Puinen risti ja kasvomaski.

 

Ajankohtaiset koronasuositukset

Sivu päivitetty 14.9.2021

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnat toimivat alueellisten viranomaisten ja tuomiokapitulin antamien ohjeiden mukaan.
Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Maskien käyttöä suositellaan vahvasti niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Tilaisuuksissa noudatetaan riittäviä turvavälejä.

Jumalanpalvelukset, perhejuhlat ja hautajaiset

Seurakuntalaiset voivat osallistua jumalanpalveluksiin sekä kirkollisiin toimituksiin eli kaste- ja häätilaisuuksiin sekä hautaan siunaamisiin paikan päällä. Turvavälit säilytetään myös ehtoolliselle mentäessä ja ehtoollispöydässä. 

Kastetilaisuudet suositellaan järjestettävän kirkossa tai muussa riittävän isossa tilassa.

Jumalanpalveluksiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Yhteystiedot kerätään terveysviranomaisia varten sisään tullessa.

Kirkoissa toimitettavat jumalanpalvelukset voi kuunnella myös netin kautta. Seurakunnat myös striimaavat suurimman osan jumalanpalveluksistaan. Seurakuntien nettisivujen etusivuilta löytyy linkki striimattuihin jumalanpalveluksiin.

Kirkkoherranvirastot

Kirkkoherranvirastot palvelevat normaalien aukioloaikojen mukaan.

Ryhmät

  • Päiväkerhot toimivat normaalisti.
  • Myös muut ryhmät kokoontuvat. Tilaisuudet järjestetään riittävän väljissä tiloissa. 

Leirit

Leirit järjestetään suunnitellusti. Kasvomaskien käyttöä suositellaan. Leireillä noudatetaan muutoinkin erityistä huolellisuutta. Lisäksi noudatetaan seurakuntayhtymän laatimia leiri- ja koronaturvallisuusohjeistuksia. 

Turvallisuudesta huolehtiminen

Jokainen osallistuja vastaa osaltaan tapahtumien turvallisuudesta. Siksi osallistuminen on mahdollista ainoastaan täysin oireettomana ja altistumattomana.

Kaikissa tapaamisissa ja kokoontumisissa tulee noudattaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön turvavälisuosituksia sekä muita tartuntaa ehkäiseviä varotoimia, kuten hyvää käsihygieniaa ja maskin tai visiirin käyttöä. 

Osallistujien yhteystiedot kerätään ja tietoja käytetään vain mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseen. Niitä säilytetään vain 14 vuorokauden ajan, jonka jälkeen tiedot hävitetään.

Uutislistaukseen

Siunaukset toimitetaan ensisijaisesti haudalla

15.4.2020 12.42

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnissa hautausjärjestelyitä on jouduttu muuttamaan pandemia-aikana. Poikkeusoloissa seurakuntayhtymä noudattaa viranomaisten sekä kirkon linjauksia viruksen leviämisen ehkäisemiseksi.
Kirkkohallitus on ohjeistanut 25. maaliskuuta seurakuntia hautausten järjestämisessä koronavirus-epidemian aikana.
Kirkkohallituksen mukaan on varauduttava siihen, että kriittinen tekijä on työkykyisen henkilöstön riittävyys sairastumisten ja karanteenien vuoksi. Siksi Kirkkohallitus ohjeistaa toimiin, jotka tähtäävät työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen.

Seurakuntien ohella epidemialla on vaikutusta kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä paikkakunnilla toimivien hautaustoimistojen toimintakykyyn.
Yksi keskeinen Kirkkohallituksen esittämistä ohjeista onkin kylmäsäilytystilojen riittävyydestä huolehtiminen.

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnissa hautajaiset toimitetaan edelleen tarvittavaan tahtiin, eikä niitä suositella siirrettäväksi tulevaisuuteen. Syynä ovat muun muassa rajalliset kylmäsäilytystilat sekä henkilöstöresurssit.

- Siunaustilaisuus pidetään ensisijaisesti haudalla, ja suositus on, että haudalla voi olla läsnä maksimissaan kymmenen henkilöä. Lähiomaisille taataan kuitenkin läsnäolomahdollisuus. Hautauksissa lähtökohta on, että tilaisuus pidetään mahdollisimman pienenä, Kokkolan seurakuntayhtymän hautaustoimen päällikkö Janne Korkiakangas lisää.

Myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat ovat ohjeistaneet seurakuntia toimittamaan arkkuhautaukset ensisijaisesti haudalla.
Arkku voidaan kantaa hautausmaalle ja laskea hautaan ennen siunauksen toimittamista. Jos arkunkantajat poistuvat tehtävän suoritettuaan, heitä ei lasketa mukaan tilaisuuden osallistujamäärään. Siunaustilaisuuden järjestelyissä kunnioitetaan myös paikallisia käytäntöjä.

Siunaustilaisuus voidaan myös striimata, eli lähettää live-kuvaa tilaisuudesta esimerkiksi Facebookin välityksellä. Näin nekin omaiset, jotka eivät voi tulla siunaustilaisuuteen haudalle, pääsisivät osallistumaan siunaukseen.
Videon voi myös tallentaa ja katsella myöhemmin. Hautausjärjestelyistä huolehtivan henkilön ja seurakunnan tulee sopia striimaukseen liittyvistä käytännönjärjestelyistä etukäteen.

Omaisia kehotetaan myös siirtämään muistotilaisuuksia myöhempään ajankohtaan, jos mahdollista.

- Toistaiseksi muistotilaisuuksia ei järjestetä lainkaan seurakuntien tiloissa, koska tilaisuudet tarjoiluineen lasketaan ravintolatoiminnaksi. Catering-tarjoilun tilaaminen seurakuntayhtymältä on toistaiseksi mahdollista myös pandemia-aikana niin, että asiakas tilaa ja noutaa itse tarjoilun seurakuntayhtymän keittiöltä, Kokkolan seurakuntayhtymän palvelupäällikkö Mari Lehtiheimo sanoo.
Mikäli vainajan ulosveisuu pidetään, tulisi se pitää ulkona ja huomioida tässäkin mahdollisimman pieni osallistujamäärä.