Puinen risti ja kasvomaski.

 

Ajankohtaiset koronasuositukset

Sivu päivitetty 14.9.2021

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnat toimivat alueellisten viranomaisten ja tuomiokapitulin antamien ohjeiden mukaan.
Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Maskien käyttöä suositellaan vahvasti niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Tilaisuuksissa noudatetaan riittäviä turvavälejä.

Jumalanpalvelukset, perhejuhlat ja hautajaiset

Seurakuntalaiset voivat osallistua jumalanpalveluksiin sekä kirkollisiin toimituksiin eli kaste- ja häätilaisuuksiin sekä hautaan siunaamisiin paikan päällä. Turvavälit säilytetään myös ehtoolliselle mentäessä ja ehtoollispöydässä. 

Kastetilaisuudet suositellaan järjestettävän kirkossa tai muussa riittävän isossa tilassa.

Jumalanpalveluksiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Yhteystiedot kerätään terveysviranomaisia varten sisään tullessa.

Kirkoissa toimitettavat jumalanpalvelukset voi kuunnella myös netin kautta. Seurakunnat myös striimaavat suurimman osan jumalanpalveluksistaan. Seurakuntien nettisivujen etusivuilta löytyy linkki striimattuihin jumalanpalveluksiin.

Kirkkoherranvirastot

Kirkkoherranvirastot palvelevat normaalien aukioloaikojen mukaan.

Ryhmät

  • Päiväkerhot toimivat normaalisti.
  • Myös muut ryhmät kokoontuvat. Tilaisuudet järjestetään riittävän väljissä tiloissa. 

Leirit

Leirit järjestetään suunnitellusti. Kasvomaskien käyttöä suositellaan. Leireillä noudatetaan muutoinkin erityistä huolellisuutta. Lisäksi noudatetaan seurakuntayhtymän laatimia leiri- ja koronaturvallisuusohjeistuksia. 

Turvallisuudesta huolehtiminen

Jokainen osallistuja vastaa osaltaan tapahtumien turvallisuudesta. Siksi osallistuminen on mahdollista ainoastaan täysin oireettomana ja altistumattomana.

Kaikissa tapaamisissa ja kokoontumisissa tulee noudattaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön turvavälisuosituksia sekä muita tartuntaa ehkäiseviä varotoimia, kuten hyvää käsihygieniaa ja maskin tai visiirin käyttöä. 

Osallistujien yhteystiedot kerätään ja tietoja käytetään vain mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseen. Niitä säilytetään vain 14 vuorokauden ajan, jonka jälkeen tiedot hävitetään.

Uutislistaukseen

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston päätöksiä 10.6.2020

10.6.2020 10.24

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2019 ja vahvisti tilinpäätöksen.

Luottamushenkilömuutoksia

Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi Otto Luomalle eron yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä sekä sairaalasielunhoidon johtokunnan jäsenyydestä 1.6.2020 alkaen paikkakunnalta muuton vuoksi. Hänet on valittu yhteiseen kirkkovaltuustoon Kälviän seurakunnan Kotiseurakuntani Kälviä -ehdokaslistalta.  Ensimmäinen varajäsen Ville Honkala siirtyy varsinaiseksi valtuutetuksi.

Uudeksi sairaalasielunhoidon johtokunnan jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittiin Ville Honkala.

Yhteinen kirkkovaltuusto nimesi perheasiain neuvottelukeskuksen yhteisjohtokunnan puheenjohtajaksi Matti Kaivosojan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.2.2020 puheenjohtajan tehtävistä eronneen Tuula Muuraiskangas-Nissilän tilalle.

Tilinpäätös 2019 oli ylijäämäinen

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2019 ja vahvisti tilinpäätöksen. Tilikauden ylijäämä 402.000 euroa kirjataan yli- ja alijäämätilille taseen omaan pääomaan.

Toimintatuottoja kertyi vajaat 2 miljoonaa euroa, josta metsätalouden tuottoja oli 206.000 euroa. Toimintakulut olivat 10,7 miljoonaa euroa alittaen talousarvion 206.000 eurolla. Henkilöstökulut alittivat talousarvion 127.000 eurolla. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 62 %. Toimintakate eli toimintatuottojen ja -kulujen erotus oli - 8,7 miljoonaa euroa, 215.000 euroa ennustettua parempi. Vuosikate oli 1,3 miljoonaa euroa.
 
Kirkollisverotuloja kertyi 10, 1 miljoonaa euroa ylittäen talousarvion 51.000 eurolla. Kirkollisverotulojen määrä kasvoi hieman yllättäen 157.000 eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvuun vaikuttivat hyvä työllisyystilanne ja palkkataso. Valtionkorvausta saatiin 991.000 euroa. Seurakuntien jäsenmäärän kehitys vaikuttaa osaltaan kirkollisverokertymään. Kokkolan seurakuntayhtymän alueen seurakuntien jäsenmäärä oli vuoden lopussa yhteensä 40.395 eli 573 jäsentä vähemmän kuin edellisen vuoden lopulla. 

Investointeihin käytettiin 1,4 miljoonaa euroa. Suurin investointi oli Kaarlelan kirkon sisäpuolinen perusparannus, jonka kokonaiskustannukset olivat 1,2 miljoonaa euroa. Seurakuntakeskuksen pääkeittiö saneerattiin, Kälviän seurakuntakodin ja seurakuntakeskuksen ilmanvaihtokoneet uusittiin. Krematoriolle myönnettiin rakennus- ja ympäristöluvat.
 
Vuoden 2019 aikana päätettiin Halsuan seurakunnan liittymisestä Kokkolan seurakuntayhtymään vuoden 2020 alusta. 

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi myös Halsuan seurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2019 ja vahvisti tilinpäätöksen. Tilikauden ylijäämä 145.768,46 euroa kirjataan yli- ja alijäämätilille taseen omaan pääomaan.

Kokkolan seurakuntayhtymän hallintojohtaja Helinä Marjamaa eläkkeelle 1.3.2021

Kiitollisena palveluksesta yhteinen kirkkovaltuusto myönsi Kokkolan seurakuntayhtymän hallintojohtaja Helinä Marjamaalle eron virastaan 1.3.2021 alkaen. Marjamaa on pyytänyt eroa virastaan siirtyäkseen eläkkeelle.

Helinä Marjamaa on tullut seurakuntayhtymän palvelukseen 1.4.2015, joten palvelusvuosia hänelle kertyy lähes kuusi vuotta. 

Yhteinen kirkkovaltuusto julistaa hallintojohtajan viran haettavaksi ja nimesi työryhmän valmistelemaan uuden hallintojohtajan valintaprosessia.