Puinen risti ja kasvomaski.

 

Ajankohtaiset koronasuositukset

Sivu päivitetty 14.9.2021

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnat toimivat alueellisten viranomaisten ja tuomiokapitulin antamien ohjeiden mukaan.
Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Maskien käyttöä suositellaan vahvasti niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Tilaisuuksissa noudatetaan riittäviä turvavälejä.

Jumalanpalvelukset, perhejuhlat ja hautajaiset

Seurakuntalaiset voivat osallistua jumalanpalveluksiin sekä kirkollisiin toimituksiin eli kaste- ja häätilaisuuksiin sekä hautaan siunaamisiin paikan päällä. Turvavälit säilytetään myös ehtoolliselle mentäessä ja ehtoollispöydässä. 

Kastetilaisuudet suositellaan järjestettävän kirkossa tai muussa riittävän isossa tilassa.

Jumalanpalveluksiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Yhteystiedot kerätään terveysviranomaisia varten sisään tullessa.

Kirkoissa toimitettavat jumalanpalvelukset voi kuunnella myös netin kautta. Seurakunnat myös striimaavat suurimman osan jumalanpalveluksistaan. Seurakuntien nettisivujen etusivuilta löytyy linkki striimattuihin jumalanpalveluksiin.

Kirkkoherranvirastot

Kirkkoherranvirastot palvelevat normaalien aukioloaikojen mukaan.

Ryhmät

  • Päiväkerhot toimivat normaalisti.
  • Myös muut ryhmät kokoontuvat. Tilaisuudet järjestetään riittävän väljissä tiloissa. 

Leirit

Leirit järjestetään suunnitellusti. Kasvomaskien käyttöä suositellaan. Leireillä noudatetaan muutoinkin erityistä huolellisuutta. Lisäksi noudatetaan seurakuntayhtymän laatimia leiri- ja koronaturvallisuusohjeistuksia. 

Turvallisuudesta huolehtiminen

Jokainen osallistuja vastaa osaltaan tapahtumien turvallisuudesta. Siksi osallistuminen on mahdollista ainoastaan täysin oireettomana ja altistumattomana.

Kaikissa tapaamisissa ja kokoontumisissa tulee noudattaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön turvavälisuosituksia sekä muita tartuntaa ehkäiseviä varotoimia, kuten hyvää käsihygieniaa ja maskin tai visiirin käyttöä. 

Osallistujien yhteystiedot kerätään ja tietoja käytetään vain mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseen. Niitä säilytetään vain 14 vuorokauden ajan, jonka jälkeen tiedot hävitetään.

Uutislistaukseen

Korona-projekti.jpg

Kokkolan seurakuntayhtymän korona-avustus

16.11.2020 11.08

Avustuksen käyttötarkoituksena on tukea seurakuntien diakoniatyötä kompensoimalla koronapandemiasta aiheutuvia verotulojen menetyksiä ja ylläpitää näin seurakuntien kykyä osallistua ihmisten auttamiseen yhteiskunnan toipuessa kriisistä.

Korona- projekti on avustus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien diakoniatoiminnan tukemiseen, jonka Kirkon keskusrahasto on myöntänyt opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamastaan valtionavustuksesta (dnro OKM/45/720/2020) valtionavustuslain (688/2001) 7 §:n 3 momentin nojalla.

Avustuksen käyttötarkoituksena on tukea seurakuntien diakoniatyötä kompensoimalla koronapandemiasta aiheutuvia verotulojen menetyksiä ja ylläpitää näin seurakuntien kykyä osallistua ihmisten auttamiseen yhteiskunnan toipuessa kriisistä.

Diakoniatyössä työmäärä on kasvanut poikkeusolojen aikana ja niiden jälkeen. Seurakunnissa on pyritty tavoittamaan ja auttamaan haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä ja kehittämään ratkaisuja, joilla apua voidaan välittää. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on lisääntynyt merkittävästi erityisesti ruoka-avun toimittamisessa ja yhteydenotossa lapsiperheisiin ja yli 80-vuotiaisiin. Paineet taloudelliselle avustamiselle tulevat osin viiveellä. Seurakuntien diakoniatyössä ennakoidaan muun muassa lapsiperheköyhyyden, päihdeongelmien, lähisuhdeväkivallan ja mielenterveysongelmien kasvua.

Kokkolan seurakuntayhtymälle myönnetty rahasumma 42 590€ jaetaan yhtymän seurakuntien kesken asukasmäärän suhteen. Yhtymän seurakuntia ovat Halsuan, Kaustisen ja Ullavan, Kälviän, Kokkolan suomalainen ja Lohtajan seurakunta sekä Karleby svenska församling. Projektiin on palkattu työntekijäksi diakonissa Riikka Peltola marras- joulukuun ajaksi. Avustussumma käytetään diakonian kautta jaettaviin avustuksiin sekä Korona-ajan mukanaan tuomiin kuluihin.

Diakonia-avustuksilla pyritään ehkäisemään mielenterveysongelmia ja syrjäytymistä. Apu halutaan ohjata niille, jotka elävät pitkään jatkuneessa vähävaraisuudessa. Tällaiseen johtaneita syitä voivat olla mm. työttömyys, sairaudet, mielenterveyden haasteet, pieni eläke, pitkittynyt työkyvyttömyys, Koronan mukanaan tuomat haasteet, yksinhuoltajaperheet, isot perheet, ylivelkaantuminen.

Eri seurakunnissa painottuvat erilaiset haasteet ja jokaisessa seurakunnassa mietitään, mikä avustamisen tarve juuri siellä on. Avustuksia on mahdollista hakea oman seurakunnan diakoniatyön kautta. Myös projektityöntekijään voi olla yhteydessä. Seurakuntien nettisivuilla on linkki kaavakkeeseen, jolla voi jättää yhteystiedot, taustatiedot ja tiedot avuntarpeesta. Avustuskaavakkeita on saatavilla myös seurakunnista, voit nouto- ja jättöpaikkaa tiedustella omasta seurakunnastasi.