Uutiset

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 11.10.2018

Julkaistu: 11.10.2018

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 11.10.2018

LOHTAJAN UUDEN SEURAKUNTAKODIN SUUNNITTELIJAT VALITTIIN

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset jättäneet suunnittelijat vastaamaan Lohtajan seurakuntakodin suunnittelusta.
Rakennesuunnittelijaksi valittiin IdeaStructura Oy tuntityöperusteisesti. Sähkösuunnittelun tekee Avecon Oy ja LVIA-suunnittelun LVI-Insinööritoimisto J. Niemonen Oy.
Suunnittelutyöt käynnistyvät heti.

TYÖRYHMÄ TUTKIMAAN YKSPIHLAJAN KIRKON MONIKÄYTTÖMAHDOLLISUUTTA

Ykspihlajan kirkko on niiden kiinteistöjen listalla, joista Kokkolan seurakuntayhtymän on tarkoitus luopua. Kirkosta luopumista puoltavat taloudelliset realiteetit ja kirkon alhainen käyttöaste.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti perustaa työryhmän tutkimaan Ykspihlajan kirkon monikäyttömahdollisuutta. Kyseeseen voisi tulla esimerkiksi yhteenliittymänä, jossa on useita toimijoita ja jossa kustannukset jaetaan. Yhteenliittymää koordinoisivat Kokkolan suomalainen ja ruotsalainen seurakunta. Työryhmä tuo esityksensä yhteiselle kirkkoneuvostolle 31.10.2019 mennessä.
Esitys työryhmän kokoonpanosta tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston seuraavaan kokoukseen.

TIMO ALATUVAN SIVUTOIMILUPAA JATKETTIIN

Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi Kälviän suntiolle Timo Alatuvalle jatkoa sivutoimiluvalle. Sivutoimilupa koskee kiinteistönvälitystoiminnan harjoittamista 1.11.2018–30.4.2019. Alatupa hoitaa tuona aikana suntion virkaansa 80 prosentin työajalla.
Kiinteistönvälitystoiminta tapahtuu Kokkolassa ja sen lähialueella. Toiminta ei haittaa työtehtävien asianmukaista hoitamista, eikä kyse ole työtehtävien kanssa kilpailevasta toiminnasta.

SEURAKUNTAYHTYMÄLLE LUOVUTETTUJEN HAUTOJEN MUISTOMERKKI- JA NIMILAATTOJEN HINNAT

Seurakuntayhtymän hautausmaajohtokunta päätti 16.8.2017 hankkia hautausmaille muistomerkit, joihin kiinnitetään luovutettujen hautojen nimilaatat. Ensimmäinen yhteismuistomerkki on teetetty Marian hautausmaalle ja se pystytetään uuden siunauskappelin ja sankarihauta-alueen läheisyyteen.
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi hautausmaajohtokunnan ehdotuksen muistomerkkiin kiinnitettävien nimilaattojen hinnoista: Laatta, jossa on yhden vainajan tiedot, maksaa 65 euroa, ja laatta, jossa on kahden vainajan tiedot, maksaa 80 euroa.