Puinen risti ja kasvomaski.

 

Ajankohtaiset koronasuositukset

Sivu päivitetty 14.9.2021

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnat toimivat alueellisten viranomaisten ja tuomiokapitulin antamien ohjeiden mukaan.
Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Maskien käyttöä suositellaan vahvasti niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Tilaisuuksissa noudatetaan riittäviä turvavälejä.

Jumalanpalvelukset, perhejuhlat ja hautajaiset

Seurakuntalaiset voivat osallistua jumalanpalveluksiin sekä kirkollisiin toimituksiin eli kaste- ja häätilaisuuksiin sekä hautaan siunaamisiin paikan päällä. Turvavälit säilytetään myös ehtoolliselle mentäessä ja ehtoollispöydässä. 

Kastetilaisuudet suositellaan järjestettävän kirkossa tai muussa riittävän isossa tilassa.

Jumalanpalveluksiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Yhteystiedot kerätään terveysviranomaisia varten sisään tullessa.

Kirkoissa toimitettavat jumalanpalvelukset voi kuunnella myös netin kautta. Seurakunnat myös striimaavat suurimman osan jumalanpalveluksistaan. Seurakuntien nettisivujen etusivuilta löytyy linkki striimattuihin jumalanpalveluksiin.

Kirkkoherranvirastot

Kirkkoherranvirastot palvelevat normaalien aukioloaikojen mukaan.

Ryhmät

  • Päiväkerhot toimivat normaalisti.
  • Myös muut ryhmät kokoontuvat. Tilaisuudet järjestetään riittävän väljissä tiloissa. 

Leirit

Leirit järjestetään suunnitellusti. Kasvomaskien käyttöä suositellaan. Leireillä noudatetaan muutoinkin erityistä huolellisuutta. Lisäksi noudatetaan seurakuntayhtymän laatimia leiri- ja koronaturvallisuusohjeistuksia. 

Turvallisuudesta huolehtiminen

Jokainen osallistuja vastaa osaltaan tapahtumien turvallisuudesta. Siksi osallistuminen on mahdollista ainoastaan täysin oireettomana ja altistumattomana.

Kaikissa tapaamisissa ja kokoontumisissa tulee noudattaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön turvavälisuosituksia sekä muita tartuntaa ehkäiseviä varotoimia, kuten hyvää käsihygieniaa ja maskin tai visiirin käyttöä. 

Osallistujien yhteystiedot kerätään ja tietoja käytetään vain mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseen. Niitä säilytetään vain 14 vuorokauden ajan, jonka jälkeen tiedot hävitetään.

Uutislistaukseen

Lapsi puhaltaa saippuakuplaa.

Odotetut yöpymisleirit starttaavat

15.6.2020 12.40

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakuntien lastenleirit ja rippileirit toteutuvat valtioneuvoston ja piispojen antamien ohjeiden mukaan. Turvallisuuteen valmistautuminen on ollut ykkösjuttu.

Kesäkuun alussa rippikoulut ja lastenleirit on toteutettu päiväkouluina ja -leireinä. 

Yön yli kestävä leiritoiminta aloitetaan ohjeistusten mukaisesti vasta juhannuksen jälkeen.
- Halusimme varmistaa, että meillä on riittävästi aikaa valmistautua leirien toteuttamiseen turvallisesti poikkeusoloissa, kertoo Kokkolan seurakuntayhtymän palvelupäällikkö Mari Lehtiheimo, joka on vastannut leirihenkilökunnan turvallisuuskoulutuksesta.

Turvallisuuden varmistamiseksi kaikki leireillä mukana oleva henkilökunta on saanut koulutuksen. Leirinvetäjät, ohjaajat, kesätyöntekijät sekä leirikeskushenkilökunta ovat siis perillä koronapandemian aiheuttamista erityisohjeista ja valmiina kohtaamaan lapset ja nuoret turvallisesti. 
Ohjeet on koottu yhdessä paikallisten terveysvalvontaviranomaisten kanssa. 

- Ohjeistuksissa tärkeimpänä korostetaan sitä, että sairaana taikka oireisena ei saa osallistua leirille. Jos sairastuu leirillä, tulee sieltä poistua mahdollisimman pian kotiin sairastamaan.

Koulutuksessa painotettiin hyvää ja avointa tiedotusta kodin ja seurakunnan välillä. Jos leiriläinen tai perheenjäsen kuuluu riskiryhmään, hoitava lääkäri arvioi, voiko lapsi tai nuori osallistua leirille.

Poikkeusjärjestelyt näkyvät leirin arjessa. 

Ruoat annostellaan tai annospakataan kuten ravintoloissa. Paljon hyödynnetään myös valmiiksi saatavia annospakkauksia.

Leireillä työskentelevät henkilöt pysyttelevät leirillä koko leirin ajan. Leireillä ei myöskään käy vierailevia luennoitsijoita, ja vierailuillatkin jätetään kontaktien minimoimiseksi pitämättä.

Hyvä käsihygienia on tietysti myös leirielämän a ja o.

- Ennakkovalmistautumiset takaavat, että yöleirit voidaan toteuttaa mahdollisimman turvallisesti, Lehtiheimo lupaa.