Uutiset

Muuttoliike vähentää eniten jäseniä

Julkaistu: 06.02.2020

Vuosittaiset tilastot kertovat väkimäärämuutoksista. Kokkolan suomalaisessa seurakunnassa jäsenmäärä väheni 289 jäsenellä viime vuonna.

- Suurin yksittäinen seurakunnan jäseniä vähentävä tekijä on paikkakunnan muuttoliike. Tämä on tietysti luonnollista elämänjärjestystä, toisen paikkakunnan seurakunta ottaa meiltä poismuuttavan jäsenen vastaan. Seurakunnan jäsenistä muualle muutti 991 jäsentä, Kokkolan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Jouni Sirviö toteaa.

Toiseksi suurin vähennys tuli kirkosta eroamisen myötä, 522.

- Tämä luku herättää pohdintaa ja erilaisia näkemyksiä syistä; miksi he erosivat kirkosta. Osa jäänee kokonaan kirkon ulkopuolelle, osa siirtynee toiseen seurakuntaan. Jonkun verran tätä liikettä on myös Kokkolan suomalaisen ja ruotsalaisen seurakunnan välillä, molempiin suuntiin, Sirviö sanoo.

- Kolmas tilastoissa näkyvä jäsenmäärää vähentävä tekijä on luonnollisesti kuolema, 229 jäsentä. Tämä luku on pysynyt vuosittain suuruusluokaltaan samanlaisena.

Seurakuntaan myös tulee jäseniä. Suurin lisäävä tekijä on juuri muuttoliike. Vuonna 2019 seurakuntaan liittyi paikkakunnalle muuton myötä 1066 jäsentä.

- Toiseksi käytetyin portti seurakuntaan on kaste, sen kautta jäseniä tuli 263. Näillä seuduin kastettujen määrä on luonnollisesti sidoksissa syntyneiden määrään ja näyttää, että kauttaaltaan seurakunnissa kastettujen määrä on pienempi kuin edellisenä vuonna. Kolmas jäsenmäärää lisäävä tekijä on seurakuntaan liittyminen, heitä oli 130, Jouni Sirviö toteaa.

Valtaosa kokkolalaisista kuuluu seurakuntaan.

- Se on vahva viesti kirkon merkityksestä. Itse ymmärtäisin, että kirkko kertoo, että meistä pidetään huolta ja meitä kutsutaan pitämään toisistamme huolta, Jouni Sirviö arvioi.

Kokkolan ruotsinkielisen seurakunnan osalta jäsenkehitys jatkaa viimevuosien trendiä.

- Meidän seurakunnan osalta kirkosta erosi 56 henkilöä enemmän kuin siihen viime vuonna liittyi. Kun siihen lisätään seurakunnasta pois muuttaneet, joita oli 16 enemmän kuin seurakuntaan muuttaneita, ja kuolleitakin oli kahdeksan enemmän kun kastettuja, niin se muodostaa kokonaiskuvan hupenevasta jäsenmäärästä, kirkkoherra Per Stenberg valottaa.

- Ongelmana on se, että mitkään noista numeroista eivät ole helposti korjattavissa vaan vaativat määrätietoista ja pitkäjänteistä työtä.

Kaustisen ja Ullavan seurakunnan kirkkoherra Veli-Pekka Harju on iloinen siitä, että kirkosta eroaminen on edelliseen vuoteen verrattuna hieman pienentynyt, samalla kun kirkkoon liittyminen on lisääntynyt.

- Kasteiden ja hautausten määrä vaihtelee vuosittain, mutta kaikissa kirkollisissa toimituksissa kohdataan suuret joukot seurakuntalaisia. Tämän arvokkaan kontaktipinnan huomioiminen ja perustyön asianmukainen hoitaminen on ensiarvoisen tärkeää, Harju huomauttaa.

- Maalaisseurakunnissa ei voida järjestää paljoa isoja tapahtumia resurssien puolesta, siksi elämänkaaren juhlilla on varsin suuri merkitys työmuotojen kokoavan toiminnan ohella, Harju lisää.

 Kälviän seurakunnan vt kirkkoherra Anne Kauppinen huomauttaa, ettäSuomessa oleva yleinen trendi lasten syntyvyyden vähenemisestä näkyy myös Kälviän seurakunnassa.

- Kälviällä kuolleiden määrä vaihtelee vuosittain, mutta on ollut hienoisessa kasvussa. Seurakuntaamme muuttaneiden määrä vähenee nopeammin kuin seurakunnastamme pois muuttaneiden määrä, joka tarkoittaa seurakuntamme jäsenien vähenemistä, Kauppinen summaa.

- Seurakuntaamme liittyneiden määrä on pitkässä juoksussa melko vakio, kun taas eronneiden määrä kasvaa, ollen moninkertainen verrattuna liittyneiden määrään, Kauppinen sanoo.

Näistä syistä Kälviän seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt muutaman vuoden aikana melko paljon.

- Mutta seurakunnassamme on edelleen paljon ihania ihmisiä ja ilahduttavan paljon lapsiperheitä, Anne Kauppinen muistuttaa.

Halsuan seurakunnan kirkkoherra Juha Karhulahti tietää seurakuntansa jäsenmäärän laskeneen vuoden 2019 aikana 34 hengellä.

- Pääasiallinen syy on muuttotappio. Pois ovat muuttaneet esimerkiksi opiskelijat, joille on tarjottu etuja opiskelukaupunkiin muuttaessaan. Myös työpaikkojen löytyminen muualta aiheuttaa poismuuttoa, Karhulahti sanoo.

Kirkkoherran mukaan Halsualle on onneksi syntynyt myös uusia työpaikkoja.

- Kunhan vain useammat löytäisivät itselleen kodin Halsualta, hän lisää.

- Jäsenmäärää on toki laskenut myös kuolleisuus, ja jäsenyydestään luopuneitakin on ollut hieman tavallista enemmän, Karhulahti sanoo.