Uutiset

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 20.2.2019

Julkaistu: 20.02.2019
KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO ESITTÄÄ HALSUAN SEURAKUNNAN LIITTÄMISTÄ YHTYMÄÄN
Kokkolan seurakuntayhtymän seurakuntien seurakuntaneuvostot ovat antaneet puoltavan lausunnon Halsuan seurakunnan liittämisestä seurakuntayhtymään vuoden 2020 alusta.
Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy Halsuan
seurakunnan liittämisen Kokkolan seurakuntayhtymään 1.1.2020 alkaen, vahvistaa seurakuntayhtymän perussäännön ja hyväksyy Halsuan seurakunnan omaisuusluettelon, johon taloustoimisto valtuutetaan tekemään teknisiä tarkistuksia.
Edelleen ehdotetaan, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy yhteisen kirkkoneuvoston kokoonpanoksi 11 jäsentä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Päätös tulee alistaa vielä kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Neuvottelut Halsuan seurakunnan liittämisestä Kokkolan seurakuntayhtymään käynnistettiin vuonna 2018 Oulun tuomiokapitulin aloitteesta. Halsuan seurakunnan kirkkovaltuusto on jo tehnyt oman päätöksensä Kokkolan seurakuntayhtymään liittymisestä.
Päätös Halsuan liittämisestä yhtymään tuodaan Kokkolan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle 12. maaliskuuta 2019.

RUOTSALAISEN SEURAKUNNAN KANTTORINVIRKA
Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että yhteinen kirkkovaltuusto perustaa Kokkolan ruotsalaiseen seurakuntaan muuta kirkkohallituksen hyväksymää tutkintoa edellyttävän kanttorinviran (aikaisemmin C-kanttorin virka). Virka perustettaisiin 1.9.2019 alkaen, vaativuusryhmänä 502.
Samalla esitetään, että ruotsalaisen seurakunnan B-kanttorin virka (nykyisin ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka) lakkautetaan, kun nykyinen viranhaltija jää eläkkeelle 31.8.2019.
Virkajärjestelyjä ehdottaa Kokkolan ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto.

TYÖSUHTEEN JATKAMINEN / JÄÄSKÄ
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti jatkaa Kaustisen ja Ullavan seurakunnan suntion Minna Jääskän työsopimusta 1.4.2019–30.4.2020. Hän työskentelee pääasiassa Ullavan kappeliseurakunnassa; kyseessä on osa-aikainen (50 %) työsuhde.

TYÖSUHTEEN JATKAMINEN / HOLM
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti jatkaa Daniel Holmin työsuhdetta 1.4.–31.12.2019. Hän toimii talonmiesten sijaisena Kokkolan alueella.

TIMO ALATUVALLE MYÖNNETTIIN VIRKAVAPAUS
Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi Kälviän seurakunnan suntiolle Timo Alatuvalle anomuksesta palkatonta virkavapaata 1.5.2019–30.4.2020. Valtuutettiin hautaustoimen päällikkö hoitamaan sijaisjärjestelyt.

ESITYS TILINTARKASTAJAKSI VALTUUSTOKAUDELLE 2019–2022
Kirkkojärjestyksen mukaan yhteisen kirkkovaltuuston tulee valita toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.
Tarjouspyyntö lähetettiin kolmelle tilintarkastusta tarjoavalle yritykselle. Kaikki kolme jättivät tarjouksen määräaikaan mennessä 30.1.2019. Tarjouspyynnön mukaan tarjouksista hyväksytään seurakuntayhtymälle kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto.
Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että yhteinen kirkkovaltuusto valitsee tilintarkastusyhteisöksi vuosiksi 2019–2022 KPMG Oy Ab:n.

PETER JANSSON VARAJÄSENEKSI TIEDOTUSTYÖRYHMÄÄN
Peter Jansson valittiin yhtymän tiedotustyöryhmään toiseksi varajäseneksi vuosiksi 2019–2020.