Puinen risti ja kasvomaski.

 

Ajankohtaiset koronasuositukset

Sivu päivitetty 14.9.2021

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnat toimivat alueellisten viranomaisten ja tuomiokapitulin antamien ohjeiden mukaan.
Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Maskien käyttöä suositellaan vahvasti niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Tilaisuuksissa noudatetaan riittäviä turvavälejä.

Jumalanpalvelukset, perhejuhlat ja hautajaiset

Seurakuntalaiset voivat osallistua jumalanpalveluksiin sekä kirkollisiin toimituksiin eli kaste- ja häätilaisuuksiin sekä hautaan siunaamisiin paikan päällä. Turvavälit säilytetään myös ehtoolliselle mentäessä ja ehtoollispöydässä. 

Kastetilaisuudet suositellaan järjestettävän kirkossa tai muussa riittävän isossa tilassa.

Jumalanpalveluksiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Yhteystiedot kerätään terveysviranomaisia varten sisään tullessa.

Kirkoissa toimitettavat jumalanpalvelukset voi kuunnella myös netin kautta. Seurakunnat myös striimaavat suurimman osan jumalanpalveluksistaan. Seurakuntien nettisivujen etusivuilta löytyy linkki striimattuihin jumalanpalveluksiin.

Kirkkoherranvirastot

Kirkkoherranvirastot palvelevat normaalien aukioloaikojen mukaan.

Ryhmät

  • Päiväkerhot toimivat normaalisti.
  • Myös muut ryhmät kokoontuvat. Tilaisuudet järjestetään riittävän väljissä tiloissa. 

Leirit

Leirit järjestetään suunnitellusti. Kasvomaskien käyttöä suositellaan. Leireillä noudatetaan muutoinkin erityistä huolellisuutta. Lisäksi noudatetaan seurakuntayhtymän laatimia leiri- ja koronaturvallisuusohjeistuksia. 

Turvallisuudesta huolehtiminen

Jokainen osallistuja vastaa osaltaan tapahtumien turvallisuudesta. Siksi osallistuminen on mahdollista ainoastaan täysin oireettomana ja altistumattomana.

Kaikissa tapaamisissa ja kokoontumisissa tulee noudattaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön turvavälisuosituksia sekä muita tartuntaa ehkäiseviä varotoimia, kuten hyvää käsihygieniaa ja maskin tai visiirin käyttöä. 

Osallistujien yhteystiedot kerätään ja tietoja käytetään vain mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseen. Niitä säilytetään vain 14 vuorokauden ajan, jonka jälkeen tiedot hävitetään.

Uutislistaukseen

Jukka Paananen ja Hans Snellman. Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajana jatkaa Jukka Paananen (vas.) ja varapuheenjohtajana Hans Snellman. Kuva: Lisen Forsgård

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston päätöksiä 12.1.2021

13.1.2021 08.49

Jukka Paananen jatkaa Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajana

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi äänestettiin valtuuston nelivuotisen toimintakauden jälkimmäiselle puoliskolle (2021-2022) istuva puheenjohtaja Jukka Paananen. Hän sai äänestyksessä yhteensä 27 ääntä. Vastaehdokkaana ollut Kristiina Teerikangas sai 20 ääntä.
Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi valittiin toimintakaudelle 2021-2022 Hans Snellman.
Kokkolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto istui vuoden ensimmäisen kokouksensa tiistai-iltana 12. tammikuuta.

Kirkkojärjestyksen 8 luvun mukaan yhteisen kirkkovaltuuston tulee valita keskuudestaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Näiden toimikausi kestää, kunnes uusi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi toimikaudelle 2021-2022 Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt Kokkolan ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherran Per Stenbergin. Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Hannu Kuusniemi ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Eeva Puutio.
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 1§ mukaan yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu tuomikapitulin määräämän puheenjohtajan, ja yhteisen kirkkovaltuuston valitseman varapuheenjohtajan lisäksi 12 jäsentä.

Yhteisen kirkkoneuvoston jäseniksi vuosiksi 2021-2022 valittiin Kokkolan suomalaisesta seurakunnasta (suluissa henkilökohtainen varajäsen) Mauri Autio (Eero Klemola), Riitta Hänninen (Juha Teerikangas), Marjaana Leivo (Petri Taskila), Paula Pensaari (Mika Sarkkinen) ja Antti Rytioja (Sirpa Läspä).
Kokkolan ruotsalaista seurakuntaa yhteisessä kirkkoneuvostossa edustavat Torbjörn Sandell (Niklas Kankkonen) ja Catarina Silvander (Nina Östman-Tylli).
Kaustisen ja Ullavan seurakunnasta yhteiseen kirkkoneuvostoon valittiin Oili Salo (Raimo Myllymäki), Kälviän seurakunnasta Leena Hankaniemi (Eeva Peltokorpi) ja Harri Jylhä (Ville Honkala), Lohtajan seurakunnasta Pentti Hyyppä (Vuokko Orjala) ja Halsuan seurakunnasta Paavo Hietalahti (Seija Karhukorpi).

Yhteisen kirkkovaltuuston vuoden ensimmäisen kokouksen asialistalla oli vain henkilövalintoja. Valinnoista oli sovittu etukäteen yhtymän kuuden seurakunnan valtuustoryhmien kesken. Puheenjohtajuuksia ja jäsenyyksiä jaetaan tasaisesti niin, että valinnat toteuttavat vaalin tulosta.