistä Markuksen evankeliumia voi myös kuunnella äänikirjana Piplia-sovelluksessa. Selkokielisen tekstin lukee Petri Huuskonen. Inarinsaameksi tekstin lukee Petter Morottaja.

Julkaistavat käännökset on tehnyt Suomen Pipliaseura, ja molempiin käännöshankkeisiin on saatu avustus Suomen evankelis-luterilaiselta kirkolta.

Inarinjärvi.