Uutiset

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 19.6.2019

Julkaistu: 19.06.2019

HAUTAMUISTOMERKKEJÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET ANNAN HAUTAUSMAALLA
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on tarkistanut hautamuistomerkkejä koskevia määräyksiä Annan hautausmaalla. Uudet muistomerkkimääräykset sallivat kukka-alueen reunakivet määrätyin ehdoin rivihauta-alueilla. Muutosehdotus helpottaa nurmenhoitoa nykytilanteeseen verrattuna.
Määräyksiin on myös lisätty tarkennuksia mm. ammattinimikkeissä.

HAUTAUSMAAN TYÖNJOHTAJAN VIRAN VAKINAISTUMINEN
Elisabethin hautausmaan työnjohtajan virkaan 6.2.2019 valittu Bernt Slotte on ottanut viran vastaan 4.3.2019 kuuden kuukauden koeajalla. Koeaika päättyy näin ollen 4.9.2019.
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi, että hautausmaan työnjohtajan virkasuhde vakinaistuu 4.9.2019 ja vahvisti yhteisen kirkkoneuvoston 6.2.2019 tekemän virkavaalin.

SANNA VIISTEENSAARI LOHTAJAN SEURAKUNNAN KEITTIÖVASTAAVAN TOIMEEN
Avoinna olleen Lohtajan seurakunnan keittiövastaavan toimen hakuaika päättyi 27.5. Määräaikaan mennessä saatiin 8 hakemusta. Haastatteluun kutsuttiin 3 hakijaa. Hakijoiden arvioinnissa kiinnitettiin huomiota koulutukseen, työkokemukseen,
asiakaspalvelutaitoihin, kokemukseen tilaisuuksien järjestämisestä, motivaatioon ja soveltuvuuteen tehtävään.
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi haastatteluryhmän ehdotuksen pohjalta Sanna Viisteensaaren keittiövastaavan toimeen 26.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Keittiövastaavan tehtäviin kuuluu ruoanvalmistusta, tarjoiluiden hoitamista, siivousta, tilojen valvontaa, asiakastilaisuuksien suunnittelua ja toteutusta.
Yhteinen kirkkoneuvosto totesi, että toimen täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ / LAPINOJA
Antti Lapinoja on pyytänyt eroa lapsivaikutusten arviointiryhmästä, koska hänet on valittu Lohtajan seurakunnan vt. kirkkoherraksi 1.7.2019 alkaen.
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi Paula Pensaaren lapsiasiahenkilöistä koostuvaan ryhmään Antti Lapinojan tilalle.

VIESTINTÄPÄÄLLIKÖN VIRAN VAKINAISTUMINEN
Viestintäpäällikön virkaan 29.11.2018 valittu Lisen Forsgård on ottanut viran vastaan 7.3.2019 kuuden kuukauden koeajalla. Koeaika päättyy näin ollen 7.9.2019.
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi, että viestintäpäällikön virkasuhde vakinaistuu 7.9.2019 ja vahvisti yhteisen kirkkoneuvoston 13.9.2018 tekemän virkavaalin.

METSÄTYÖRYHMÄN KOKOONPANO
Yhtymän laajentuessa 2009 perustettiin metsätyöryhmä, jossa on ollut seurakuntien edustus. Metsätyöryhmä toimii kuultavana asiantuntijaryhmänä metsänhoidollisissa asioissa. Yhtymän metsäasioiden asiantuntijoina toimivat edelleen paikalliset metsänhoitoyhdistykset Keski-Pohjan metsänhoitoyhdistys ja Skogsvårdsföreningen Österbotten.
Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi metsätyöryhmään seurakuntaneuvostojen esittämät edustajat:
Juha Teerikangas, Kokkolan suomalainen seurakunta
Måns Åkerblom, Kokkolan ruotsalainen seurakunta
Erkki Aho, Kaustisen ja Ullavan seurakunta
Jukka Maunula, Kälviän seurakunta
Mikko Perander, Lohtajan seurakunta