Puinen risti ja kasvomaski.

 

Ajankohtaiset koronasuositukset

Sivu päivitetty 14.9.2021

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnat toimivat alueellisten viranomaisten ja tuomiokapitulin antamien ohjeiden mukaan.
Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Maskien käyttöä suositellaan vahvasti niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Tilaisuuksissa noudatetaan riittäviä turvavälejä.

Jumalanpalvelukset, perhejuhlat ja hautajaiset

Seurakuntalaiset voivat osallistua jumalanpalveluksiin sekä kirkollisiin toimituksiin eli kaste- ja häätilaisuuksiin sekä hautaan siunaamisiin paikan päällä. Turvavälit säilytetään myös ehtoolliselle mentäessä ja ehtoollispöydässä. 

Kastetilaisuudet suositellaan järjestettävän kirkossa tai muussa riittävän isossa tilassa.

Jumalanpalveluksiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Yhteystiedot kerätään terveysviranomaisia varten sisään tullessa.

Kirkoissa toimitettavat jumalanpalvelukset voi kuunnella myös netin kautta. Seurakunnat myös striimaavat suurimman osan jumalanpalveluksistaan. Seurakuntien nettisivujen etusivuilta löytyy linkki striimattuihin jumalanpalveluksiin.

Kirkkoherranvirastot

Kirkkoherranvirastot palvelevat normaalien aukioloaikojen mukaan.

Ryhmät

  • Päiväkerhot toimivat normaalisti.
  • Myös muut ryhmät kokoontuvat. Tilaisuudet järjestetään riittävän väljissä tiloissa. 

Leirit

Leirit järjestetään suunnitellusti. Kasvomaskien käyttöä suositellaan. Leireillä noudatetaan muutoinkin erityistä huolellisuutta. Lisäksi noudatetaan seurakuntayhtymän laatimia leiri- ja koronaturvallisuusohjeistuksia. 

Turvallisuudesta huolehtiminen

Jokainen osallistuja vastaa osaltaan tapahtumien turvallisuudesta. Siksi osallistuminen on mahdollista ainoastaan täysin oireettomana ja altistumattomana.

Kaikissa tapaamisissa ja kokoontumisissa tulee noudattaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön turvavälisuosituksia sekä muita tartuntaa ehkäiseviä varotoimia, kuten hyvää käsihygieniaa ja maskin tai visiirin käyttöä. 

Osallistujien yhteystiedot kerätään ja tietoja käytetään vain mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseen. Niitä säilytetään vain 14 vuorokauden ajan, jonka jälkeen tiedot hävitetään.

Uutislistaukseen

Some voi tehdä tietomurrosta mainekriisin

4.11.2020 15.42

Digi- ja väestötietoviraston organisoimassa TAISTO20-harjoituksessa keskityttiin tänä vuonna aiempaa enemmän häiriötilanneviestintään

Kokkolan seurakuntayhtymä osallistui lokakuun viimeisenä torstaina valtakunnalliseen TAISTO20-harjoitukseen. Digi- ja väestötietoviraston järjestämässä harjoituksessa keskityttiin tänä vuonna aiempaa enemmän sosiaalisen median asettamiin haasteisiin ja mainekriisiin hallitsemiseen tietovuodon yhteydessä. Harjoitusta väritti myös viikkoa aiemmin uutisoitu Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto.

TAISTO20-harjoituksen tavoitteena oli tunnistaa eri viranomaisten tehtävät erilaisissa tilanteissa, kehittää tietoturvallisuuden hallintaa, johtamista ja viestintää häiriötilanteissa sekä kehittää henkilötietojen tietoturvaloukkauksissa tarvittavia prosesseja. Taistossa harjoiteltiin muun muassa kykyä arvioida syntynyttä riskiä, tehdä tarvittavat ilmoitukset viranomaisille, sidosryhmille ja rekisteröidyille. Lisäksi mietittiin sitä, miten ohjeistaa henkilökuntaa toiminnan jatkuvuuteen, varautumiseen ja häiriötilanneviestintään liittyvissä toimintaprosesseissa.

Tiimiläiset taistelivat Jussintuvassa

Harjoituksen komentokeskuksena toimi Kokkolan seurakuntayhtymän kokoustila, Jussintupa, jossa Keski-Pohjanmaan IT-alueen asiantuntija Matias Svartsjö, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Per Stenberg, Kokkolan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Jouni Sirviö, hallintojohtaja Helinä Marjamaa, Kokkolan aluekeskusrekisterin rekisteripäällikkö ja tietosuojayhteyshenkilö Heli Vepsäläinen, henkilöstöpäällikkö Kristina Holm, hallintosihteeri Susanna Herlevi sekä tiedottaja ja tietosuojavastaava Mari Hautamäki ”taistelivat”.

Jokaiselle harjoitukseen osallistujalle oli suunniteltu oma rooli ja tehtävä todellisen tietoturvaloukkauksen varalle. Harjoituspäivä alkoi sähköpostiviestillä, jossa kerrottiin organisaation ylläpitämiä henkilötietoja vuotaneen verkkoon. Tiimiläisten tuli pohtia, mitä järjestelmää tietovuoto voisi oikeasti koskea, ja miten organisaatio toimisi aidossa tilanteessa.

Aimo annos tärkeää tietoa

Harjoituksen toden tuntua lisäsi viranomaisilmoitusten, kuten rikosilmoituksen ja tietosuojavaltuutetulle tehtävän tietovuotoilmoituksen kirjaaminen, sekä päällekkäisten virtuaaliuhkien hallitseminen. Harjoituspäivän edetessä ja kuvitellun tietovuodon laajentuessa sosiaalisen median keskustelupalstoille, tiimiläiset joutuivat miettimään, miten reagoida ja organisoida someviestintä kriisitilanteessa.

”Harjoituksesta saimme aimo annoksen tärkeää tietoa, joka on hyödynnettävissä ja tehokasta näin todentuntuisen harjoituksen avulla”, hallintojohtaja Helinä Marjamaa sanoi.

Myös Kokkolan aluekeskusrekisterin rekisteripäällikkö ja tietosuojayhteyshenkilö Heli Vepsäläinen piti harjoitusta hyvänä.

”On tärkeää ylläpitää osaamista tietosuoja-asioissa ja harjoitella sitä yhdessä ohjatusti. Tietosuoja- ja tietoturva-asioiden asiantuntijuutta pitää jakaa useammalle henkilölle. Myös organisaation sisäiseen valvontaan on kiinnitettävä huomiota”, hän sanoi.

Julkishallinnolle jo kolmantena peräkkäisenä vuonna järjestetty tietosuoja- ja tietoturvaloukkausten hallintaan tähtäävä harjoitus oli yhtymälle toinen.
Digi- ja väestötietovirasto järjestää TAISTO-harjoituksen yhteistyössä Kyberturvallisuuskeskuksen, Turvallisuuskomitean, Keskusrikospoliisin ja tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa.

Ihmisiä kokouspöydän äärellä Jussintuvassa, Kokkolan seurakuntakeskuksen kokoustilassa.

Kokkolan seurakuntayhtymä osallistui Digi- ja väestötietoviraston organisoimaan koko päivän TAISTO20-harjoitukseen torstaina 29.10. Harjoituksen komentokeskuksena toimi Kokkolan seurakuntayhtymän kokoustila Jussintupa, jossa Keski-Pohjanmaan IT-alueen asiantuntija Matias Svartsjö (vas.), yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan Per Stenberg, Kokkolan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Jouni Sirviö, hallintojohtaja Helinä Marjamaa, Kokkolan aluekeskusrekisterin rekisteripäällikkö ja tietosuojayhteyshenkilö Heli Vepsäläinen, henkilöstöpäällikkö Kristina Holm, hallintosihteeri Susanna Herlevi sekä kuvan ottanut tiedottaja ja tietosuojavastaava Mari Hautamäki ”taistelivat”. Kuva: Mari Hautamäki