Seurakuntayhtymän logon tarina

Kokkolan seurakuntayhtymän logo

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien visuaalinen ilme uudistettiin keväällä 2010. Visuaalisen ilmeen luominen aloitettiin järjestämällä kesällä 2009 kutsukilpailu logojen suunnittelusta. Kilpailun voitti Johannes Kuutsa Viestintätoimisto St. Hurmos Oy. Hän on suunnittellut logosarjan ja visuaalisen ilmeen.

Seurakuntayhtymän ja jäsenseurakuntien logoissa on yhdistävänä elementtinä logon reunan muodostava kompassi. Kompassin ilmansuunnat muodostavat modernia esitystapaa käyttäen kristinuskon tärkeimmän symbolin, ristin. Kompassin symboliikka viittaa myös siihen, että usko on ihmisen oma sisäinen navigointiväline, joka ohjaa oikeaan suuntaan elämän eri tilanteissa. Englannin kielessä kompassi (compass) myös muistuttaa sanana seurakunnan ehkä tärkeimmästä arvosta eli lähimmäisen rakkaudesta ja myötätunnosta (compassion).

Jeesus ohjaa seurakuntaa

Yhtymän logon ominaispiirteenä on purjelaiva. Laiva on perinteinen kirkon symboli, ja ristillä varustettu laiva kuvaa Jeesuksen ohjaamaa seurakuntaa. Laivaa on myös käytetty kuvaamaan kirkkojen välistä yhteistyötä, ekumeniaa, ja vaikka nykyään ekumenialla viitataan yleisimmin kansainväliseen kirkkojen yhteistyöhön, tässä logossa laiva viittaa seurakuntayhtymän jäsenseurakuntien yhteistyöhön. Laivassa on viisi purjetta symboloimassa jokaista seurakuntaa. Merellinen aihe myös viittaa Kokkolan seurakuntayhtymän maantieteelliseen sijaintiin ja ympäröivään luonnonmaisemaan.


Kunkin seurakunnan logon tarinoineen löydät seurakuntien sivuilta yhteystiedot -valikon alta.