Puinen risti ja kasvomaski.

 

Ajankohtaiset koronasuositukset

Sivu päivitetty 14.9.2021

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnat toimivat alueellisten viranomaisten ja tuomiokapitulin antamien ohjeiden mukaan.
Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Maskien käyttöä suositellaan vahvasti niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Tilaisuuksissa noudatetaan riittäviä turvavälejä.

Jumalanpalvelukset, perhejuhlat ja hautajaiset

Seurakuntalaiset voivat osallistua jumalanpalveluksiin sekä kirkollisiin toimituksiin eli kaste- ja häätilaisuuksiin sekä hautaan siunaamisiin paikan päällä. Turvavälit säilytetään myös ehtoolliselle mentäessä ja ehtoollispöydässä. 

Kastetilaisuudet suositellaan järjestettävän kirkossa tai muussa riittävän isossa tilassa.

Jumalanpalveluksiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Yhteystiedot kerätään terveysviranomaisia varten sisään tullessa.

Kirkoissa toimitettavat jumalanpalvelukset voi kuunnella myös netin kautta. Seurakunnat myös striimaavat suurimman osan jumalanpalveluksistaan. Seurakuntien nettisivujen etusivuilta löytyy linkki striimattuihin jumalanpalveluksiin.

Kirkkoherranvirastot

Kirkkoherranvirastot palvelevat normaalien aukioloaikojen mukaan.

Ryhmät

  • Päiväkerhot toimivat normaalisti.
  • Myös muut ryhmät kokoontuvat. Tilaisuudet järjestetään riittävän väljissä tiloissa. 

Leirit

Leirit järjestetään suunnitellusti. Kasvomaskien käyttöä suositellaan. Leireillä noudatetaan muutoinkin erityistä huolellisuutta. Lisäksi noudatetaan seurakuntayhtymän laatimia leiri- ja koronaturvallisuusohjeistuksia. 

Turvallisuudesta huolehtiminen

Jokainen osallistuja vastaa osaltaan tapahtumien turvallisuudesta. Siksi osallistuminen on mahdollista ainoastaan täysin oireettomana ja altistumattomana.

Kaikissa tapaamisissa ja kokoontumisissa tulee noudattaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön turvavälisuosituksia sekä muita tartuntaa ehkäiseviä varotoimia, kuten hyvää käsihygieniaa ja maskin tai visiirin käyttöä. 

Osallistujien yhteystiedot kerätään ja tietoja käytetään vain mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseen. Niitä säilytetään vain 14 vuorokauden ajan, jonka jälkeen tiedot hävitetään.

Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 26.8.2020

26.8.2020 17.49

KOKKOLAN SEURAKUNTAKESKUKSEEN HAETAAN RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄÄ

Kokkolan seurakuntakeskuksen keittäjän jäätyä eläkkeelle 1.6.2020 yhtymän palvelupäällikkö on esittänyt, että Kokkolan seurakuntakeskukseen palkataan ruokapalvelutyöntekijä yhdistelmätyöhön. Kelpoisuusehtona on cateringalan peruskoulutus tai vastaava käytännön työkokemus ja toisen kotimaisen kielen hyvä ja toisen vähintään tyydyttävä suullinen osaaminen. Näin varmistetaan myös kielitaitovaatimuksen täyttyminen tehtävissä. Johtoryhmä puoltaa esitystä.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hallintojohtajan esityksen mukaisesti palkata ruokapalvelutyöntekijän 1.10.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen.

 

KOKKOLAN SEURAKUNTAKESKUKSEN RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN

Kokkolan seurakuntakeskuksen vahtimestari-siivoojan jäätyä eläkkeelle 1.6.2020 tehtävään päätettiin rekrytoida uusi työntekijä, jonka vastuualueella olisi pääsääntöisesti seurakuntakeskuksen Mikael-sali ja lähinnä Kokkolan ruotsinkielisen seurakunnan tilaisuuksien kahvitarjoilu, H-rakennuksen tilojen puhtaanapito sekä vahtimestarin tehtävät. Kevään koronatilanteesta johtuen yhteinen kirkkoneuvosto päätti 17.6.2020 keskeyttää rekrytoinnin. Koronarajoitusten lieventyessä ja työntekijätarpeen kasvaessa mm. määräaikaisten työntekijöiden työsuhteiden päättymisen myötä, on rekrytoinnin uudelleenkäynnistäminen tarpeen. Koska seurakuntayhtymässä vahtimestari-siivoojina työskentelevillä ei ole keittiö- tai siivouspuolen koulutusta tai työkokemusta, heitä ei ole mahdollista hyödyntää kaikissa vapaissa keittiötoimen työtehtävissä vaan on jouduttu palkkaamaan määräaikaisia työntekijöitä.
Palvelupäällikkö esitti, että vahtimestari-siivoojan paikka jätetään täyttämättä ja tilalle Kokkolan seurakuntakeskukseen palkataan ruokapalvelutyöntekijä yhdistelmätyöhön. Kelpoisuusehtona on cateringalan koulutus tai vastaava käytännön työkokemus sekä molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja vähintään tyydyttävä kirjallinen taito. Koulutuksen ja riittävän ammattitaidon omaavat työntekijät voivat toimia sijaisina eri toimipisteiden keittiö- ja siivoustehtävissä. Näin voidaan vähentää kiireapulaisten ja sijaisten palkkaamistarvetta sekä varmistaa kielitaitovaatimuksen täyttyminen tehtävissä. Johtoryhmä puoltaa esitystä.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti palkata työntekijän 1.10.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen.

 

TALOUSARVIOKEHYS VUODELLE 2021

Valtiovarainministeriön kesän taloudellisen katsauksen mukaan talouden näkymät niin Suomessa kuin maailmantaloudessa ovat edelleen hyvin epävarmoja. Ennusteessa on oletettu, että covid-19-epidemia hiipuu vähitellen pois ja syksyllä ei tule toista epidemia-aaltoa. Pandemian puhkeamisesta on kulunut reilut puoli vuotta ja tauti on levinnyt kaikkialle maailmaan. Tällä hetkellä tiedetään, että toinen aalto on jo meneillään.
Kukaan ei edelleenkään osaa arvioida kovin luotettavasti, kuinka syvälle maailman ja Suomen talous sukeltaa ja kuinka pitkään sukellus kestää. Valtiovarainministeriön kesäkuun ennusteen mukaan Suomen talous supistuu kuusi prosenttia vuonna 2020.
Pandemia on vaikuttanut koko maassa myös seurakuntien toimintaan ja talouteen. Kokkolan seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa on poikkeusolojen aikana organisoitu toimintoja uudelleen, sosiaalisen median merkitys on kasvanut valtavasti, työntekijät ovat siirtyneet osaksi etätyöhön ja valmiustoimikunta on laatinut ohjeita ja tiedottanut henkilökuntaa ja seurakuntalaisia. Ohjeet ovat perustuneet Valtioneuvoston, THL:n, Kirkkohallituksen ja piispojen antamiin ohjeisiin.  

Talousarviokehyksessä seurakuntayhtymän tuloista on kirkollisverotulojen osuus peräti 79 prosenttia, valtionkorvauksen seitsemän prosenttia ja toimintatuottojen 14 prosenttia. Kuluvan vuoden kirkollisverotulojen on ennustettu valtakunnallisesti laskevan muutamalla prosentilla. Kokkolan seurakuntayhtymän verotulokertymä on heinäkuun loppuun mennessä kasvanut prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna ennusteista huolimatta.
Koronaviruspandemian vaikutukset taloustilanteeseen ovat olleet lieviä ja vaikutukset tulevat todennäköisesti näkymään loppuvuonna. Vuoden 2021 tulojen ennustaminen on erittäin haasteellista. Seurakuntayhtymän kirkollisverotulojen ennustetaan laskevan 2,5 prosenttia ja toimintatuottojen kasvavan prosentin. Metsätaloustuottojen arvioidaan olevan kuluvan vuoden tasolla.

Kirkon virka- ja työehtosopimusalalla on sovittu, että palkkakustannukset kasvavat ensi vuonna vuoteen 2020 verrattuna noin 1,9 prosenttia. Koska tulot laskevat ja kulut kasvavat, on talouden tasapainottamiseksi asetettu säästötavoite, joka pääluokille 1, 2, 3 ja 5 on viisi prosenttia sekä pääluokalle 4 kaksi prosenttia. Pääluokka 1 koskee yleishallintoa, pääluokka 2 seurakunnallista toimintaa, 3 yhteisiä seurakunnallisia tehtäviä, 4 hautaustoimea ja 5 kiinteistötoimea.

Halsuan seurakuntaan ei sovelleta seurakuntayhtymän seurakuntien talousarviovarojen jakomallia. Aiemmin on todettu, että malli ei sovellu, kun yhtymään liittyy uusi seurakunta.

Seurakuntayhtymän tilojen tarvearviointia jatketaan ja tavoitteena tulee olla kiinteistömassan väheneminen.

Kokkolan seurakuntayhtymän talousarviokehyksen tuloslaskelmassa tilikauden 2021 alijäämä on 75 000 euroa.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hallintojohtajan esityksen mukaisesti hyväksyä seurakuntien talousarviovarojen jaon ja päätti, että seurakunnan viran vapautuessa tai työsopimuksen umpeutuessa, virkoja / toimia ei automaattisesti täytetä tai jatketa. Päätettiin myös, että seurakunnat ja muut yksiköt valmistelevat alustavan talousarvionsa vuodelle 2021. Lopulliset talousarviot on jätettävä 9.10.2020 mennessä tietoisena, että niihin saattaa tulla vielä muutoksia.