Puinen risti ja kasvomaski.

 

Ajankohtaiset koronasuositukset

Sivu päivitetty 14.9.2021

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnat toimivat alueellisten viranomaisten ja tuomiokapitulin antamien ohjeiden mukaan.
Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Maskien käyttöä suositellaan vahvasti niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Tilaisuuksissa noudatetaan riittäviä turvavälejä.

Jumalanpalvelukset, perhejuhlat ja hautajaiset

Seurakuntalaiset voivat osallistua jumalanpalveluksiin sekä kirkollisiin toimituksiin eli kaste- ja häätilaisuuksiin sekä hautaan siunaamisiin paikan päällä. Turvavälit säilytetään myös ehtoolliselle mentäessä ja ehtoollispöydässä. 

Kastetilaisuudet suositellaan järjestettävän kirkossa tai muussa riittävän isossa tilassa.

Jumalanpalveluksiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Yhteystiedot kerätään terveysviranomaisia varten sisään tullessa.

Kirkoissa toimitettavat jumalanpalvelukset voi kuunnella myös netin kautta. Seurakunnat myös striimaavat suurimman osan jumalanpalveluksistaan. Seurakuntien nettisivujen etusivuilta löytyy linkki striimattuihin jumalanpalveluksiin.

Kirkkoherranvirastot

Kirkkoherranvirastot palvelevat normaalien aukioloaikojen mukaan.

Ryhmät

  • Päiväkerhot toimivat normaalisti.
  • Myös muut ryhmät kokoontuvat. Tilaisuudet järjestetään riittävän väljissä tiloissa. 

Leirit

Leirit järjestetään suunnitellusti. Kasvomaskien käyttöä suositellaan. Leireillä noudatetaan muutoinkin erityistä huolellisuutta. Lisäksi noudatetaan seurakuntayhtymän laatimia leiri- ja koronaturvallisuusohjeistuksia. 

Turvallisuudesta huolehtiminen

Jokainen osallistuja vastaa osaltaan tapahtumien turvallisuudesta. Siksi osallistuminen on mahdollista ainoastaan täysin oireettomana ja altistumattomana.

Kaikissa tapaamisissa ja kokoontumisissa tulee noudattaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön turvavälisuosituksia sekä muita tartuntaa ehkäiseviä varotoimia, kuten hyvää käsihygieniaa ja maskin tai visiirin käyttöä. 

Osallistujien yhteystiedot kerätään ja tietoja käytetään vain mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseen. Niitä säilytetään vain 14 vuorokauden ajan, jonka jälkeen tiedot hävitetään.

Uutislistaukseen

Puheenjohtajan nuija.

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 31.3.2021

1.4.2021 10.44

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS 2020

Kokkolan seurakuntayhtymän vuoden 2020 tilinpäätös oli 1,081 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Talousarvioon nähden tilinpäätös oli 1,191 miljoonaa euroa positiivisempi. Toimintatuottoja kertyi 2,017 miljoonaa euroa, josta metsätalouden tuotot olivat 487 028 euroa.

Toimintakulut olivat 10,2 miljoonaa euroa, talousarvio alittui yli miljoonalla eurolla. Tästä summasta henkilöstökuluista säästyi yli 600 000 euroa. Toimintakate eli toimintatuottojen ja -kulujen erotus oli 8,168 miljoonaa euroa, joka oli noin miljoona euroa parempi kuin talousarviossa. Vuosikate oli 2,3 miljoonaa euroa. Poistot ja arvonalentumiset olivat 1,2 miljoonaa euroa.

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenmäärä oli vuoden 2020 lopussa 40 941 henkilöä. Jäsenmäärä on edelleen laskussa. Kirkollisverotuloja kertyi viime vuonna 10,5 miljoonaa euroa ylittäen talousarvion 345 427 eurolla.
Kirkollisverotulot kasvoivat yllättävästi toista vuotta peräkanaa alentuvasta jäsenmäärästä huolimatta. Kasvuun oletetaan vaikuttavan alueen hyvä työllisyystilanne ja tulotaso. Valtionkorvausta saatiin 1,026 miljoonaa euroa ja täydennysavustusta 32 727 euroa.

Investointeihin käytettiin vuoden aikana 312 482 euroa, mikä jäi huomattavasti alle suunnitellun. Suurimpia investointikohteita vuonna 2020 olivat Kaustisen seurakuntakeskus, Kokkolan seurakuntakeskuksen C-osan ilmastointi ja krematoriohankkeen käynnistäminen. Pääosa krematorion investointikustannuksista siirtyi vuodelle 2021.

Talouden tunnusluvuista vuosikate euroa/jäsen oli 56 euroa, toimintatuottojen osuus toimintakuluista oli 17,7 prosenttia ja vuosikatteen osuus poistoista 188,4 prosenttia. Kassavarojen riittävyys/päivää nousi 412 päivään.

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä vuoden 2020 tilinpäätöksen ja ehdottaa, että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen ja sen, että tilikauden ylijäämä 1,081 miljoonaa euroa kirjataan yli-/alijäämätilille taseen omaan pääomaan.

LOHTAJAN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUKSEN LAAJENNUS SEKÄ KIINTEISTÖAUTON HANKINTA

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Lohtajan hautausmaan huoltorakennuksen investointisuunnitelmaan 30 000 euron lisärahoitusta sekä 20 000 euron arvoisen auton hankintaa kiinteistötoimelle.
Lohtajan hautausmaan huoltorakennuksen laajennus- ja saneeraustyö alkoi kesällä 2020. Hankkeeseen varatut 40 000 euroa on jaettuna kahdelle vuodelle. Huoltorakennukseen on sosiaalitilojen laajennuksen lisäksi tehty suntion työhuone, uusittu keittiön kalusteet sekä rakennuksen hälytysjärjestelmä. Kesällä 2021 rakennetaan vielä konesuoja.
Investointikohteen rakennuskustannuksissa sekä LVI- ja sähkötöiden että maa- ja rakennuspohjan perustamiskulujen osuudet nousivat odotettua suuremmaksi. Konesuojan rakentamisen ja henkilöstökulujen oikaisukulujen vuoksi yhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää investoinnille 30 000 euron lisämäärärahaa.
Lisäksi kiinteistötoimi on hankkinut käytössään olleen leasing-pakettiauton tilalle 20 000 euron arvoisen Peugeot Expert -pakettiauton. Investoinnin takaisinmaksuaika on noin kolme vuotta. Voimassa oleva leasing-sopimus päättyy 31.5.2021 ja uuden leasing-sopimuksen tekeminen olisi ollut taloudellisesti kannattamatonta.

LOHTAJAN SEURAKUNTA HAKEE SUNTIOTA

Yhteinen kirkkoneuvosto julisti Lohtajan seurakunnan suntion työsuhteen haettavaksi. Suntion työsuhde alkaa 1.9.2021 tai sopimuksen mukaan. Kelpoisuusehtona on soveltuva ammatillinen koulutus tai käytännön ammattitehtävissä hankittu työkokemus.

SEURAKUNTAYHTYMÄ HAKEE ERITYISAMMATTIMIESTÄ KREMATORIOON

Kokkolan seurakuntayhtymän rakennuttaman krematorion valmistumisajankohdaksi on arvioitu 11.8.2021. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti julistaa krematorion työntekijän eli erityisammattimiehen paikan haettavaksi.
Työsuhde alkaa 1.7.2021 tai sopimuksen mukaan. Kelpoisuusehtona on soveltuva ammatillinen koulutus tai käytännön ammattitehtävissä hankittu työkokemus.
Krematorion toiminnan varmistamiseksi tulee vähintään kahden henkilön hallita krematorion laitteiston käyttö sekä palvelulinja. Nyt haettavana olevan erityisammattimiehen lisäksi yksi nykyinen hautaustoimen työntekijä kouluttautuu krematorion työtehtäviin.

SEURAKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖPÄÄLLIKÖN VIRKA JULISTETAAN HAETTAVAKSI

Yhteinen kirkkoneuvosto julistaa Kokkolan seurakuntayhtymän henkilöstöpäällikön viran haettavaksi ja nimeää työryhmän valmistelemaan valintaprosessia. Kokkolan seurakuntayhtymän nykyinen henkilöstöpäällikkö on pyytänyt eroa virastaan 1.10.2021 alkaen siirtyäkseen eläkkeelle.

TALOUSARVIOVAROJEN JAKO SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ 

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi uudeksi talousarviovarojen jaoksi työryhmän johtopäätösten mukaisen mallin, jota myös yhtymän seurakuntien seurakuntaneuvostojen lausunnoissa puollettiin. Talousarviovarojen jaossa uusi malli otetaan käyttöön vuoden 2022 talousarvion valmistelussa. Mallin mukaan pääluokille jaettava osuus perustuu kolmen viimeisen vuoden tilinpäätösten keskiarvoon. Toisen pääluokan eli seurakunnallisen toiminnan osuus kehyksestä on tällä hetkellä 45,0 prosenttia ja seurakuntien prosenttiosuudet seuraavasti:

• Kokkolan suomalainen seurakunta 52,0 prosenttia

• Kokkolan ruotsalainen seurakunta 14,1 prosenttia

• Kaustisen ja Ullavan seurakunta 12,0 prosenttia

• Kälviän seurakunta 10,5 prosenttia

• Lohtajan seurakunta 8,0 prosenttia

• Halsuan seurakunta 3,4 prosenttia

Uudessa talousarviojaossa seurakuntien bonus (30 prosenttia) määritetään kolmen viimeisen vuoden toimintakatteen yli/alijäämän keskiarvosta. Seuraavan vuoden budjetin laatimisen yhteydessä ei huomioida edelliselle kaudelle myönnettyä bonusta. Bonusta maksetaan, mikäli seurakuntayhtymän tilikauden ylijäämä on vähintään yhteenlaskettujen bonusten suuruinen. Talousarvion mahdollinen ylitys on käsiteltävä yhteisessä kirkkoneuvostossa.
Prosenttiosuudet sidotaan kahdeksi vuodeksi 2022 ja 2023, ja korjataan mahdollisten rakennemuutosten yhteydessä. Uuden mallin seurantatarkastelu tehdään vuoden 2024 talousarvion valmistelussa, jossa huomioidaan muun muassa toimintaan vaikuttavat muutokset ja pääluokkien muu kulurakenne.