Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksiä 7.6.2023

Puheenjohtajan nuija kalenterin päällä.

VUODEN 2024 KIRKOLLISVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2024 kirkollisveroprosentiksi 1,65 prosenttia, mikä on sama kuin kuluvan vuoden veroprosentti. Veroprosenttia laskettiin kuluvalle vuodelle 0,05 prosenttiyksikköä.

VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖS VAHVISTETTIIN

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2022 tilinpäätöksen ja tilikauden ylijäämän, 131 344 euroa, joka kirjataan yli-/alijäämätilille taseen omaan pääomaan. Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden niin kuin tilintarkastuskertomuksessa on puollettu.
Kokkolan seurakuntayhtymän viime vuoden vuosikate oli 1 756 144 euroa. Kirkollisverotuloja kertyi viime vuonna 10 749 977 euroa, mikä oli 497 976 euroa talousarviossa arvioitua enemmän.
Vuoden 2022 toimintatuotot ylittivät talousarvion yli puolella miljoonalla, toimintamenot taas ylittivät talousarvion noin 200 000 eurolla.
Vuonna 2022 investointeja toteutettiin yhteensä 793 553 eurolla. Mittavin investointikohde oli Kaarlelan kirkon julkisivu-urakka.

YHTEINEN KIRKKOVALTUSTO HYVÄKSYI PÄIVITETYN INVESTOINTISUUNNITELMAN

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yhteisen kirkkoneuvoston esityksen Kokkolan seurakuntayhtymän investointisuunnitelman päivittämisestä.
Kokkolan kirkon korjaushankkeen kustannusten vuoksi koko seurakuntayhtymän investointisuunnitelmaa on tarkasteltu laajempana kokonaisuutena ja hankkeiden toteutusta on järjestelty uudelleen niiden kiireellisyys huomioiden. Kokkolan kirkon peruskorjaushankkeen kustannusarvio on noin 1 300 000 euroa. Katariinan kalmiston rappauskorjausurakan toteutus siirretään vuodelle 2024 ja Museoviraston kielteisen avustuspäätöksen myötä hankkeelle varataan 20 000 euroa lisämäärärahaa. Halsuan kirkon alttarimuutoksille ja wc:n rakentamiselle varataan 20 000 euroa lisämäärärahaa, josta 10 000 euroa suunnittelua varten kuluvalle vuodelle. Kälviän kirkon urkujen rekisteröintiautomatiikan kustannusarvioon lisätään 20 000 euroa. Kokonaiskustannusarvio 60 000 euroa jaetaan vuosille 2023 ja 2024. Kaarlelan vanhan pappilan paanukatteen kunnostuksen kustannusarviosta valtaosa siirretään vuodelle 2024. Kuluvalle vuodelle jätetään 10 000 euroa urakan suunnittelua ja kuntotutkimuksia varten.

SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN PERUSTAMINEN LOHTAJAN SEURAKUNTAAN

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti perustaa Lohtajan seurakuntaan seurakuntapastorin viran 1.9.2023 alkaen.
Lohtajan seurakunnassa on ollut määräaikainen seurakuntapastorin virka 1.9.2022–31.8.2023. Lohtajan seurakuntaneuvosto on esittänyt, että Lohtajan seurakuntaan perustetaan seurakuntapastorin virka. Viran perustamispäätös on tehtävä yhteisessä kirkkovaltuustossa. Seurakuntapastorin tehtävänkuvaan kuuluvat muun muassa varhaisnuorisotyö, nuorisotyö, aikuistyö ja seurakuntatyö.

ILMOITUKSET SIDONNAISUUKSISTA

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi ensimmäistä kertaa tiedoksi vastaanottamansa päättäjien ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset. Kokkolan seurakuntayhtymässä sidonnaisuusilmoitukset pyydetään seurakuntaneuvostojen ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajilta, varapuheenjohtajilta, jäseniltä sekä henkilökohtaisilta varajäseniltä. Lisäksi sen antavat yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joilla on myös läsnäolo- ja puheoikeus yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa. Kirkkoherrojen lisäksi sidonnaisuusilmoitus pyydetään johtavilta viranhaltijoilta, joille on delegoitu merkittävää päätösvaltaa tai jotka toimivat säännöllisesti asioiden esittelijöinä. Kokkolan seurakuntayhtymä on päättänyt ottaa käyttöön sidonnaisuusilmoitukset vaalikauden alusta.
Sidonnaisuusilmoitusten tavoitteena on lisätä seurakuntien ja seurakuntayhtymän hallinnon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Samalla pyritään turvaamaan kirkon jäsenten luottamusta hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen.

8.6.2023 08.25