Uutislistaukseen

Kuulutus koskien Kälviän hautausmaata

Kokkolan seurakuntayhtymän Kälviän hautausmaalla on todettu hautoja, joissa hoito on laiminlyöty.

Hautausmaa kesällä

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä tämä kuulutus koskee alla mainittuja hautoja. Kunkin haudan haltijan on vuoden sisällä kuulutuksesta kunnostettava hauta sen uhalla, että hautaoikeus menetetään (Kirkkolain 17 luvun 5 § 3 mom.). Kunnostuksen jälkeinen haudan hoito tulee järjestää.

Hoitamattomat haudat

Kuulutetut haudat on merkitty haudalle asetetulla ilmoituksella. Hautaluettelo on nähtävillä hautausmaan pääportilla, kyseisellä hauta-alueella, Kälviän seurakuntavirastossa sekä seurakuntayhtymän nettisivuilla.

 

Alue 4

Rivi 1 – haudat: 3, 4, 5S, 6, 4a, 7a, 7c

Rivi 2 – haudat: 1, 2, 4S, 6S, 7S

Rivi 3 – haudat: 2, 4S

Rivi 4 – haudat: 1, 3

Rivi 5 – haudat: 3

Rivi 6 – haudat: 4, 5

Rivi 7 – haudat: 1, 5, 6

Rivi 8 – haudat: 1S, 2S

Rivi 9 – haudat: 3

Rivi 11 – haudat: 4S, 9, 11

Rivi 12 – haudat: 5, 7, 7b, 8

Rivi 13 – haudat: 8, 9, 11, 13, 15

Rivi 14 – haudat: 1b, 4, 5

Kokkola 31.5.2023

Yhteinen kirkkoneuvosto

Lisätietoja

Janne Korkiakangas
Janne Korkiakangas
hautaustoimen päällikkö - begravningsväsendets chef

29.5.2023 10.26