Puinen risti ja kasvomaski.

 

Ajankohtaiset koronasuositukset

Sivu päivitetty 14.9.2021

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnat toimivat alueellisten viranomaisten ja tuomiokapitulin antamien ohjeiden mukaan.
Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Maskien käyttöä suositellaan vahvasti niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Tilaisuuksissa noudatetaan riittäviä turvavälejä.

Jumalanpalvelukset, perhejuhlat ja hautajaiset

Seurakuntalaiset voivat osallistua jumalanpalveluksiin sekä kirkollisiin toimituksiin eli kaste- ja häätilaisuuksiin sekä hautaan siunaamisiin paikan päällä. Turvavälit säilytetään myös ehtoolliselle mentäessä ja ehtoollispöydässä. 

Kastetilaisuudet suositellaan järjestettävän kirkossa tai muussa riittävän isossa tilassa.

Jumalanpalveluksiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Yhteystiedot kerätään terveysviranomaisia varten sisään tullessa.

Kirkoissa toimitettavat jumalanpalvelukset voi kuunnella myös netin kautta. Seurakunnat myös striimaavat suurimman osan jumalanpalveluksistaan. Seurakuntien nettisivujen etusivuilta löytyy linkki striimattuihin jumalanpalveluksiin.

Kirkkoherranvirastot

Kirkkoherranvirastot palvelevat normaalien aukioloaikojen mukaan.

Ryhmät

  • Päiväkerhot toimivat normaalisti.
  • Myös muut ryhmät kokoontuvat. Tilaisuudet järjestetään riittävän väljissä tiloissa. 

Leirit

Leirit järjestetään suunnitellusti. Kasvomaskien käyttöä suositellaan. Leireillä noudatetaan muutoinkin erityistä huolellisuutta. Lisäksi noudatetaan seurakuntayhtymän laatimia leiri- ja koronaturvallisuusohjeistuksia. 

Turvallisuudesta huolehtiminen

Jokainen osallistuja vastaa osaltaan tapahtumien turvallisuudesta. Siksi osallistuminen on mahdollista ainoastaan täysin oireettomana ja altistumattomana.

Kaikissa tapaamisissa ja kokoontumisissa tulee noudattaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön turvavälisuosituksia sekä muita tartuntaa ehkäiseviä varotoimia, kuten hyvää käsihygieniaa ja maskin tai visiirin käyttöä. 

Osallistujien yhteystiedot kerätään ja tietoja käytetään vain mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseen. Niitä säilytetään vain 14 vuorokauden ajan, jonka jälkeen tiedot hävitetään.

Uutislistaukseen

Kaustisen seurakuntakeskuksen uudistustyöt etenevät suunnitellussa aikataulussa

28.7.2020 12.00

Kaustisen seurakuntakeskuksen uudistustyöt aloitettiin keväällä. Julkisivujen kunnostuksen yhteydessä kaikki rapatut seinät tasoitettiin ja maalattiin sekä puuosat uusittiin.

Kaustisen seurakuntakeskus ennen ja jälkeen kunnostuksen.

 


 

Kuvassa vasemmalla Kaustisen seurakuntakeskus ennen julkisivun kunnostusta ja oikealla kunnostuksen jälkeen.

Uudistustyöitä tehtiin myös sisätiloissa. Seurakuntakeskus sai uuden, automaattisen paloilmoitinlaitteiston sekä tarjoilulinjaston. Seurakuntasalista poistettiin kuorokoroke ja maalattiin seiniä.

Tällä hetkellä päiväkerhon pihaa kunnostetaan ja sinne asennetaan uusia leikkivälineitä ja pihakalusteita.

Investointihankkeen kokonaisbudjetti on 100 000 euroa. Julkisivuhankkeen urakoitsijana oli Matto- ja Maalauspalvelu Sandkvist Oy. Automaattisen paloilmoitinlaitteiston toimitti Bravida Finland Oy ja tarjoilulinjaston Metos Oy. Päiväkerhon pihatyöt hoitaa kaustislainen Kiinteistöpalvelu Roytter Oy.

- Työt ovat edenneet suunnitellussa aikataulussa ja budjetissakin on pysytty, kertoo Kokkolan seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikkö Veli-Matti Raappana.