Uutiset

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 22.1.2020

Julkaistu: 22.01.2020

Hautojen hoitomaksu vahvistettiin vuodelle 2020

YKN vahvisti hautausmaajohtokunnan ehdottamat hautojen hoitomaksut 1.2.2020 alkaen.
Aiemmin kanta-Kokkolassa ja liitosseurakunnissa on ollut omat, erilliset hautojen hoitomaksut. Käytäntöjen yhtenäistämiseksi hinnastot on yhdistetty ja kukkaryhmiä on tarkasteltu sen perusteella. Joitain aiemmin saatavilla olleita kukkaryhmiä on poistunut.

Haudan hoidosta perittävät maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset. Hoitomaksut eivät kuitenkaan ole vastanneet kustannuksia, sillä tähänastisilla hoitomaksuilla on pystytty kattamaan vain noin 3/4 hoitokustannuksista. Hoitokustannuksista pääosa eli 70–75 % on työntekijöiden palkkakustannuksia niihin liittyvine sosiaalikustannuksineen.

Tämän vuoksi yhden arkkuhautapaikan perushoitohintaa korotetaan 12 euroa. Lisäpaikoista peritään +10 euroa / paikka. Uurna- ja lapsihautojen perushoitohintaa korotetaan 5 eurolla. Lisäksi muutamien kukkaryhmien (äitienpäiväruusu ja kanerva) hintoja korotetaan vastaamaan kustannuksia.
Edellisen kerran hoitohintoja on tarkistettu vuonna 2016.

Työryhmä miettimään talousarviovarojen jakamista

YKN valitsi työryhmän, jonka tehtävänä on miettiä tasapuolisesti talousarviovarojen jakoa koko yhtymässä.
Talousarviokehys päätetään toukokuussa ja siinä esitetään määrärahat seuraaville pääluokille: seurakunnallinen toiminta, yhteiset seurakunnalliset tehtävät, hautaustoimi, kiinteistötoimi ja yleishallinto. Seurakuntien talousarviovarat koostuvat perusosasta, väestön mukaisesta osasta ja edellisen tilinpäätöksen ylityksestä tai alituksesta. Halsuan liittymisneuvottelujen aikana todettiin, että nykyinen talousarviovarojen jakoperuste ei sovellu, kun uusi seurakunta liittyy yhtymään. Talousarviovarojen jakoperusteita on työryhmä käsitellyt viimeksi vuonna 2016. Työn tuloksena korotettiin seurakuntien talousarviovarojen perusosaa.

Työryhmään valittiin talouspäällikön (Tuula Kauppila) hallintojohtajan (Helinä Marjamaa) ja YKN:n puheenjohtajan (Per Stenberg) lisäksi yksi edustaja jokaisesta seurakunnasta. Valitut henkilöt ovat Risto Haveri (Lohtaja), Niklas Kankkonen (Kokkolan ruotsalainen), Leena Hankaniemi (Kälviä), Jukka Paananen (Kokkolan suomalainen), Paavo Hietalahti (Halsua) ja Oili Salo (Kaustinen ja Ullava).

Työryhmä jättää loppuraporttinsa 15.4. mennessä.

Riikka Hietlahti valittiin Halsuan seurakunnan jäseneksi tiedotustyöryhmään

Tiedotustyöryhmän tehtävä on huolehtia yhteistyössä seurakuntien ja seurakuntayhtymän kanssa tiedottamisesta ja tiedotustyön kehittämisestä, tukea viestintäyksikön työtä, antaa tarvittaessa lausuntoja tiedotustoimintaa koskevista asioista yhteiselle kirkkoneuvostolle, laatia vuosittain yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedotustoiminnan toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus, laatia toimintakertomus tiedotustoiminnasta edelliseltä vuodelta.

Yhteisen kirkkoneuvoston valitsemaan tiedotustyöryhmään kuuluu puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä sekä lisäksi kaksi varajäsentä. Varsinaisten jäsenten tulee edustaa jokaista yhtymän seurakuntaa ja varajäsenten Kokkolan suomalaista ja ruotsalaista seurakuntaa. Myös varajäsenet kutsutaan kaikkiin kokouksiin. Työryhmässä tulee olla tiedotustyön eri alueita (lehtityö, radiotyö, verkkoviestintä) ja markkinoinnin asiantuntemusta.