Puinen risti ja kasvomaski.

 

Ajankohtaiset koronasuositukset

Sivu päivitetty 14.9.2021

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnat toimivat alueellisten viranomaisten ja tuomiokapitulin antamien ohjeiden mukaan.
Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Maskien käyttöä suositellaan vahvasti niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Tilaisuuksissa noudatetaan riittäviä turvavälejä.

Jumalanpalvelukset, perhejuhlat ja hautajaiset

Seurakuntalaiset voivat osallistua jumalanpalveluksiin sekä kirkollisiin toimituksiin eli kaste- ja häätilaisuuksiin sekä hautaan siunaamisiin paikan päällä. Turvavälit säilytetään myös ehtoolliselle mentäessä ja ehtoollispöydässä. 

Kastetilaisuudet suositellaan järjestettävän kirkossa tai muussa riittävän isossa tilassa.

Jumalanpalveluksiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Yhteystiedot kerätään terveysviranomaisia varten sisään tullessa.

Kirkoissa toimitettavat jumalanpalvelukset voi kuunnella myös netin kautta. Seurakunnat myös striimaavat suurimman osan jumalanpalveluksistaan. Seurakuntien nettisivujen etusivuilta löytyy linkki striimattuihin jumalanpalveluksiin.

Kirkkoherranvirastot

Kirkkoherranvirastot palvelevat normaalien aukioloaikojen mukaan.

Ryhmät

  • Päiväkerhot toimivat normaalisti.
  • Myös muut ryhmät kokoontuvat. Tilaisuudet järjestetään riittävän väljissä tiloissa. 

Leirit

Leirit järjestetään suunnitellusti. Kasvomaskien käyttöä suositellaan. Leireillä noudatetaan muutoinkin erityistä huolellisuutta. Lisäksi noudatetaan seurakuntayhtymän laatimia leiri- ja koronaturvallisuusohjeistuksia. 

Turvallisuudesta huolehtiminen

Jokainen osallistuja vastaa osaltaan tapahtumien turvallisuudesta. Siksi osallistuminen on mahdollista ainoastaan täysin oireettomana ja altistumattomana.

Kaikissa tapaamisissa ja kokoontumisissa tulee noudattaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön turvavälisuosituksia sekä muita tartuntaa ehkäiseviä varotoimia, kuten hyvää käsihygieniaa ja maskin tai visiirin käyttöä. 

Osallistujien yhteystiedot kerätään ja tietoja käytetään vain mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseen. Niitä säilytetään vain 14 vuorokauden ajan, jonka jälkeen tiedot hävitetään.

Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 17.6.2020

17.6.2020 16.58

Taija Korkiakangas valittiin Kokkolan seurakuntakeskuksen keittiövastaavaksi.

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi haastatteluryhmän ehdotuksen pohjalta Taija Korkiakankaan Kokkolan seurakuntakeskuksen keittiövastaavan toimeen 1.9.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. 

Taija Korkiakankaan työkokemus, tehtäväalan tunteminen, työnjohtotaidot ja haastattelussa saatu yleisvaikutelma vastaavat haastatteluryhmän parhaiten tehtävälle asetettuja vaatimuksia. 

Sisäisessä haussa olleen Kokkolan seurakuntakeskuksen keittiövastaavan toimen hakuaika päättyi 9.6. Määräaikaan mennessä saatiin 3 hakemusta. Kaikki hakijat haastateltiin. 

Keittiövastaava työskentelee palvelupäällikön apuna keittiöön liittyvissä hallinnollisissa tehtävissä, vastaa seurakuntakeskuksen keittiön päivittäisestä käytännön työnjohdosta, tilaisuuksien tarjoilujen sopimisesta asiakkaiden kanssa, raaka-aineiden tilauksista ja laskujen tarkastuksista, tilapäis- ja kausityöntekijöiden, opiskelijoiden ja vapaaehtoisten ohjaamisesta sekä sijaistaa palvelupäällikköä kulunvalvontaan liittyvissä asioissa.
 
Hakijoiden arvioinnissa kiinnitettiin huomiota koulutukseen, työkokemukseen, tehtäväalan tuntemiseen, työnjohtotaitoihin, motivaatioon ja soveltuvuuteen tehtävään.