Uutiset

Seurakuntiin valitaan uudet päättäjät marraskuussa

Julkaistu: 05.09.2018

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa. Seurakuntavaaleissa valitaan yli 8 000 luottamushenkilöä yhteensä noin 400 seurakuntaan seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Vaalien tunnus on Minun kirkkoni, #minunkirkkoni.

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 18.11. ja ennakkoäänestysaika tiistaista lauantaihin 6.–10.11.Seurakuntavaaleissa saavat äänestää viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttävät evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet. Ensimmäisen kerran 16-vuotiaat saivat äänestää vuoden 2010 seurakuntavaaleissa.

Vaaleissa valitut luottamushenkilöt päättävät monista merkittävistä seurakunnan toimintaan ja talouteen liittyvistä asioista. Seurakuntien luottamuselinten maallikkojäsenet osallistuvat myös kirkon ylimmän päätöksentekoelimen, kirkolliskokouksen maallikkoedustajien valintaan.

Vaalien ehdokasasettelu on parhaillaan käynnissä. Ehdokasasettelu päättyy 17.9. Ehdokkaana voi olla viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt kirkon jäsen.
Ehdokkaita voi asettaa valitsijayhdistys, jonka on perustanut vähintään kymmenen äänioikeutettua henkilöä. Seurakuntavaalien vaalikone avataan 8.10.
Vuoden 2014 vaaleissa valtakunnallinen äänestysprosentti oli 15,5. Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnissa äänestysprosentti vaihteli Lohtajan 22:sta Kokkolan suomalaisen seurakunnan 11,1 prosenttiin.
Puolet viime vaaleissa valituista luottamushenkilöistä oli uusia. Vain 6 prosenttia valituista oli alle 30-vuotiaita.

Kuvitus: Valpuri Tauriainen