Uutiset

Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksiä 13.6.2019

Julkaistu: 13.06.2019

TILINPÄÄTÖS 2018 OLI YLIJÄÄMÄINEN

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja vahvisti tilinpäätöksen. Tilikauden ylijäämä 2.112. 754,34 euroa kirjataan yli- ja alijäämätilille taseen omaan pääomaan.

Tuloksessa on kiinteistöjen myyntituloja 1.6 milj. euroa ja metsätalouden tuottoja 719.000 euroa. Kruunupyyharjun myyntiä ei oltu ennustettu talousarviossa ja metsätalouden tuotot ylittivät ennusteen 243.000 eurolla. Toimintatuotot ylittivät talousarvion noin 2 milj. eurolla ja toimintakulut alittivat talousarvion 157.000 eurolla. Henkilöstökuluja säästyi talousarvioon verrattuna 200.000 euroa. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 59 %. Toimintakate eli toimintatuottojen ja -kulujen erotus oli 6,9 milj. euroa eli 2, 1 milj. euroa ennustettua parempi. Vuosikate oli 3 milj. euroa.

Kirkollisverotuloja kertyi 9,98 milj. euroa ja valtionkorvausta saatiin 1 milj. euroa. Kirkollisverotulot laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 299.000 euroa (2,9 %). Suomen kaikkien evankelisluterilaisten seurakuntien kirkollisverokertymä laski 1,8 %. Seurakuntien jäsenmäärän kehitys vaikuttaa kirkollisverokertymään. Kokkolan seurakuntayhtymän alueen seurakuntien jäsenmäärä oli vuoden lopussa yhteensä 40.961 eli 555 jäsentä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ennusteiden mukaan jäsenmäärä laskee myös tulevina vuosina.

Investointeihin käytettiin 560.000 euroa, josta suurin osa käytettiin Kälviän kirkon sisätilojen remonttiin. Kokkolan kaupungin kanssa tehtiin merkittävä kauppa, määräala Kruunupyyharjusta myytiin 1,6 milj. euron kauppahinnalla.

 

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN MUUTTAMINEN

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yhteisen kirkkoneuvoston ehdotuksen muuttaa yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 1 §:ää siten, että yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin nimeämä puheenjohtaja sekä yhteisen kirkkovaltuuston valitsemina jäseninä varapuheenjohtaja ja 12 (aiemmin 11) muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Yhteinen kirkkovaltuusto alistaa päätöksen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 12.3.2019 Halsuan seurakunnan liittämisen Kokkolan seurakuntayhtymään 1.1.2020 alkaen. Lisäksi hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston kokoonpanoksi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 12 jäsentä.

 

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PAIKKAJAKO 1.1.2020 ALKAEN

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti kirkkolain 11 luvun 7 §:n 2 momentin mukaan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten paikkojen jaon yhtymään kuuluvien seurakuntien lukumäärän sekä seurakunnissa vuoden alussa olleiden väkilukujen perusteella.

Jäsenten paikoista annetaan kullekin seurakunnalle ensin kaksi paikkaa. Muut paikat jaetaan seurakuntien vuoden alussa olleiden väkilukujen suhteessa.

Vuodenvaihteessa läsnäolevat väkiluvut olivat: Kokkolan suomalainen seurakunta 24.702 henkeä, Kokkolan ruotsalainen seurakunta 5.795 henkeä, Kaustisen ja Ullavan seurakunta 4.460 henkeä, Kälviän seurakunta 3.751 henkeä, Lohtajan seurakunta 2.253 henkeä sekä Halsuan seurakunta 1.008 henkeä, yhteensä 41.969 henkeä.

1.1.2020 alkaen paikkajako on seuraava:

Kokkolan suom. seurakunta 25 jäsentä

Kokkolan ruots. seurakunta 7 jäsentä

Kaustisen ja Ullavan seurakunta 6 jäsentä

Kälviän seurakunta 6 jäsentä

Lohtajan seurakunta 4 jäsentä

Halsuan seurakunta 3 jäsentä

Halsuan 3 paikkaa toteutuvan siten että nykyisistä jäsenistä kolme, pienimmän vertailuluvun saaneet jäsenet, siirtyvät varajäseniksi. Yhteinen kirkkovaltuusto totesi että Kokkolan suomalaisesta seurakunnasta Emma Haapasaari siirtyy Sosiaalidemokraatit ja sitoutumattomat -ehdokaslistan ensimmäiseksi varajäseneksi. Kokkolan suomalaisesta seurakunnasta Pekka Hulkko siirtyy Yhdessä seurakuntamme puolesta -ehdokaslistan ensimmäiseksi varajäseneksi ja Kokkolan ruotsalaisesta seurakunnasta Benita Haals siirtyy Alla gemensamt -ehdokaslistan ensimmäiseksi varajäseneksi.