Puinen risti ja kasvomaski.

 

Ajankohtaiset koronasuositukset

Sivu päivitetty 14.9.2021

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnat toimivat alueellisten viranomaisten ja tuomiokapitulin antamien ohjeiden mukaan.
Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Maskien käyttöä suositellaan vahvasti niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Tilaisuuksissa noudatetaan riittäviä turvavälejä.

Jumalanpalvelukset, perhejuhlat ja hautajaiset

Seurakuntalaiset voivat osallistua jumalanpalveluksiin sekä kirkollisiin toimituksiin eli kaste- ja häätilaisuuksiin sekä hautaan siunaamisiin paikan päällä. Turvavälit säilytetään myös ehtoolliselle mentäessä ja ehtoollispöydässä. 

Kastetilaisuudet suositellaan järjestettävän kirkossa tai muussa riittävän isossa tilassa.

Jumalanpalveluksiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Yhteystiedot kerätään terveysviranomaisia varten sisään tullessa.

Kirkoissa toimitettavat jumalanpalvelukset voi kuunnella myös netin kautta. Seurakunnat myös striimaavat suurimman osan jumalanpalveluksistaan. Seurakuntien nettisivujen etusivuilta löytyy linkki striimattuihin jumalanpalveluksiin.

Kirkkoherranvirastot

Kirkkoherranvirastot palvelevat normaalien aukioloaikojen mukaan.

Ryhmät

  • Päiväkerhot toimivat normaalisti.
  • Myös muut ryhmät kokoontuvat. Tilaisuudet järjestetään riittävän väljissä tiloissa. 

Leirit

Leirit järjestetään suunnitellusti. Kasvomaskien käyttöä suositellaan. Leireillä noudatetaan muutoinkin erityistä huolellisuutta. Lisäksi noudatetaan seurakuntayhtymän laatimia leiri- ja koronaturvallisuusohjeistuksia. 

Turvallisuudesta huolehtiminen

Jokainen osallistuja vastaa osaltaan tapahtumien turvallisuudesta. Siksi osallistuminen on mahdollista ainoastaan täysin oireettomana ja altistumattomana.

Kaikissa tapaamisissa ja kokoontumisissa tulee noudattaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön turvavälisuosituksia sekä muita tartuntaa ehkäiseviä varotoimia, kuten hyvää käsihygieniaa ja maskin tai visiirin käyttöä. 

Osallistujien yhteystiedot kerätään ja tietoja käytetään vain mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseen. Niitä säilytetään vain 14 vuorokauden ajan, jonka jälkeen tiedot hävitetään.

Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 27.5.2020

27.5.2020 18.53

Kokkolan seurakuntayhtymässä vältyttiin lomautuksista.

Suomen hallituksen linjaus toimenpiteistä koronapandemian etenemisen lieventämiseksi ja Kirkkohallituksen ja Oulun tuomiokapitulin ohjeistukset seurakunnille ovat vaikuttaneet merkittävästi seurakuntien ja yhtymän toimintaan.

Seurakuntayhtymä on puolestaan laatinut henkilöstöä koskevaa ohjeistusta. Yhteisesti ollaan sovittu, että työntekijät ovat voineet tehdä suojaustoimenpiteenä etätyötä, pitää siirtovapaita, ylityövapaita, korvausvapaita tai vuosilomia. Myös palkattomat vapaat ovat olleet mahdollisia.

Seurakuntayhtymän valmiustoimikunta on kokoontunut viikoittain, jossa on käyty läpi koronaviruspandemian vaikutuksia ja tehtyjä toimenpiteitä. Seurakunnat ja yhtymän työmuodot ovat laatineet varautumissuunnitelman pandemian vaikutuksiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 29.4.2020 käynnistää yhteistoimintamenettelyn (TUTA-menettely).

Yhteistyötoimikunta on todennut, että neuvottelut on käyty KirVESTES:n liitteen 10 § 8, 6. momentin edellyttämällä tavalla. Neuvotteluja varten selvitettiin seurakuntien ja yhtymän eri työmuotojen resurssisuunnitelmat kesä-, heinä- ja elokuulle, lomien ja ylityösaldojen pitämisen sekä muut mahdolliset virka-/työvapaat. Yhteistyötoimikunta on käynyt suunnitelmat läpi ja todennut myös, että työtilanne tulee muuttumaan kesäkuusta lähtien, koska Suomen hallitus ja piispat ovat ohjeistaneet ja antaneet mahdollisuuden käynnistää mm. leirejä ja muuta toimintaa.

Yhteistyötoimikunta on todennut yksimielisesti, että tuotannollisin perustein ei ole tarvetta lomautuksiin.

Myös yhteinen kirkkoneuvosto oli samalla linjalla ja päätti, että ei ole tarvetta lomautuksiin.
 

Talousarviokehys siirtyy koronapandemian takia elokuulle

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on yleensä toukokuussa päättänyt seuraavan vuoden talousarvion kehyksestä. Kehyksen avulla arvioidaan, kuinka paljon kertyy kirkollisveroja, muita toimintatuottoja sekä paljonko toimintamenoja ja investointeja voidaan budjetoida.

Koronaviruspandemia ja toimet sen leviämisen estämiseksi ovat sekoittaneet ihmisten arkirutiinit, ajaneet yritykset ahdinkoon ja kääntäneet talousennusteet ylösalaisin kaikkialla maailmassa.  Suomessa lomautettujen ja työttömien määrä on kasvanut hurjaa vauhtia poikkeusolojen aikana. Verotulot tulevat alenemaan mutta kuinka paljon, sitä ei tiedetä vielä tässä vaiheessa. Talouden kehityksen arviointi ja ensi vuoden talousarviokehyksen laatiminen tulevat olemaan erittäin vaikeita.

Tämän epävarman tilanteen vuoksi päätettiin, että talousarviokehyksen laatimista on tarkoituksenmukaista siirtää eteenpäin, elokuun kokoukseen päätettäväksi.
 

Tilintarkastuskertomukset

Seurakuntayhtymän ja Halsuan seurakunnan tilinpäätösten tarkastukset toteutettiin toukokuussa 2020. Tilintarkastuskertomukset läpäisivät tarkastuksen ja yhteinen kirkkoneuvosto päätti liittää tilintarkastuskertomukset tilinpäätösasiakirjoihin.