Puinen risti ja kasvomaski.

 

Ajankohtaiset koronasuositukset

Sivu päivitetty 14.9.2021

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnat toimivat alueellisten viranomaisten ja tuomiokapitulin antamien ohjeiden mukaan.
Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Maskien käyttöä suositellaan vahvasti niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Tilaisuuksissa noudatetaan riittäviä turvavälejä.

Jumalanpalvelukset, perhejuhlat ja hautajaiset

Seurakuntalaiset voivat osallistua jumalanpalveluksiin sekä kirkollisiin toimituksiin eli kaste- ja häätilaisuuksiin sekä hautaan siunaamisiin paikan päällä. Turvavälit säilytetään myös ehtoolliselle mentäessä ja ehtoollispöydässä. 

Kastetilaisuudet suositellaan järjestettävän kirkossa tai muussa riittävän isossa tilassa.

Jumalanpalveluksiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Yhteystiedot kerätään terveysviranomaisia varten sisään tullessa.

Kirkoissa toimitettavat jumalanpalvelukset voi kuunnella myös netin kautta. Seurakunnat myös striimaavat suurimman osan jumalanpalveluksistaan. Seurakuntien nettisivujen etusivuilta löytyy linkki striimattuihin jumalanpalveluksiin.

Kirkkoherranvirastot

Kirkkoherranvirastot palvelevat normaalien aukioloaikojen mukaan.

Ryhmät

  • Päiväkerhot toimivat normaalisti.
  • Myös muut ryhmät kokoontuvat. Tilaisuudet järjestetään riittävän väljissä tiloissa. 

Leirit

Leirit järjestetään suunnitellusti. Kasvomaskien käyttöä suositellaan. Leireillä noudatetaan muutoinkin erityistä huolellisuutta. Lisäksi noudatetaan seurakuntayhtymän laatimia leiri- ja koronaturvallisuusohjeistuksia. 

Turvallisuudesta huolehtiminen

Jokainen osallistuja vastaa osaltaan tapahtumien turvallisuudesta. Siksi osallistuminen on mahdollista ainoastaan täysin oireettomana ja altistumattomana.

Kaikissa tapaamisissa ja kokoontumisissa tulee noudattaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön turvavälisuosituksia sekä muita tartuntaa ehkäiseviä varotoimia, kuten hyvää käsihygieniaa ja maskin tai visiirin käyttöä. 

Osallistujien yhteystiedot kerätään ja tietoja käytetään vain mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseen. Niitä säilytetään vain 14 vuorokauden ajan, jonka jälkeen tiedot hävitetään.

Uutislistaukseen

Puheenjohtajan nuija kalenterin päällä.

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 20.1.2021

21.1.2021 09.22

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJIEN VALINTA JOHTOKUNTIIN

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto valitsi edustajansa sairaalasielunhoidon, perheasiain neuvottelukeskuksen sekä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntiin vuosiksi 2021-2022. Sairaalasielunhoidon johtokunnan edustajaksi valittiin Paula Pensaari, perheasiain neuvottelukeskuksen johtokuntaan Catarina Silvander sekä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan Pentti Hyyppä.
Kirkkojärjestyksen (9 luku 3 §) mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja kirkkoneuvoston siihen tehtävään valitsemalla jäsenellä on oikeus olla johtokuntien kokouksessa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätösten tekemiseen.

JÄSENTEN VALINTA TIEDOTUSTYÖRYHMÄÄN

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi tiedotustyöryhmän puheenjohtajan ja viisi jäsentä sekä kaksi varajäsentä vuosiksi 2021–2022. Tiedotustyöryhmän puheenjohtajaksi valitaan Hannu Kuusniemi. Tiedotustyöryhmän jäseniksi valitaan Rolf-Erik Mäkelä, Vuokko Orjala, Eeva-Liisa Luoto, Riikka Hietalahti ja Satu Järvenpää sekä varajäseniksi Mika Sarkkinen ja Peter Jansson
Tiedotustyön johtosäännön mukaan tiedotustyöryhmän varsinaisten jäsenten tulee edustaa jokaista yhtymän seurakuntaa ja varajäsenten Kokkolan suomalaista ja ruotsalaista seurakuntaa.
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, kirkkoherroilla ja hallintojohtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

JÄSENTEN VALINTA KUVATAIDETYÖRYHMÄÄN

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi kuvataidetyöryhmän puheenjohtajan ja kolme jäsentä sekä yhden varajäsenen vuosiksi 2021–2022. Kuvataidetyöryhmän puheenjohtajaksi valittiin Auli Palosaari ja jäseniksi Henrik Forslund, Liisa Haapaniemi ja Esa Tiainen sekä varajäseneksi Merja Passoja.
Työryhmä valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.
Kuvataidetyöryhmä huolehtii yhteisen kirkkoneuvoston apuna seurakuntayhtymän taidehankinnoista ja taideteoksista työryhmän toimintaohjeen mukaisesti.
Työryhmän sihteerinä toimii yhteisen kirkkoneuvoston määräämä viranhaltija henkilöstöpäällikkö Kristina Holm.