Puinen risti ja kasvomaski.

 

Ajankohtaista koronavirustilanteesta

Muutokset paikallisessa koronatilanteessa vaikuttavat Kokkolan seurakuntayhtymän seurakuntien tilaisuuksiin ja tapahtumajärjestelyihin. Sekä sisä- että ulkotiloissa järjestettävien tapahtumien maksimiosallistujamäärä on rajoitettu 20 henkeen.

Jumalanpalvelukset ja muut tapahtumat

Seurakuntalaisilla on siis mahdollisuus osallistua jumalanpalveluksiin vain striimin välityksellä. Kirkot voivat kuitenkin olla auki hiljentymistä varten.
Myös Kauneimmat joululaulut lauletaan tänä vuonna ainoastaan virtuaalisesti.

Kirkkoherranvirastot

Kirkkoherranvirastot noudattavat toistaiseksi voimassa olevia aukioloaikoja. 
Jos alueella siirrytään koronan leviämisvaiheeseen, kirkkoherranvirastot suljetaan. Virastoissa asioidessa suositellaan käytettävän maskia tai visiiriä.

Perhejuhlat ja hautajaiset

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnissa järjestettävien hautajaisten enimmäisosallistujamäärä on kirkossa sekä haudalla AVI:n määräyksen mukaan 20 henkilöä.

Kastetilaisuuksia ei järjestetä toistaiseksi kodeissa.

Yksityistilaisuuksissa, kuten kastejuhlissa ja hääjuhlissa, jotka järjestetään seurakunnan tiloissa, noudatetaan Soiten suositusta eli enimmäisosallistujamäärä on silloin 10 henkilöä, mahdollinen henkilökunta mukaan lukien.

Pienimuotoisissa tilaisuuksissa kerätään osallistujien yhteystiedot

Sellaisissa seurakuntien tilaisuuksissa, jotka pystytään pienimuotoisesti pitämään (max 20 henkilö), kerätään osallistujien yhteystiedot. Tietoja käytetään vain mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseen, ja niitä säilytetään vain 14 vuorokauden ajan, jonka jälkeen tiedot hävitetään.

Kuorot, kerhot, lounaat ja kahvila

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnissa suositellaan kuorotoiminnan siirtämistä tauolle 21. joulukuuta saakka. 
Lasten kerhotoiminta jatkuu voimassaolevat turvajärjestelyt huomioiden. Myöskään Hyvän mielen -lounaita Kokkolan seurakuntakeskuksen Alasalissa ei toistaiseksi järjestetä. 
Läntisellä Kirkkokadulla sijaitseva Lähetyssoppi on siirtynyt varhennetulle joulutauolle. Lähetyssoppi avataan vuodenvaihteen jälkeen koronatilanteen salliessa. Seuraa lähetyksen tiedotuksia Kokkola-lehdestä, seurakunnan nettisivuilta tai Lähetyssopen Facebook-sivuilta.

Kaikki rajoitukset ovat voimassa 21. joulukuuta saakka.

Päivitetty 4.12.2020

Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 27.5.2020

27.5.2020 18.53

Kokkolan seurakuntayhtymässä vältyttiin lomautuksista.

Suomen hallituksen linjaus toimenpiteistä koronapandemian etenemisen lieventämiseksi ja Kirkkohallituksen ja Oulun tuomiokapitulin ohjeistukset seurakunnille ovat vaikuttaneet merkittävästi seurakuntien ja yhtymän toimintaan.

Seurakuntayhtymä on puolestaan laatinut henkilöstöä koskevaa ohjeistusta. Yhteisesti ollaan sovittu, että työntekijät ovat voineet tehdä suojaustoimenpiteenä etätyötä, pitää siirtovapaita, ylityövapaita, korvausvapaita tai vuosilomia. Myös palkattomat vapaat ovat olleet mahdollisia.

Seurakuntayhtymän valmiustoimikunta on kokoontunut viikoittain, jossa on käyty läpi koronaviruspandemian vaikutuksia ja tehtyjä toimenpiteitä. Seurakunnat ja yhtymän työmuodot ovat laatineet varautumissuunnitelman pandemian vaikutuksiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 29.4.2020 käynnistää yhteistoimintamenettelyn (TUTA-menettely).

Yhteistyötoimikunta on todennut, että neuvottelut on käyty KirVESTES:n liitteen 10 § 8, 6. momentin edellyttämällä tavalla. Neuvotteluja varten selvitettiin seurakuntien ja yhtymän eri työmuotojen resurssisuunnitelmat kesä-, heinä- ja elokuulle, lomien ja ylityösaldojen pitämisen sekä muut mahdolliset virka-/työvapaat. Yhteistyötoimikunta on käynyt suunnitelmat läpi ja todennut myös, että työtilanne tulee muuttumaan kesäkuusta lähtien, koska Suomen hallitus ja piispat ovat ohjeistaneet ja antaneet mahdollisuuden käynnistää mm. leirejä ja muuta toimintaa.

Yhteistyötoimikunta on todennut yksimielisesti, että tuotannollisin perustein ei ole tarvetta lomautuksiin.

Myös yhteinen kirkkoneuvosto oli samalla linjalla ja päätti, että ei ole tarvetta lomautuksiin.
 

Talousarviokehys siirtyy koronapandemian takia elokuulle

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on yleensä toukokuussa päättänyt seuraavan vuoden talousarvion kehyksestä. Kehyksen avulla arvioidaan, kuinka paljon kertyy kirkollisveroja, muita toimintatuottoja sekä paljonko toimintamenoja ja investointeja voidaan budjetoida.

Koronaviruspandemia ja toimet sen leviämisen estämiseksi ovat sekoittaneet ihmisten arkirutiinit, ajaneet yritykset ahdinkoon ja kääntäneet talousennusteet ylösalaisin kaikkialla maailmassa.  Suomessa lomautettujen ja työttömien määrä on kasvanut hurjaa vauhtia poikkeusolojen aikana. Verotulot tulevat alenemaan mutta kuinka paljon, sitä ei tiedetä vielä tässä vaiheessa. Talouden kehityksen arviointi ja ensi vuoden talousarviokehyksen laatiminen tulevat olemaan erittäin vaikeita.

Tämän epävarman tilanteen vuoksi päätettiin, että talousarviokehyksen laatimista on tarkoituksenmukaista siirtää eteenpäin, elokuun kokoukseen päätettäväksi.
 

Tilintarkastuskertomukset

Seurakuntayhtymän ja Halsuan seurakunnan tilinpäätösten tarkastukset toteutettiin toukokuussa 2020. Tilintarkastuskertomukset läpäisivät tarkastuksen ja yhteinen kirkkoneuvosto päätti liittää tilintarkastuskertomukset tilinpäätösasiakirjoihin.