Puinen risti ja kasvomaski.

 

Ajankohtaiset koronasuositukset

Sivu päivitetty 14.9.2021

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnat toimivat alueellisten viranomaisten ja tuomiokapitulin antamien ohjeiden mukaan.
Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Maskien käyttöä suositellaan vahvasti niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Tilaisuuksissa noudatetaan riittäviä turvavälejä.

Jumalanpalvelukset, perhejuhlat ja hautajaiset

Seurakuntalaiset voivat osallistua jumalanpalveluksiin sekä kirkollisiin toimituksiin eli kaste- ja häätilaisuuksiin sekä hautaan siunaamisiin paikan päällä. Turvavälit säilytetään myös ehtoolliselle mentäessä ja ehtoollispöydässä. 

Kastetilaisuudet suositellaan järjestettävän kirkossa tai muussa riittävän isossa tilassa.

Jumalanpalveluksiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Yhteystiedot kerätään terveysviranomaisia varten sisään tullessa.

Kirkoissa toimitettavat jumalanpalvelukset voi kuunnella myös netin kautta. Seurakunnat myös striimaavat suurimman osan jumalanpalveluksistaan. Seurakuntien nettisivujen etusivuilta löytyy linkki striimattuihin jumalanpalveluksiin.

Kirkkoherranvirastot

Kirkkoherranvirastot palvelevat normaalien aukioloaikojen mukaan.

Ryhmät

  • Päiväkerhot toimivat normaalisti.
  • Myös muut ryhmät kokoontuvat. Tilaisuudet järjestetään riittävän väljissä tiloissa. 

Leirit

Leirit järjestetään suunnitellusti. Kasvomaskien käyttöä suositellaan. Leireillä noudatetaan muutoinkin erityistä huolellisuutta. Lisäksi noudatetaan seurakuntayhtymän laatimia leiri- ja koronaturvallisuusohjeistuksia. 

Turvallisuudesta huolehtiminen

Jokainen osallistuja vastaa osaltaan tapahtumien turvallisuudesta. Siksi osallistuminen on mahdollista ainoastaan täysin oireettomana ja altistumattomana.

Kaikissa tapaamisissa ja kokoontumisissa tulee noudattaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön turvavälisuosituksia sekä muita tartuntaa ehkäiseviä varotoimia, kuten hyvää käsihygieniaa ja maskin tai visiirin käyttöä. 

Osallistujien yhteystiedot kerätään ja tietoja käytetään vain mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseen. Niitä säilytetään vain 14 vuorokauden ajan, jonka jälkeen tiedot hävitetään.

Uutislistaukseen

Puheenjohtajan nuija kalenterin päällä.

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 18.2.2021

19.2.2021 11.28

Kiinteistöstrategia vuosille 2021-26

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuosien 2021-26 kiinteistöstrategian vahvistamista.

Kokkolan seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian visiossa yhtymällä ja sen jäsenseurakunnilla on käytössään tarkoituksenmukainen ja oikein mitoitettu toimitilaverkosto, jota ylläpidetään yhtymän taloudellisen kantokyvyn puitteissa mahdollisimman terveellisenä, turvallisena ja esteettömänä.

Yhtymän kiinteistöstrategian tavoite on huomioida päätöksenteossa entistä paremmin yhtymän toimialueen toimintaympäristön muutokset, yhteiskunnalliset muutokset sekä Kirkkohallituksen strategiset linjaukset.

Koivuhaan seurakuntakoti huutokaupataan

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti hallintojohtajan esityksen mukaisesti myydä Koivuhaan seurakuntakodin Huutokaupat.com-palvelussa.

Koivuhaan seurakuntakodista luopuminen ei tarkoita minkään toiminnan loppumista, vaan toiminta jatkuu vuokratiloissa tai seurakuntayhtymän muissa tiloissa.

Koivuhaan seurakuntakoti on osa Ykspihlajan kirkon monikäyttötyöryhmän esittämiä toimenpiteitä. Työryhmän loppuraportti esiteltiin Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnassa syyskuussa 2020, jossa päätettiin Koivuhaan seurakuntakodista luopumisesta osittain tai kokonaan.

Koivuhaan seurakuntakodista on tehty Lapsivaikutusten arviointi syyskuussa 2020, jossa todettiin alueella asuvien lasten ja nuorten hyvinvoinnin uhkaavimmaksi tekijäksi muodostuvan välimatkan pitenemisen. Niiltä osin, kun toiminnot voitaisiin siirtää Ykspihlajan kirkkoon, välimatka Koivuhaan Palvelukeskuksen alueelta pitenisi noin puolella kilometrillä.

Kiinteistössä syyskuussa 2020 tehdyssä kuntotarkastuksessa ei löytynyt rakennekosteutta tai näkyvää mikrobikasvustoa. Kuntotarkastusraportin jälkeen päätettiin yhteisessä kirkkoneuvostossa ryhtyä valmistelemaan Koivurististä luopumista osittain tai kokonaan.

Myös kirkkojärjestyksen mukaiset lausunnot Kokkolan suomalaiselta sekä Kokkolan ruotsalaiselta seurakunnalta on saatu marraskuussa 2020. Kokkolan suomalaisen seurakunnan kirkkoneuvosto esittää, että Koivuristin tilalle löytyisi korvaava tila. Kokkolan ruotsalaisen seurakunnan mukaan Koivurististä luopuminen ei juurikaan vaikuta seurakunnan toimintaan, ja kiinteistöstä luopumisessa on syytä edetä.

Koivuhaan seurakuntakodin tiloista luopumisesta on keskusteltu myös tiloissa tapahtuvaa toimintaa organisoivien seurakunnan työntekijöiden sekä toimintaan osallistuvien seurakuntaisten kanssa. Esimerkiksi Koivuristissä kokoontuvien maahanmuuttajaryhmien sekä kehitysvammaisten kerhojen toiminta voitaisiin jatkossa järjestää Kaarlelan seurakuntakodissa. Kaarlelan seurakuntakodin monipuoliset tilat, iso pysäköintialue sekä laaja piha-alue mahdollistavat myös uudenlaisen toiminnan syntymisen.

Myös kaupungin keskustassa sijaitsevan Kokkolan seurakuntakeskuksen Mikael-salia on alustavasti mietitty esimerkiksi Keva-kerhojen järjestämiseen. Toiminnan siirtyminen keskustaan voisi tavoittaa myös uusia kerholaisia uuden sijainnin ansiosta.