Puinen risti ja kasvomaski.

 

Ajankohtaiset koronasuositukset

Sivu päivitetty 14.9.2021

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnat toimivat alueellisten viranomaisten ja tuomiokapitulin antamien ohjeiden mukaan.
Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Maskien käyttöä suositellaan vahvasti niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Tilaisuuksissa noudatetaan riittäviä turvavälejä.

Jumalanpalvelukset, perhejuhlat ja hautajaiset

Seurakuntalaiset voivat osallistua jumalanpalveluksiin sekä kirkollisiin toimituksiin eli kaste- ja häätilaisuuksiin sekä hautaan siunaamisiin paikan päällä. Turvavälit säilytetään myös ehtoolliselle mentäessä ja ehtoollispöydässä. 

Kastetilaisuudet suositellaan järjestettävän kirkossa tai muussa riittävän isossa tilassa.

Jumalanpalveluksiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Yhteystiedot kerätään terveysviranomaisia varten sisään tullessa.

Kirkoissa toimitettavat jumalanpalvelukset voi kuunnella myös netin kautta. Seurakunnat myös striimaavat suurimman osan jumalanpalveluksistaan. Seurakuntien nettisivujen etusivuilta löytyy linkki striimattuihin jumalanpalveluksiin.

Kirkkoherranvirastot

Kirkkoherranvirastot palvelevat normaalien aukioloaikojen mukaan.

Ryhmät

  • Päiväkerhot toimivat normaalisti.
  • Myös muut ryhmät kokoontuvat. Tilaisuudet järjestetään riittävän väljissä tiloissa. 

Leirit

Leirit järjestetään suunnitellusti. Kasvomaskien käyttöä suositellaan. Leireillä noudatetaan muutoinkin erityistä huolellisuutta. Lisäksi noudatetaan seurakuntayhtymän laatimia leiri- ja koronaturvallisuusohjeistuksia. 

Turvallisuudesta huolehtiminen

Jokainen osallistuja vastaa osaltaan tapahtumien turvallisuudesta. Siksi osallistuminen on mahdollista ainoastaan täysin oireettomana ja altistumattomana.

Kaikissa tapaamisissa ja kokoontumisissa tulee noudattaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön turvavälisuosituksia sekä muita tartuntaa ehkäiseviä varotoimia, kuten hyvää käsihygieniaa ja maskin tai visiirin käyttöä. 

Osallistujien yhteystiedot kerätään ja tietoja käytetään vain mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseen. Niitä säilytetään vain 14 vuorokauden ajan, jonka jälkeen tiedot hävitetään.

Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksiä 8.6.2021

9.6.2021 12.02

SÄHKÖISTEN KOKOUSTEN MAHDOLLISTAMINEN

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti 15.3.2021 voimaan tulleen kirkkolain muutoksen mukaan työjärjestyksensä muuttamisen niin, että jatkossa sähköiset kokoukset sekä sähköisen kokouskutsu ovat mahdollisia. Vahvistettu työjärjestys otetaan käyttöön välittömästi. Kirkkohallituksen väliaikaisilla määräyksillä seurakuntahallinnon kokouksia on pandemia-aikana voitu poikkeuksellisesti järjestää sähköisesti, nyt muutos mahdollistaa sähköiset kokoukset pysyvästi.

Jatkossa siis myös yhteisen kirkkoneuvoston ja yhtymän johtokuntien kokoukset voidaan järjestää sähköisenä. Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymä yhteisen kirkkoneuvoston sähköisiä kokouksia koskeva ohjesäännön muutos alistetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

YHTYMÄN TILINPÄÄTÖS 2020 JA VEROPROSENTTI 2022

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti Kokkolan seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2020 sekä tilikauden ylijäämän (1 081 083,29 e) kirjaamisen yli- ja alijäämätilille taseen omaan pääomaan. Kirkkovaltuusto päätti myös vastuuvapauden myöntämisestä.

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti yhteisen kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti vuoden 2022 kirkollisveroprosentiksi 1,7 prosenttia.

KANTA-KOKKOLAN JA LOHTAJAN ALUEEN METSÄSUUNNITELMAT

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Kokkolan seurakuntayhtymän uudet metsäsuunnitelmat vuosille 2020–2029 yhteisen kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti.

Uudessa metsäsuunnitelmassa Kanta-Kokkolassa ja Lohtajalla sijaitsevat, yhteensä noin 2 500 hehtaarin metsäalueet, muodostavat noin 60 prosenttia seurakuntayhtymän metsävarannoista. Alueet ovat suurelta osin kasvavaa metsää, ja suunnitelma-ajan hakkuut painottuvat harvennuksiin. Suunnitelmakauden 2020–2029 avohakkuut käsittävät noin 120 hehtaaria.

KIINTEISTÖSTRATEGIA VUOSILLE 2021–2026

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti Kokkolan seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian vuosille 2021–2026.

Kiinteistöstrategian tavoitteena on, että kiinteistöihin liittyvässä päätöksenteossa huomioidaan aiempaa paremmin yhtymän toimintaympäristön muutokset, yhteiskunnalliset muutokset sekä kirkkohallituksen strategiset linjaukset.

Kiinteistöstrategian visio tähtää tarkoituksenmukaiseen ja oikein mitoitettuun toimitilaverkostoon, jota ylläpidetään seurakuntayhtymän taloudellisen kantokyvyn puitteissa mahdollisimman terveellisenä, turvallisena ja esteettömänä.

Kiinteistöstrategia korvaa vuonna 2015 laaditun Kiinteistöomistuksen ja käytön toimintasuunnitelman. Kiinteistöstrategian toteutumista seurataan kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnassa vuosittain, ja sitä päivitetään valtuustokausittain uuden valtuustokauden ensimmäisen toimintavuoden alussa.

KOIVUHAAN SEURAKUNTAKODIN KIINTEISTÖKAUPPA

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen Koivuhaan seurakuntakodin kiinteistökaupan sekä siitä laaditun kauppakirjan. Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Huutokaupat.com -palvelussa myynnissä olleen seurakuntakodin huutokauppa päättyi 18.5.2021 klo 12. Määräaikaan mennessä 13 eri tarjoajaa jätti kohteesta yhteensä 139 tarjousta. Korkein tarjous oli 112 725 euroa. Neuvottelujen jälkeen kauppahinnaksi muodostui 150 000 euroa.