Puinen risti ja kasvomaski.

 

Ajankohtaiset koronasuositukset

Sivu päivitetty 14.9.2021

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnat toimivat alueellisten viranomaisten ja tuomiokapitulin antamien ohjeiden mukaan.
Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Maskien käyttöä suositellaan vahvasti niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Tilaisuuksissa noudatetaan riittäviä turvavälejä.

Jumalanpalvelukset, perhejuhlat ja hautajaiset

Seurakuntalaiset voivat osallistua jumalanpalveluksiin sekä kirkollisiin toimituksiin eli kaste- ja häätilaisuuksiin sekä hautaan siunaamisiin paikan päällä. Turvavälit säilytetään myös ehtoolliselle mentäessä ja ehtoollispöydässä. 

Kastetilaisuudet suositellaan järjestettävän kirkossa tai muussa riittävän isossa tilassa.

Jumalanpalveluksiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Yhteystiedot kerätään terveysviranomaisia varten sisään tullessa.

Kirkoissa toimitettavat jumalanpalvelukset voi kuunnella myös netin kautta. Seurakunnat myös striimaavat suurimman osan jumalanpalveluksistaan. Seurakuntien nettisivujen etusivuilta löytyy linkki striimattuihin jumalanpalveluksiin.

Kirkkoherranvirastot

Kirkkoherranvirastot palvelevat normaalien aukioloaikojen mukaan.

Ryhmät

  • Päiväkerhot toimivat normaalisti.
  • Myös muut ryhmät kokoontuvat. Tilaisuudet järjestetään riittävän väljissä tiloissa. 

Leirit

Leirit järjestetään suunnitellusti. Kasvomaskien käyttöä suositellaan. Leireillä noudatetaan muutoinkin erityistä huolellisuutta. Lisäksi noudatetaan seurakuntayhtymän laatimia leiri- ja koronaturvallisuusohjeistuksia. 

Turvallisuudesta huolehtiminen

Jokainen osallistuja vastaa osaltaan tapahtumien turvallisuudesta. Siksi osallistuminen on mahdollista ainoastaan täysin oireettomana ja altistumattomana.

Kaikissa tapaamisissa ja kokoontumisissa tulee noudattaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön turvavälisuosituksia sekä muita tartuntaa ehkäiseviä varotoimia, kuten hyvää käsihygieniaa ja maskin tai visiirin käyttöä. 

Osallistujien yhteystiedot kerätään ja tietoja käytetään vain mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseen. Niitä säilytetään vain 14 vuorokauden ajan, jonka jälkeen tiedot hävitetään.

Uutislistaukseen

Kirkko uudistaa virkatodistusten laatimista

26.4.2021 11.08

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virkatodistuspalveluissa on parhaillaan käynnissä sen historian kenties suurin muutoshanke. Uudistuksen myötä virkatodistusten laatiminen keskitetään viiteentoista keskusrekisteriin.

Kirkon virkatodistuspalvelun uudistus edellyttää organisointiin ja tekniikkaan liittyviä muutoksia, joiden vuoksi sukuselvitysmuotoisten virkatodistusten käsittelyajat ovat paikoin venyneet. 
Muutoksella pyritään parantamaan asiakaspalvelua. Aiemmin asiakkaan on täytynyt tilata todistus erikseen jokaisesta seurakunnasta, jossa vainaja on ollut kirjoilla 15 vuotta täytettyään. Jonojen pituudet ovat vaihdelleet eri toimipaikoissa ja kun todistuksia on pitänyt tilata useasta eri paikasta, niin koko todistuspaketin saamisessa on saattanut kulua aikaa. Jatkossa keskusrekisterit laativat ja toimittavat siis koko tarvittavan todistuspaketin samalla kertaa.

”Tällä hetkellä 2/3 seurakunnista on siirtänyt kirkonkirjojen pidon tehtävät keskusrekistereihin. Kehitystoimenpiteiden ylimenovaiheessa tuotetaan virkatodistuksia samanaikaisesti kahdella erilaisella toimintatavalla. Tästä syystä sekä uusien toimintatapojen opettelusta, henkilöresurssien tarpeen arviointeihin liittyvistä haasteista ja henkilökunnan lomista johtuen palvelut ovat valitettavasti paikoitellen ruuhkautuneet ja virkatodistusten toimitusajat venyneet normaalia pidemmiksi. Olemme kuitenkin hyvää vauhtia jo edenneet kohti valtakunnallista, keskitettyä sukuselvityspalvelua, josta olemme saaneet paljon hyvää palautetta”, toteaa Kirkkohallituksen rekisterijohtaja Sanna Heickell.

Virkatodistusten tilausjonojen purkamiseksi on muun muassa lisätty henkilöstöresursseja ja henkilöstön koulutusta. Sukuselvitysmuotoisten virkatodistusten laatiminen edellyttää erityistä ammattiosaamista ja tietotaitoa vanhojen kirkonkirjojen tulkitsemiseen, joten ammattitaitoisen henkilökunnan palkkaaminen ruuhkien helpottamiseksi on Sanna Heickellin mukaan erittäin haastavaa.

Jonoja pyritään lyhentämään myös siten, että eniten ruuhkautuneiden keskusrekistereiden tilausjonoja puretaan muiden keskusrekistereiden toimesta. Kirkon jäsentietojärjestelmää Kirjuria on kehitetty systemaattisesti uuden toimintatavan mukaiseksi jo usean vuoden ajan. Kahden eri toimintatavan tukeminen aiheuttaa kuitenkin jatkuvasti haasteita myös tietojärjestelmille.  

”Siirtymäaika on valitettavasti aiheuttanut ruuhkia ja tilausten viivästymistä. Tilanne paranee, kun kaikki seurakunnat ovat siirtäneet kirkonkirjojen pidon tehtävät keskusrekistereihin ja käytössä on vain yksi toimintatapa todistusten laatimiseksi. Siihen saakka sukuselvitysmuotoisten virkatodistusten toimitusaika vaihtelee neljästä jopa kahdeksaan viikkoon keskusrekisteristä riippuen”, Heickell sanoo.

Virkatodistusten laatiminen on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lakisääteinen viranomaistehtävä ja virkatodistuksia tilataan kirkosta vuosittain kymmeniä tuhansia. Virkatodistuksia tarvitaan esimerkiksi perinnönjako- ja perunkirjoitusasioiden hoitamiseen. 

Teksti: Kirkon viestintä

 

Viisi Kokkolan aluekeskusrekisterin työntekijää.Kokkolan aluekeskusrekisterissä työskentelevät rekisteripäällikkö Heli Vepsäläinen (vas.) sekä rekisterisihteerit Anu Keski-Rahkonen, Katariina Hakkarainen-Jylhä, Anni Syrjälä ja Maria Nystedt. Kuva: Mari Hautamäki