Uutiset

Kirkolliskokous puolsi näkemystä että yksi kummi riittää

Julkaistu: 10.05.2019

Tutkimuksen mukaan, tärkeimpiä syitä kastaa lapsi ovat perheiden perinteiden jatkamnen ja kummit.Kirkolliskokouksen kevään istuntokausi on päättynyt. Kirkolliskokous antoi kirkkohallitukselle tehtäväksi edistää kummiuden vaatimusten keventämistä niin, että kastettavalle riittää yksi kummi. Kaksi kummia on edelleen suositus

Kirkolliskokous keskusteli tiistaina 7.5. ja keskiviikkona 8.5. yli 30 puheenvuoron verran kummiuden vaatimusten keventämistä koskevasta edustaja-aloitteesta.
Aloitteessa ehdotetaan, että kirkko ryhtyisi valmistelemaan kirkkojärjestyksen muutosta, jonka mukaan kastettavalle lapselle riittäisi yksi kummi. Kummin tulisi olla evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluva, rippikoulun käynyt ja konfirmoitu.

Nykysäännösten mukaan kastettavalla tulee olla ainakin kaksi kummia, jotka ovat joko luterilaisen kirkon tai niin sanotun Porvoon yhteisön jäsenkirkon kastettuja ja konfirmoituja jäseniä.
Ainoastaan yhden kummin nimeämiseen tarvitaan tällä hetkellä kirkkoherran allekirjoittama poikkeuslupa. Aloitteessa todetaan, että kummiuteen liittyvät vaatimukset ovat toisinaan esteenä kasteen toteutumiselle. Joustamalla kummiuteen liittyvistä vaatimuksista kirkko mahdollistaisi kasteiden määrän kasvun.

Keskustelussa viitattiin useaan otteeseen Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimukseen, jossa tärkeimmäksi syyksi jättää lapsi kastamatta osoittautui halu antaa lapsen itse päättää kasteesta.
Se, että lapselle ei löytynyt kirkkoon kuuluvia kummeja, ei ollut tutkimuksen mukaan merkittävä syy kastamatta jättämiseen. Tärkeimpiä syitä kastaa lapsi olivat puolestaan perheen perinteiden jatkaminen sekä kummien saaminen lapselle.

Perjantaina 10.5. päättyneessä kevätistunnossaan kirkolliskokous päätti, että kummien suositusmäärän tulisi edelleen olla kaksi, mutta yhden kummin tulisi riittää.
Jatkossa ei siis tarvittaisi enää kirkkoherran erillispäätöstä yhden kummin riittävyydestä. Muutoksen taustalla ovat tilanteet, joissa kasteen esteenä on ollut kummien puute.
Kirkolliskokous lähetti asian edelleen valmisteltavaksi kirkkohallitukselle. Kummien määrän muutos vaatii muutoksen kirkkojärjestykseen.

Kirkolliskokouksen syyskauden istunto pidetään maanantaista perjantaihin 4.11.–8.11. Syksyn istunto on tämän kirkolliskokouksen viimeinen. Kirkolliskokousvaalit pidetään 11.2.2020.

Teksti: Kirkon viestintä