Uutiset

Yhteisvastuu 2018 torjuu nälkää ja köyhyyttä

Julkaistu: 01.02.2018

Jokapäiväinen leipä on ihmisarvoisen elämän perusedellytys. Miljoonien ihmisten kohdalla karu totuus on kuitenkin se, että ruokaa ei ole riittävästi. Yhteisvastuu 2018 torjuu nälkää ja köyhyyttä Suomessa ja maailman katastrofialueilla.

Yhteisvastuu 2018 starttaa ensi sunnuntaina 4. helmikuuta. Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.
60 % tuotosta ohjataan vuosittain Kirkon Ulkomaanavun välityksellä katastrofiapuun, 20 % Kirkon diakonia-rahaston kautta myönnettävään taloudelliseen apuun hädässä oleville Suomessa ja 20 % paikallisseurakuntien tekemään avustustyöhön.
Joka kevät Yhteisvastuun tuhannet vapaaehtoiset lähtevät liikenteeseen keräyslippaiden ja -listojen kanssa. Keräykseen osallistuvat kaikki Suomen evankelisluterilaiset seurakunnat. Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti.

Suomessa 470 000 ihmisen tulot eivät riitä kohtuulliseen vähimmäiskulutukseen. Pienikin yllättävä poikkeama arjessa voi syöstä elämän raiteiltaan ja ihmisten on tehtävä mahdottomalta tuntuvia valintoja esimerkiksi laskujen maksun, terveydestä huolehtimisen tai ruokaostosten välillä. Yhteisvastuukeräyksellä tuetaan taloudellisesti vaikeassa tilanteessa eläviä ihmisiä yhteistyössä Kirkon diakoniarahaston ja paikallisseurakuntien kanssa.
Diakoniarahastosta myönnetään avustuksia esimerkiksi sairauden, pitkittyneen työttömyyden tai yllättävän elämäntilanteen vuoksi kohtuuttomiin vaikeuksiin joutuneille ihmisille.
Seurakunnissa yhteisvastuuvaroin pyritään tuomaan välitöntä helpotusta vähävaraisten ihmisten arkeen esimerkiksi ruoka-avun kautta.

Kasvusäkkien käyttö helpottaa viljelyä kuivassa ja kivikkoisessa maastossa. Yhteisvastuuvaroin tuettu, Kirkon Ulkomaanavun järjestämä viljelykoulutus auttaa pakolaisperheitä parantamaan ruokaturvaansa. Kuva: Tatu BlomqvistUlkomailla yhteisvastuuvaroin autetaan katastrofien ja konfliktien aiheuttamissa hätätilanteissa pahiten kärsineitä ihmisiä. Heille turvataan muun muassa riittävän ravinnon ja puhtaan veden saanti sekä mahdollisuus terveyden-hoitoon, majoitukseen, lasten koulunkäyntiin ja perheiden toimeentuloa parantavaan koulutukseen. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.Afrikassa ja Lähi-idässä yli 20 miljoonaa ihmistä on nälänhädän partaalla. Ruoan saanti ei ole mahdollista sotien tai jatkuvien levottomuuksien vuoksi. Myös muuttuneet ilmasto-olosuhteet vaikeuttavat ruoantuotantoa.
Esimerkiksi Etelä-Sudanissa neljä miljoonaa ihmistä on paennut sisällissotaa kesästä 2016 lähtien, osa maan sisällä ja osa  naapurivaltioihin.

Kyseessä on Afrikan suurin pakolaiskriisi sitten Ruandan kansanmurhan. Sotatila on aiheuttanut maassa akuutin ruokakriisin, joka ei osoita laantumisen merkkejä. Perheet eivät pääse viljelmilleen, tuotteita ei saada kuljetettua myyntiin ja ruoan hinta on kohonnut pilviin.
Yli miljoona eteläsudanilaista on paennut Ugandaan, jossa valtavalle ihmismäärälle on vaikea taata humanitaarisia vähimmäistarpeita, ja ruoka-annoksia on puolitettu jo kahdesti.
- Nälkä ei ole väistämättömyys, joka kohtalon tavoin lankeaa joidenkin ihmisten osaksi, keräyksen 2018 esimies, Mikkelin piispa Seppo Häkkinen muistuttaa.
- Kysymys on ongelmasta, joka voidaan ratkaista. Ruokaa maailmassa on riittävästi, ja sitä voidaan saada kaikille. Kaikilla ihmisillä kaikkialla maailmassa on oikeus hyvään elämään ja ihmisarvoon.

yhteisvastuu.fi