Puinen risti ja kasvomaski.

 

Ajankohtaiset koronasuositukset

Sivu päivitetty 14.9.2021

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnat toimivat alueellisten viranomaisten ja tuomiokapitulin antamien ohjeiden mukaan.
Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Maskien käyttöä suositellaan vahvasti niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Tilaisuuksissa noudatetaan riittäviä turvavälejä.

Jumalanpalvelukset, perhejuhlat ja hautajaiset

Seurakuntalaiset voivat osallistua jumalanpalveluksiin sekä kirkollisiin toimituksiin eli kaste- ja häätilaisuuksiin sekä hautaan siunaamisiin paikan päällä. Turvavälit säilytetään myös ehtoolliselle mentäessä ja ehtoollispöydässä. 

Kastetilaisuudet suositellaan järjestettävän kirkossa tai muussa riittävän isossa tilassa.

Jumalanpalveluksiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Yhteystiedot kerätään terveysviranomaisia varten sisään tullessa.

Kirkoissa toimitettavat jumalanpalvelukset voi kuunnella myös netin kautta. Seurakunnat myös striimaavat suurimman osan jumalanpalveluksistaan. Seurakuntien nettisivujen etusivuilta löytyy linkki striimattuihin jumalanpalveluksiin.

Kirkkoherranvirastot

Kirkkoherranvirastot palvelevat normaalien aukioloaikojen mukaan.

Ryhmät

  • Päiväkerhot toimivat normaalisti.
  • Myös muut ryhmät kokoontuvat. Tilaisuudet järjestetään riittävän väljissä tiloissa. 

Leirit

Leirit järjestetään suunnitellusti. Kasvomaskien käyttöä suositellaan. Leireillä noudatetaan muutoinkin erityistä huolellisuutta. Lisäksi noudatetaan seurakuntayhtymän laatimia leiri- ja koronaturvallisuusohjeistuksia. 

Turvallisuudesta huolehtiminen

Jokainen osallistuja vastaa osaltaan tapahtumien turvallisuudesta. Siksi osallistuminen on mahdollista ainoastaan täysin oireettomana ja altistumattomana.

Kaikissa tapaamisissa ja kokoontumisissa tulee noudattaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön turvavälisuosituksia sekä muita tartuntaa ehkäiseviä varotoimia, kuten hyvää käsihygieniaa ja maskin tai visiirin käyttöä. 

Osallistujien yhteystiedot kerätään ja tietoja käytetään vain mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseen. Niitä säilytetään vain 14 vuorokauden ajan, jonka jälkeen tiedot hävitetään.

Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksiä 16.12.2020

16.12.2020 19.55

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2021 talousarvion, jonka arvioidaan olevan noin 43.000 euroa alijäämäinen. Ennen päätöksentekoa hallintojohtaja Helinä Marjamaa esitteli vuoden 2021 talousarvioehdotusta.

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2021 talousarvion

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2021 talousarvion, jonka arvioidaan olevan noin 43.000 euroa alijäämäinen. Ennen päätöksentekoa hallintojohtaja Helinä Marjamaa esitteli vuoden 2021 talousarvioehdotusta.

Talousarvion 2021 kokonaistuotot ovat yhtensä 12,9 milj. euroa. Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän pari miljoonaa, kirkollisverotuloja 9,9 milj. euroa ja valtionrahoitusta noin miljoona euroa. Verotulojen osuus kokonaistuotoista on 77 prosenttia. Kirkollisverotulojen arvioidaan laskevan ensi vuonna 2,5 prosenttia. Metsätalouden tuottoja on budjetoitu 250.000 euroa.

Toimintakulut ovat 10,9 milj. euroa, josta henkilöstökulujen osuus on 65 prosenttia. Poistojen määrä 978.240 euroa on huomattavan suuri, kun otetaan huomioon vuosikatteen määrä 934.950 euroa.

Investointeihin on varattu 1,9 milj. euroa. Suurin investointi on krematorion rakentaminen.

Anne Jokela valittiin Kokkolan seurakuntayhtymän  uudeksi hallintojohtajaksi

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi hallintotieteiden maisteri, MBA Anne Jokelan hallintojohtajan virkaan. Varalle ei valittu ketään. Nykyinen hallintojohtaja Helinä Marjamaa jää eläkkeelle 1.3.2021 oltuaan virassa tuolloin vajaat kuusi vuotta.

Avoinna olleen hallintojohtajan viran hakuaika päättyi 15.9. Määräaikaan mennessä saatiin yhteensä 20 hakemusta. Viran kelpoisuusehtona on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kokemus johtamisesta ja taloudesta sekä toisen kotimaisen kielen erinomainen ja toisen ainakin tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Seurakuntatoiminnan ja -hallinnon tuntemus katsotaan eduksi. Valitun tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Taisto Hernesmaa nousi varsinaiseksi jäseneksi Yhteiseen kirkkovaltuustoon

Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi Heikki Niemelle eron yhteisen kirkkovaltuuston ja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenyydestä 1.12.2020 alkaen. Niemi on pyytänyt eroa henkilökohtaisista syistä. Hänet on valittu yhteiseen kirkkovaltuustoon Lohtajan seurakunnan ehdokaslistalta ”Ihmisen parasta”.

Näin ollen 1. varajäsenen, Taisto Hernesmaa, siirtyi varsinaiseksi valtuutetuksi Lohtajan seurakunnan ehdokaslistalta ”Ihmisen parasta”

Uudeksi varsinaiseksi jäseneksi kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan   jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittiin Mikko Perander.